Předseda ASČ Josef Soukal byl ve čtvrtek 14. listopadu 2019 hostem Terezy Stýblové v pořadu Káva o čtvrté na vlnách ČRO Dvojky.

Jak v dnešní době probíhají na základních a středních školách hodiny češtiny? Nakolik rámcové vzdělávání odpovídá požadavkům, se kterými se pak žáci setkávají v praxi? Na co je kladen důraz v hodinách mluvnice, literatury a slohu? Je důležité dbát na bezchybný pravopis v dnešní době rychlých zpráv telefonu a na internetu? Baví dnešní žáky hodiny češtiny?

Tak byl pořad anoncován v rozhlasovém éteru. Poslechnout si jej můžete z archivního záznamu (bez přerušování hudebními vložkami); konkrétně se hovořilo:

01:00 o Asociaci češtinářů, o (ne)oblíbenosti češtiny, o cestě k učitelství;

07:32 o proměnách výuky, přístupu ke škole, k žákům; o maturitě;

13:30 o obsahu výuky, o rétorice, o čtenářském deníku a o čtení;

20:45 dotazy posluchačů – mluva mladých, kultura projevu, individuální přístup;

27:35 pravopis, vzdělávání žáků s jiným mateřským jazykem.

Vl. Stanzel

Zanechat odpověď