Kristýna Mazancová, studentka septimy Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře, si v rámci přípravy na svoji maturitní zkoušku vybrala z témat podzimních maturitních prací (v septimě již studenti ovládají všechny funkční styly a útvary kromě administrativních) pro klasifikovanou písemnou práci vypravování. Zadání vyžadovalo příběh o tom, jak mohlo vzniknout přísloví – v tomto případě Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. To sice zcela nenaplnila (napsala příběh ilustrující toto přísloví, nikoli vypravování situované do minulosti vysvětlující, jak přísloví vzniklo), vytvořila však pozoruhodný text. Výsledkem je syrový horor. Autorka v něm dovedně pracuje s rekvizitami typickými pro žánr a vhodnými syntaktickými a lexikálními prostředky dosahuje u čtenáře pocitu napětí a strachu. U čtenáře „útlocitnějšího“ pak i pocit mírné nevolnosti. Krátce – je tam vše, co si žánr žádá.

Jiří Kálal

Práci stahujte zde.

Zanechat odpověď