Nové číslo časopisu Kritická gramotnost (7/2023), obrazová příloha k číslu zde, přináší mj. tyto příspěvky: Miloš Šlapal: Básně a možnost sebevyjádření na pisatelských setkáních Renata Vítů: Příběh s detektivní zápletkou (rubrika Lekce; pro 3. ročník ZŠ)

Kategorie: Výuka a škola

Materiál autorka publikovala na své facebookové stránce: Každý žák dostal buď ukázku, nebo jméno autora a název sbírky + básně. Úkolem bylo vytvořit dvojice (správný autor k ukázce – autora/název hledají podle ladění či smyslu básně). Dvojice si potom sedly k sobě. Na stůl jsem rozprostřela názvy směrů a jejich charakteristiky. Poté, co si dvojice […]

Metodická příručka vznikla v rámci aktivit Národního kabinetu českého jazyka a literatury. Autorský kolektiv: Mgr. Soňa Havlíčková, Mgr. Radka Brejchová, doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Mgr. Andrea Baumannová, Mgr. Markéta Emmer Illová, Mgr. Hynek Krátký. Z úvodního slova: „Prvotní myšlenka představit hodnocení byla postupně doplněna o další důležité aspekty, kterýmnení v procesu rozvoje a zadávání písemné […]

Publikujeme materiál, který se zabývá vedením argumentace ve slohových pracích (ve školami dosud hojně využívaném systému, který vyvinul CERMAT, se toto téma řadí do podkritéria 3B). Materiál z němčiny přeložil a upravil (znění příkladů) Hynek Krátký. Argumentace Doplňující text: Blažena Švandová: Chybné argumenty (In: Argumentace a umění komunikovat [Argumentace…] / Brno, MU 1999)

Přijímačky bez obav. Najdete zde mj.: Základní pravidla a užitečná doporučení Jak správně vyplnit záznamový arch Úlohy z českého jazyka a literatury Testová zadání Průvodci řešením testů Výuková videa ČT edu: „Připravujeme se na přijímačky na SŠ a gymnázia: Jak na to?“

Manuál vytvořený v rámci aktivit NPI (tehdy NÚV) v r. 2012. Z úvodu: „Manuál je určen zejména učitelům, ale i ředitelům ZŠ nebo SŠ. Manuál se zabývá teoretickým vhledem do problematiky práce s výukovými cíli a vysvětlením aplikace evaluačního (hodnotícího) nástroje ve fázích definování, realizování a ověření výukových cílů. Výstupem evaluačního nástroje je posuzovací arch, […]

Termín konání: 22. března 2023, 15.30 – 18.30 Místo konání: The English College in Prague – Anglické gymnázium, o.p.s., Sokolovská, Praha 9 Obsah – témata programu  Program je určen pro pedagogy středních škol a gymnázií. Prostor bude věnován těmto oblastem:  Interpretace literárního textu  Interpretace poezie ve třídě – inspirovat se budeme koncepcí Zdeňka Kožmína (Interpretace básní)  Metody kritického myšlení […]

Kategorie: Výuka a škola

Materiál je dostupný na gramotnosti.pro; o projektu více zde. Z úvodu: Představujeme vám publikaci Čtenářská gramotnost v uzlových bodech vzdělávání. Publikace vznikla pro učitele mateřských a základních škol jako nástroj, který usnadňuje stanovování výukových cílů a poskytuje podporu pro sledování pokroku dětí a žáků ve čtenářské gramotnosti napříč praxí školy. Primárním cílem je poukázat nejen […]

V rámci výzkumného projektu Hodnocení slohových prací hledám spolupracovníky – češtináře působící na 2. stupni ZŠ nebo v nižších ročnících víceletých gymnázií, kteří  by v 2. pololetí školního roku 2022-23 pomohli se shromážděním výzkumného vzorku – naskenovaných a anonymizovaných slohových prací. Uvítám zejména slohové útvary úvaha a vypravování. Za spolupráci nabízím odměnu. Kontakt pro bližší informace: […]

Kategorie: Výuka a škola