„Předkládaná publikace je určena nejen učitelům, ale i vedení mateřských a základních škol, neboť přináší
konkrétní inspiraci k rozvoji čtenářství u dětí předškolního věku, k využívání nebeletristických textů
při výuce čtenářských dovedností v hodinách různých předmětů, zabývá se různými aspekty úspěšného
zavádění čtenářské kultury do škol a poukazuje na význam školních knihoven a na potenciál spolupráce
s veřejnými knihovnami.“

Z úvodního slova ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala

Inspirace pro rozvoj čtenářských dovedností PIRLS

Zanechat odpověď