23.8.2023
NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU SLOVO A SLOVESNOST
V novém čísle Slova a slovesnosti (roč. 84, 2023, č. 3) se Václava Kettnerová a Veronika Kolářová věnují možnostem vyjadřování vzájemnosti pomocí českých adjektiv. Karla Tvrdá se zabývá dialogickými strukturami v tisku z období před nástupem pražského jara. Lenka Jakoubková Budilová analyzuje českou příbuzenskou terminologii v bulharské diaspoře. Číslo je dostupné na webových stránkách časopisu.
Zobrazit více
 
17.8.2023
ŽIVA: SLADKÝ JAZYKOVÝ KOUTEK
Prázdninový jazykový koutek Anny Černé ve 4. čísle Živy je věnován slovům sirup a sirob. Hledání odpovědi na otázku, proč mají lidé tendenci psát syrob s ypsilonem, nabízí pohled do práce jazykové poradny a zběžně představuje elektronický nástroj hojně využívaný při poradenské činnosti – databáze Českého národního korpusu.
Zobrazit více
 
11.8.2023
PO STOPÁCH IRŠTINY V RANĚSTŘEDOVĚKÉ STŘEDNÍ EVROPĚ
V Nakladatelství Lidové noviny právě vyšla knížka Bohumila Vykypěla Irština ve slovanské střední Evropě v raném středověku. Autor v ní zkoumá možné stopy vlivu irštiny a iroskotské misie na slovanštinu v raněstředověké střední Evropě. Uvažuje o tom, co povaha těchto stop vypovídá o činnosti této misie, a klade si také otázku o ideovém a metodologickém pozadí badatelů píšících o iroskotských misionářích.
Zobrazit více
 
8.8.2023
ÚPRAVY V INTERNETOVÉ JAZYKOVÉ PŘÍRUČCE
Internetová jazyková příručka nově nabízí shrnutí provedených úprav. Nyní tam najdete dvě zásadnější jednotlivé úpravy, které jsme letos provedli. Aby nebylo nutné neustále sledovat, zda se v IJP něco podstatného nezměnilo, případné další takové úpravy budeme zveřejňovat a představovat vždy po konci školního roku, na začátku července.
Zobrazit více
 
1.8.2023
KOLEKCE ČLÁNKŮ O DIALOGICKÝCH SÍTÍCHV časopise Discourse, Context & Media vyšla kolekce článků věnovaná mediálním dialogickým sítím. Na kolekci se autorsky i editorsky podíleli pracovníci ÚJČ. O koncepci a jednotlivých příspěvcích se dočtete v úvodníku. Celou kolekci článků najdete zde.
Zobrazit více
 
V rubrice Zajímavé dotazy jste se dozvěděli
jestli lze od jména řeckého ostrova Rhodos utvořit nejen přídavné jméno rhodský, ale i rhodoský;
ke komu se vztahuje zvratné zájmeno svůj v názvu knihy Margaret Cravenové Slyšel jsem sovu zavolat své jméno;
jak se skloňuje slovo rinpočhe, označující buddhistický titul;
jestli se jméno obce Řepiště používá v jednotném či množném čísle.
Další novinky
Barbora Procházková a Martin Šemelík zjišťují, jak uživatelé Akademického slovníku současné češtiny rozumějí tzv. uživatelským poznámkám s různými doplňujícími informacemi. Pomoct jim v tom lze vyplněním krátkého dotazníku.
Výzkum tzv. obalovaného l v Podluží a na Slovácku a budoucí využití jeho výsledků představuje Marta Šimečková v brněnských Událostech v regionech a v textu zpravodajského webu iDNES.
Martin Prošek připravil pro plzeňský rozhlas čtyři jazykové koutky – o skloňování obecného pojmenování centrum a jména obchodního domu Centrum, o přenesených užitích slovesa skloňovat, o slovu útek a o původu českého příjmení Kobzík.

Zanechat odpověď