Dotaz:
Ráda bych se zeptala, zda je třeba zařadit rčení Všude dobře, doma nejlépe mezi věty jednočlenné s přísudkem jmenným beze spony a Chyba lávky mezi větné ekvivalenty.
Paní L. Š.

Odpověď ASČ:
1. Ad Všude dobře, doma nejlépe
V tomto případě se příručky různí. Dnes se preferuje spíš pojetí elidované (tj. vypuštěné) spony; pak by každá z obou konstrukcí byla přísudek jmenný s vypuštěnou sponou a celek by byl souvětím souřadným se dvěma větami hlavními v poměru odporovacím: Všude /je/ dobře, /ale/ doma /je/ nejlíp.

2. Ad Chyba lávky
Zde je interpretace jevu jakožto výpustky jasnější. Nicméně akademická Mluvnice češtiny 3 (1987) hovoří o těchto typech (podobně: Nesmysl; Hloupé štěně! apod.) jako o přechodném jevu mezi větným ekvivalentem a elipsou (str. 438).

V obou případech jde o konstrukce syntakticky zvláštní, do jisté míry nepravidelné, a tam nelze často daný jev určit zcela jednoznačně. Do školské praxe bych je nezaváděl, a to ani na gymnáziu, leda by na ně přišel dotaz. V žádném případě by se neměly stát předmětem klasifikovaného prověřování.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.

Zanechat odpověď