Z komentáře Jana Lipolda na webu Seznam Zprávy:

Diagnóza: ochrnutí jazyka. Zdroj nákazy: policejní svodky, úřední zprávy. Přenašeč: bohužel média. Přestávají skloňovat, je to čím dál horší a už se na to nedá dívat. Šuplík se kvůli tomu zlobí, trochu dost!

Článek

Jde o následující úkaz: Čím dál častěji čelíme formulacím typu „nájemníci v ulici Ibsenova“, „na křižovatce ulic Horská a Mírová“ nebo „cyklisté mohou využívat chodník v ulici Ankarská“. Sdělovací prostředky jsou tu ale i od toho, aby veřejnost oslovovaly přiměřeně česky, nebo jsme snad doteď žili v nějakém tragickém omylu? Neměly by snad mluvit lidskou řečí, tedy ne na ulici Jiráskova, ale v Jiráskově ulici?

Není těžké vystopovat, že podobné dřevěné obraty pocházejí z oficiálních míst: policejních tiskových zpráv, sdělení technických služeb, z dopravních informací.

V dokumentech typu úřední hlášení to může mít jistou, částečnou logiku: Jde o to, aby místní název byl stoprocentně jednoznačný a byl srozumitelný všem, tedy například i cizincům, kteří dobře neovládají češtinu. Tenhle účel by mohlo skloňování narušit, i když rozdíl mezi „v Zámecké ulici“ vs. „v ulici Zámecká“ je subtilní. Ale dobře, když jde třeba o to, že nepoteče voda, je informace samotná věru přednější než její jazykové balení.

Zanechat odpověď