Z rozhovoru pro Deník N.: „Testy nemají určit dobré a špatné děti, mají je pouze rozřadit,“ říká v rozhovoru Gabriela Baumgartnerová, vedoucí češtinářů z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Popisuje také, kolik bodů z přijímaček z češtiny by podle tvůrců testů mělo stačit na gymnázia a kolik na odborné střední školy, jak testy vznikají či zda skutečně zkouší děti z toho, […]

Podcast na stránkách ČRo Vltava

Kategorie: Výuka a škola

Z rozhovoru na webu Aktuálně.cz: Je užitečné získat si v dětství návyk čtenářství i pro budoucí život?  Když děti hodně čtou, mohou přejít k náročnějším čtenářským operacím. To znamená, že se nezaměřují jen na postavy, děj a obsah knihy, ale začnou uvažovat i o autorovi. Proč to napsal, proč tímto způsobem, jak chce ovlivnit čtenáře, […]

Z článku, publikovaného v časopise Český jazyk a literatura č. 4/2022-23: (…) Koncept interpretačních map (dále IM) byl rozpracován v seminářích Interpretace děl světové literatury pro středoškolskou výuku (realizovaných na FF UK od LS 2019/2020 do ZS 2022/2023). Studenti (převážně oboru Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy) jich během tohoto období vytvořili přes […]

V tomto příspvěku se pokouším sumarizovat nejfrekventovanější neuralgické body českého pravopisu, tak jak vyplývají z letitých zkušeností češtinářů i jejich žáků/studentů.   PROBLEMATICKÁ MÍSTA ČESKÉHO PRAVOPISU – PŘEHLED  I. Psaní i/y/a ve shodě přísudku s několikanásobným podmětem v minulém čase 1. Několikanásobný podmět stojí před přísudkem: přísudek může být vždy v množném čísle. Psaní i/y/a řídíme podle toho, […]

Nové číslo časopisu Kritická gramotnost (7/2023), obrazová příloha k číslu zde, přináší mj. tyto příspěvky: Miloš Šlapal: Básně a možnost sebevyjádření na pisatelských setkáních Renata Vítů: Příběh s detektivní zápletkou (rubrika Lekce; pro 3. ročník ZŠ)

Kategorie: Výuka a škola

Materiál autorka publikovala na své facebookové stránce: Každý žák dostal buď ukázku, nebo jméno autora a název sbírky + básně. Úkolem bylo vytvořit dvojice (správný autor k ukázce – autora/název hledají podle ladění či smyslu básně). Dvojice si potom sedly k sobě. Na stůl jsem rozprostřela názvy směrů a jejich charakteristiky. Poté, co si dvojice […]

Metodická příručka vznikla v rámci aktivit Národního kabinetu českého jazyka a literatury. Autorský kolektiv: Mgr. Soňa Havlíčková, Mgr. Radka Brejchová, doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Mgr. Andrea Baumannová, Mgr. Markéta Emmer Illová, Mgr. Hynek Krátký. Z úvodního slova: „Prvotní myšlenka představit hodnocení byla postupně doplněna o další důležité aspekty, kterýmnení v procesu rozvoje a zadávání písemné […]

Publikujeme materiál, který se zabývá vedením argumentace ve slohových pracích (ve školami dosud hojně využívaném systému, který vyvinul CERMAT, se toto téma řadí do podkritéria 3B). Materiál z němčiny přeložil a upravil (znění příkladů) Hynek Krátký. Argumentace Doplňující text: Blažena Švandová: Chybné argumenty (In: Argumentace a umění komunikovat [Argumentace…] / Brno, MU 1999)