Aktuality
31.10.2023
PODCAST VE SLOVECH: ŽANETA DVOŘÁKOVÁ
Jak dopadla ruská agrese proti Ukrajině na ruskou zmrzlinu nebo ruské vejce? Kde se odrazila v nových názvech ulic nebo dalších veřejných prostranství? Vliv válečné krize na vlastní jména přibližuje Žaneta Dvořáková v novém díle podcastu Ve slovech.
Zobrazit více
 
30.10.2023
ŽIVA: NENÍ KOUŘE BEZ OHNĚ
Ústředním tématem pátého letošního čísla Živy je oheň. Protože je tento živel pro lidskou existenci nezbytný, odrážejí se staletími prověřené zkušenosti našich předků s ním v nejrůznějších ponaučeních. Víte, s jakým předmětem souvisejí známá dvě želízka v ohni? A odhadnete, s kterými výrazy se slovo oheň nejčastěji pojí v publicistických textech? Svůj úsudek si můžete prověřit v jazykovém koutku Anny Černé.
Zobrazit více
 
27.10.2023
VÝZVA K ZASÍLÁNÍ ABSTRAKTŮ
Redakce časopisu Naše řeč vyzývá k zasílání abstraktů plánovaných příspěvků do tematického čísla 5/2024 zaměřeného na popularizaci v lingvistické bohemistice. Vítány jsou zejména studie týkající se formální či tematické stránky popularizačních textů nebo komparativní příspěvky (např. popularizace v Česku a v zahraničí). Více informací naleznete na webových stránkách Naší řeči. Plný text výzvy je ke stažení zde
Zobrazit více
 
16.10.2023
VYŠEL ČASOPIS ACTA ONOMASTICA 2/2023
Podzimní číslo časopisu Acta onomastica přináší sedm studií, mimo jiné např. stať Liubov Ostashové o jménech Ukrajinců v obci Berezno ležící dnes na území Polska. Dále tu naleznete sedm recenzí a onomastické zprávy a drobnosti.
Zobrazit více
 
11.10.2023
TÝDEN AKADEMIE VĚD ČR 2023
V týdnu od 6. do 12. listopadu 2023 se uskuteční největší vědecký festival Týden Akademie věd ČR, přímý pokračovatel Týdne vědy a techniky AV ČR. Na bohatém programu se jako každý rok podílí také Ústav pro jazyk český AV ČR. Opět nabízíme zajímavé přednášky, exkurze či možnost osobního setkání v rámci dne otevřených dveří v Praze a v Brně ve středu 8. listopadu. Informace o připravovaných akcích ÚJČ včetně možnosti případné registrace naleznete zde.
Zobrazit více
 
5.10.2023
BOHUMIL VYKYPĚL ZÍSKAL TITUL DSC.
Bohumil Vykypěl 4. října 2023 složil doktorský slib a převzal diplom vědeckého titulu doktor věd (doctor scientiarum, DSc.) na základě obhájené disertace Perspektiven auf die Geschichte des Tschechischen und die tschechische Geschichte. Více se dočtete zde.
Zobrazit více
 
2.10.2023
KNIŽNÍ POCTA PETRU NEJEDLÉMU
K životnímu jubileu Petra Nejedlého, předního diachronního bohemisty a dlouholetého vědeckého pracovníka oddělení vývoje jazyka ÚJČ, vyšel v nakladatelství Scriptorium sborník Inspirace slovy. Ve svých příspěvcích autoři z tuzemských i zahraničních akademických nebo univerzitních pracovišť tematizují zejména lingvistické zkoumaní starších fází češtiny, zvláště slovní zásoby, s přesahy do historie, slavistiky, etymologie nebo klasické filologie. Součástí sborníku je též kompletní bibliografický soupis jubilantových prací.
Zobrazit více
 
V rubrice Zajímavé dotazy jste se dozvěděli,
jak nejlépe utvořit zkratku slova trolejbus;
do jakých textů se (ne)hodí vazba za mě ve významu ‚podle mého názoru‘;
jaký je vztah mezi slovesy dohřát a doohřát;
v čem může ležet původ výrazu hokus pokus;
jestli psát hispanský, nebo hispánský a jaký je význam takového přídavného jména.

Další novinky
Martina Ireinová seznámila diváky pořadu Dobré ráno České televize s tím, jak se dialekty zkoumají v terénu, jak vznikají jazykové atlasy, nebo s tím, že do výzkumu nářečí může zapojit úplně kdokoliv.
Ve dnech 2. až 4. října 2023 se uskutečnil již 11. ročník Školy českého jazyka a literatury. Pedagogům přednášel i Martin Šemelík, který v rozhovoru pro web Akademie věd ČR mluvil o Akademickém slovníku současné češtiny nebo o svých zkušenostech s výukou češtiny.
Martin Prošek v Kávě o čtvrté Českého rozhlasu Dvojka hovořil s Terezou Stýblovou o přirovnáních, jejich funkcích a vztahu k metaforickým vyjádřením, ustálenosti i závislosti na kontextu.
V podcastu Z Čejovny Petr Kaderka promluvil o tom, co má na lingvistice nejradši, jaká je praxe vydávání odborného lingvistického časopisu nebo jak probíhá výzkum gest.
Obrovskou variantnost českého tvarosloví, způsoby jejího výzkumu, život „v češtině“ nebo jazykovou kulturu jako desetiboj tematizoval v rozhovoru pro Radio Proglas Martin Beneš.
Dají se ještě v mluvě dnešních potomků volyňských Čechů rozpoznat prvky původních českých nářečí z oblastí, ze kterých jejich rod pocházel? Nejen tuto otázku zodpověděl Vít Boček na webu boskovických novin Ohlasy v nejnovějším díle svého seriálu Ukrajinistické minimum pro Čechy.
Martin Prošek připravil pro plzeňský rozhlas tři jazykové koutky – o limitech synonymie sloves chystat a připravovat, o významu a užívání slova mladice a o gramatice obratu moc dík.
Ondřej Bláha ve svém pořadu Okolo češtiny Českého rozhlasu Olomouc publikoval pět nových jazykových fejetonů – o presupozicích, o přezdívce Starej Procházka a o původu jména Procházka, o slovesu zvetit se, o frazému udělat botu a o konkurenci tvarů typu sněden a snězen.

Zanechat odpověď