Aktuality
20.11.2023
ETYMOLOGICKÝ SLOVNÍK JAZYKA STAROSLOVĚNSKÉHO OBDRŽEL MIMOŘÁDNOU CENU JOSEFA HLÁVKY
Správní rada nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových udělila na návrh předsedkyně AV ČR Mimořádnou cenu Josefa Hlávky kolektivu autorů Etymologického slovníku jazyka staroslověnského, který vznikal v brněnském etymologickém oddělení a na němž se podílely tři generace etymologů. Toto prestižní ocenění tak získalo mimořádné vědecké dílo, které navazuje na evropskou kulturní a humanistickou tradici. Cenu za kolektiv autorů převzaly na zámku v Lužanech u Přeštic dne 16. listopadu 2023 Ilona Janyšková a Helena Karlíková. Zobrazit více 
 
20.11.2023
NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU SLOVO A SLOVESNOST
V novém čísle Slova a slovesnosti (roč. 84, 2023, č. 4) se Jarmila Panevová zabývá českými slovesy, jejichž aktivní forma infinitivu může být použita ve významu pasivním. Hana Mžourková a Klára Dvořáková zkoumají postoje uživatelů češtiny ke kontaktovým formulím ve formální korespondenci. Jiří Homoláč a kol. se v přehledovém článku věnují tzv. akademickým frázovým bankám v kontextu výzkumu a výuky akademického psaní. Číslo je dostupné na webu časopisu. Zobrazit více 
 
1.11.2023
VESMÍR: OPRAVDU POTŘEBUJETE VYTISKNOUT STVRZENKU? Jaký proces vysuzování smyslu výpovědi spouští bankomat, když se ptá Opravdu potřebujete vytisknout stvrzenku? O předpokládání něčeho nesamozřejmého, o interakci lidí se stroji a o pragmatice jako o šití komunikace na míru tomu, s kým a v jakém kontextu mluvíme, píše Ondřej Dufek v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2023/11). Zobrazit více 
 
V rubrice Zajímavé dotazy jste se dozvěděli,
jakého rodu je slovo menses;
jak číst iniciálovou zkratku výrazu Royal Air Force;
jestli je lepší schody zdusat, nebo sdusat;
zda se ke slovu činnost hodí užít přívlastek výstavní, nebo výstavnický.
Další novinky
Ústav pro jazyk český v rámci Týdne Akademie věd ČR nabídl řadu přednášek a exkurzí, mimo jiné den otevřených dveří oddělení vývoje jazyka.
Na mezinárodním setkání Týden kulturní lingvistiky: Interpretace světa v jazyce a textu za ÚJČ se svými analýzami vystoupily Karolína Cinkrautová, Anna Christou, Michaela Lišková a Veronika Vodrážková.
reportáži z Regionů ČT24 kolegyně a kolegové z dialektologického oddělení přiblížili, jak se buduje nářeční fonotéka a interaktivní mapa českých dialektů.
Na semináři Slovensko-české a česko-slovenské jazykové a jazykovědné vztahy: 30 let poté, který pořádalo Jazykovědného sdružení, přednesli Michaela Lišková a Martin Šemelík příspěvek Společně i zvlášť – ASSČ a SSSJ na cestě za svými uživateli.
Hostem podcastu ostravské bohemistiky Z Čejovny byl Martin Prošek. Hovořil o své profesní cestě, úkolech Ústavu pro jazyk český, popularizaci nebo nové ústavní budově. Rozhovor je k poslechu např. na platformách SpotifyGoogle nebo Apple.
Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádala kolokvium Člověk a jeho text věnované památce Jana Kořenského. Na setkání vystoupili mimo jiné Jana Hoffmannová, Miloslav Vondráček, Vojtěch Veselý nebo Luboš Veselý.
Alena M. Černá v Kruhu přátel českého jazyka přednášela o klíčové osobnosti tzv. středního období vývoje češtiny – Danielovi Adamovi z Veleslavína.
Martin Prošek připravil pro plzeňský rozhlas dva jazykové koutky – o významu slova partiový a o výrazu sick day.
Ondřej Bláha ve svém pořadu Okolo češtiny Českého rozhlasu Olomouc publikoval pět nových jazykových fejetonů – o střídání hlásek ve slovech jako sněden/snězen, o výrazech zlatá mládež nebo horních deset tisíc, o vývoji užívanosti spojky , o stopách češtiny na olomoucké univerzitě a o rčení pozdě, ale přece.

Zanechat odpověď