Na členské schůzi Asociace středoškolských češtinářů, konané dne 22. listopadu 2014, oznámil její dosavadní předseda Jiří Kostečka, že nehodlá kandidovat v druhém funkčním období na funkci předsedy asociace ani na členství ve výboru.
Toto své rozhodnutí zdůvodnil jednak neobyčejným pracovním vytížením ve funkci ředitele nově založené bilingvní základní školy, jednak skutečností, že od září 2014 není praktikujícím středoškolským češtinářem.
Jiří Kostečka bude nadále působit jako řadový člen ASČ, povede oblíbenou Poradnu ASČ a bude provádět recenzní činnost v rubrikách Časopis Český jazyk a literatura a Napsali o češtině.

V tajné volbě byl pak ustanoven nový výbor ASČ, jenž jednomyslně zvolil novým předsedou ASČ dosavadního místopředsedu Mgr. Josefa Soukala, a to na řádné dvouleté funkční období. Mgr. Josef Soukal je vysoce renomovaný středoškolský češtinář s bohatou a úspěšnou pedagogickou praxí; mezi nejrespektovanější jeho počiny patří autorství několika řad základoškolských a středoškolských učebnic literatury a čítanek. Zejména čtyřdílná řada Literatury pro gymnázia a Čítanek pro gymnázia je skutečné opus magnum; nový předseda ASČ má na jejich kvalitě a popularitě lví podíl jako vedoucí autorského kolektivu a hlavní autor textů.

Místopředsedou ASČ se stal rovněž známý a uznávaný středoškolský češtinář, recenzent časopisu Host, držitel ocenění Výrazná pedagogická osobnost Moravskoslezského kraje, Mgr. Vladimír Stanzel.

Přejeme Josefu Soukalovi i celému novému výboru, aby pokračovali v úspěšném vstupu naší asociace do veřejného povědomí, a to nejen mezi bohemisty a středoškolskými praktiky.

Zanechat odpověď