Z jazykového Šuplíku komentátora webu Seznam Zprávy: „Ukonči nástup, dveře se zavírají! Občane, tvoje shromáždění není povoleno, rozejdi se!“ Sloupek Šuplík na procházce v dystopii rozkazovacího způsobu. Letní sezóna rozkopaných ulic přechází do té podzimní a to je správný čas posvítit si na jazyk příležitostných dopravních cedulí. Takových těch „Dej si pozor, chodče, rychle přejdi a ve vlastním […]

Jazykový sloupek publikovaný v pořadu Okolo češtiny Českého rozhlasu Olomouc

Anotace: Jak má mluvit Čech na Slovensku? Je povýšené předpokládat rozumění češtině? A může nedokonalá snaha o slovenštinu působit spíš vstřícně, směšně, nebo dokonce neuctivě? Ondřej Dufek v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2023/9) uvažuje, kdy je lepší přizpůsobit se komunikačně okolí a kdy se o to radši nepokoušet. Více se dočtete zde. Česko-slovenské slovo týdne/slovo týždňa

Z jazykového Šuplíku komentátora Seznamu Zprávy: (…) Babička, respektive archetyp babičky, češtině dominuje. Zejména v porovnání s dědečky. Až se nechce věřit, že v jazyce postpatriarchální společnosti, kde veřejná řeč odpovídá tomu, jak se to tu pokoušejí řídit tzv. chlapi, je něco takového možné. Kde se najednou bere ideál babičky, skrze který se úspěšně prodává všechno od babiččiných nudlí […]

23.8.2023NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU SLOVO A SLOVESNOSTV novém čísle Slova a slovesnosti (roč. 84, 2023, č. 3) se Václava Kettnerová a Veronika Kolářová věnují možnostem vyjadřování vzájemnosti pomocí českých adjektiv. Karla Tvrdá se zabývá dialogickými strukturami v tisku z období před nástupem pražského jara. Lenka Jakoubková Budilová analyzuje českou příbuzenskou terminologii v bulharské diaspoře. Číslo je dostupné na webových stránkách časopisu.Zobrazit více  17.8.2023ŽIVA: SLADKÝ JAZYKOVÝ KOUTEKPrázdninový jazykový koutek Anny Černé […]

Z komentáře Jana Lipolda na webu Seznam Zprávy: Diagnóza: ochrnutí jazyka. Zdroj nákazy: policejní svodky, úřední zprávy. Přenašeč: bohužel média. Přestávají skloňovat, je to čím dál horší a už se na to nedá dívat. Šuplík se kvůli tomu zlobí, trochu dost! Článek Jde o následující úkaz: Čím dál častěji čelíme formulacím typu „nájemníci v ulici Ibsenova“, „na křižovatce […]

Z článku publikovaného v polském časopise Bohemistyka (2011, č. 1): C í l e m  t o h o t o  p ř í s p ě v k u je komentovat výroky o češtině u pěti spisovatelů, kteří se narodili ve dvacátých a třicátých letech minulého století a kteří jako významní slovesní umělci podstatným způsobem zasáhli do vývoje české […]

Z jazykového koutku v časopise v časopise Vesmír: (…) Jak zní tvar rozkazovacího způsobu sloves končících na -atět? Spíš jako trp, nebo jako sázej? Těžko říct – a jak by ne. Copak jste někdy přikazovali kedlubně dřevnať/dřevnatěj, chodníku ledovať/ledovatěj nebo člověku plešať/plešatěj? Všechno to jsou gramaticky plnohodnotná slovesa, ale část jejich užití je blokována lexikálním významem. Někdy však význam za nic nemůže. Houba, hrouda nebo moucha se sice […]

Aktuality 30.6.2023PRÁZDNINOVÝ PROVOZ JAZYKOVÉ PORADNYZájemce o jazykové konzultace upozorňujeme, že po dobu letních prázdnin (od 4. července do 1. září) bude telefonický provoz jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR omezen. Na jazykové dotazy budeme odpovídat každé úterý a čtvrtek, vždy mezi 10. a 12. hodinou dopoledne. Děkujeme vám za pochopení.Zobrazit více  28.6.2023EDICE PRVNÍHO TIŠTĚNÉHO STAROČESKÉHO ŽALTÁŘEV nakladatelství Scriptorium právě vyšla kniha kolektivu autorek […]