Aktuality
30.6.2023
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ JAZYKOVÉ PORADNY
Zájemce o jazykové konzultace upozorňujeme, že po dobu letních prázdnin (od 4. července do 1. září) bude telefonický provoz jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR omezen. Na jazykové dotazy budeme odpovídat každé úterý a čtvrtek, vždy mezi 10. a 12. hodinou dopoledne. Děkujeme vám za pochopení.
Zobrazit více
 
28.6.2023
EDICE PRVNÍHO TIŠTĚNÉHO STAROČESKÉHO ŽALTÁŘE
V nakladatelství Scriptorium právě vyšla kniha kolektivu autorek z oddělení vývoje jazyka První tištěný žaltář. Kritická edice staročeského překladu. Zpřístupňuje čtvrtý překlad Knihy žalmů do češtiny, který vyšel poprvé tiskem v Praze roku 1487. Edici je předeslána studie o okolnostech a dochování prvního pražského tisku, o jazyce čtvrtého překladu ve srovnání s předchozími staročeskými překlady a o textové tradici v tiscích a rukopisných opisech z konce 15. a počátku 16. století.
Zobrazit více
 
26.6.2023
FESTSCHRIFT PRO JIŘÍHO ZEMANA
Jako suplementum Jazykovědných aktualit vyšel pod názvem Kontext – komunikace – dialog festschrift k sedmdesátým narozeninám královéhradeckého lingvisty Jiřího Zemana. Mezi dvacítkou přispěvatelů je i šest autorů z ÚJČ, Miloslav Vondráček se krom toho na vzniku svazku podílel i editorsky. Jana Papcunová a Eva Hrachová navíc sestavily jubilantovu bibliografii za léta 1980–2022. Zvláštní číslo časopisu je dostupné online na https://www.jazykovednesdruzeni.cz/archiv/.
Zobrazit více
 
19.6.2023
ŽIVA: CO VŠECHNO MÁME VYPŮJČENÉ?
Máte pocit, že by se čeština mohla, nebo dokonce měla obejít bez cizích slov? Anna Černá v jazykovém koutku ve 3. čísle Živy uvádí množství běžně užívaných výrazů z oblasti oblékání i jiných s původem např. v latině, němčině, francouzštině či maďarštině. Ukazuje tak, že doplňování slovní zásoby přejatými slovy je pro jazyk odnepaměti jevem zcela obyčejným.
Zobrazit více
 
13.6.2023
NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU KORPUS – GRAMATIKA – AXIOLOGIE
KGA 27/2023 najdete čtyři odborné studie, recenzi a zprávu. Alena M. Černá pojednává o názorech Daniela Adama na český jazyk, gramatickým tématům se věnují František Šticha, Tomáš Jelínek a kolektiv autorek Jana Šindlerová, Barbora Štěpánková a Ingrid Lindgren Andrén. Jindřiška Svobodová recenzuje knihu Míšení žánrů, stylů a diskurzů v internetové komunikaci (2022), Michal Škrabal a Michal Křen přinášejí zprávu z tradiční řady Co nového v ČNK.
Zobrazit více
 
4.6.2023
NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU SLOVO A SLOVESNOST
V novém čísle Slova a slovesnosti (roč. 84, 2023, č. 2) analyzují Jakub Sláma a Barbora Štěpánková tzv. ambipozice v češtině, tj. výrazy jako „navzdory“ nebo „nevyjímaje“, které mohou stát před svým komplementem nebo za ním. Věra Kloudová, David Mraček, Ondřej Bojar a Martin Popel se zabývají kvalitou překladu zpravodajských textů a otázkou tzv. optimálního referenčního překladu. Číslo je dostupné na webu časopisu.
Zobrazit více
 
V rubrice Zajímavé dotazy jste se dozvěděli:
jestli se otázka klade nebo i pokládá (čili jaký je vztah mezi významem, videm a spojitelností těchto sloves;
jak psát složené přídavné jméno vědecko(-)fantastický;
jak vyslovovat slova typu povinnost nebo denní, ve kterých se píšou dvě n za sebou;
co řídí přísudkovou shodu ve větě Chudáčci děti byl_…
Další novinky:
Ústav pro jazyk český se už počtvrté hrdě zapojil do květnové výzvy akce Do práce na kole. Čtrnáct lidí ve čtyřech týmech našlapalo celkem 1 691 kilometrů a prospělo tak sobě i svému okolí.
Tým oddělení jazykové kultury spolu s kolegyněmi a kolegy z Ústavu estonského jazyka Eesti Keele Instituut analyzoval a interpretoval výsledky mezinárodního dotazníku a pracoval na ideálech jazykového poradenství jakožto veřejné služby na workshopu v rámci projektu Erasmus+ TELMER (Tell me how to say it right!).
Jak se na slovníková hesla z oblasti LGBTQ+ dívá lexikografie? Své praktické zkušenosti z přípravy Akademického slovníku současné češtiny přednesli Michaela Lišková a Martin Šemelík v rámci debatního cyklu Pride Month 2023 na Filozofické fakultě UK.
V pondělí 19. června navštívila Ústav pro jazyk český předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Pozornost věnovala například bohatým elektronickým zdrojům, zaujala ji putovní nářeční výstava dialektologického oddělení, osobně navštívila i jazykovou poradnu. S vedením ústavu řešila rovněž provozní problémy spojené s umístěním ústavu.
Martin Prošek připravil pro plzeňský rozhlas dva jazykové koutky – o složených slovech začínajících na auto- a o technickém výrazu přiznaný spoj.

Zanechat odpověď