Asociace středoškolských češtinářů byla zaregistrována a zahajuje činnost.

Jsme profesní sdružení praktikujících středoškolských češtinářů, které usiluje o korektní informovanost odborné i široké veřejnosti o problematice výuky českého jazyka a literatury na středních školách a o otázkách spojených s maturitní zkouškou.

Chceme konstruktivně přispívat ke zlepšení metod výuky, ke zvýšení jazykových, stylizačních a interpretačních dovedností našich středoškoláků, k rozvoji poučeného čtenářství u mladé generace. Nabízíme spolupráci kolegům působícím na základních školách i pedagogům vysokoškolským. Hodláme rovněž působit jako partneři Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy při řešení aktuálních i dlouhodobých problémů našeho výchovně-vzdělávacího systému.

Uvedené cíle budeme realizovat jak prostřednictvím tohoto webu, tak prací v terénu: organizováním workshopů a hospitovaných hodin, přednáškovou činností.

Podrobnosti o našich cílech naleznete v dokumentech rubriky O nás, zejména v našem Programovém prohlášení. Jsou zde i Stanovy ASČ. Naše stanovisko k současnému stavu a perspektivám maturitní zkoušky naleznete v dokumentu Východiska a cíle v rubrice Maturita.

Členem Asociace středoškolských češtinářů se může stát bohemista aprobovaný pro výuku českého jazyka a literatury na středních školách, jenž na kterémkoli typu české střední školy působil alespoň dva úplné školní roky. Přihlášku ke členství přijímáme na naší e-mailové adrese ascestinaru@ascestinaru.cz.

Rádi bychom upozornili, že Asociace středoškolských češtinářů nabízí kromě řádného členství i status „host“ pro zájemce, kteří sice nesplňují podmínky členství, avšak o dění v našem oboru se zajímají, popř. se chtějí na činnosti asociace spolupodílet. Hostem se samozřejmě mohou stát nejen pedagogové, ale např. i rodiče středoškoláků.

Ke dni zahájení činnosti má Asociace středoškolských češtinářů 46 členů ze všech typů středních škol a 14 hostů.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.
předseda ASČ

Mgr. Josef Soukal
místopředseda ASČ

6 komentářů.

 1. Josef napsal:

  Gratulujeme k tomu „epizeuxis“. Opravdu extraligová blbost. Svět se zbláznil, učí pitomosti, ale ze škol se chodí do firem hlásit lidí, které nenaučili pořádně ani y a i. Nechcete vyjít mezi lidi a nadechnout se čerstvého vzduchu, bojíme se, že Vám uteklo pár století…už těch školských experimentů od roku 1976 bylo dost, ne?

  • Josef Soukal napsal:

   Za školské experimenty z dávných i nedávných dob opravdu nemůžeme. Nemůžeme ani za to, že se o maturitu pokouší desítky tisíc žáků, kteří pro ni nemají dispozice nebo jimž by stačila jiná forma zkoušky – naopak na tuto nezodpovědnost od počátku poukazujeme.
   K letošní maturitě z ČJL, a tedy i k epizeuxi, se vrátíme souhrnným příspěvkem.

   • Kamil Veselý napsal:

    „Nemůžeme ani za to, že se o maturitu pokouší desítky tisíc žáků, kteří pro ni nemají dispozice nebo jimž by stačila jiná forma zkoušky – naopak na tuto nezodpovědnost od počátku poukazujeme.“

    Bravo! To je přesně to, o co tu jde.
    Stejně tak studium VŠ nebo třeba řidičský průkaz.
    Na nic z toho neexistuje nárok, i když by si to mnozí přáli.

    PS: Zdravím Dr. Kostečku, který byl jako přísedící u mé maturitní zkoušky, kterou jsem úspěšně složil ve Vysočanech 🙂

   • Veronika Valíková napsal:

    http://valikova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=521945

    Těším se na příspěvek o té mršce epizeuxis. Za SUČJL i za sebe znovu říkám, že figury do maturitních testů nepatří – ale protože nová maturita nás stále více tlačí k tomu, abychom neučili jazyk, ale „vědy o jazyce“, asi s tím nic nenaděláme. Příští rok tam bude univerbizace nebo litotes?

    • Josef Soukal napsal:

     Děkuji za názor, paní kolegyně, a jsem rád, že jste si po dvou letech od schválení povšimla, že existuje cosi jako katalog požadavků k maturitní zkoušce z ČJL.

     • Veronika Valíková napsal:

      Ale já si ho všímám každoročně. Jak se proměňuje :)Jen jsem loni nematurovala, tedy jsem odpočívala.

      Jen nechápu:
      a, proč k němu musí být ještě seznam žánrů a autorů k DT;
      b,proč se každý rok mění struktura ústní zkoušky;
      c, proč se každý rok mění bodování ústní zkoušky

      Chápete Vy, pane kolego, že po těch několika letech nové maturity udělal Cermat z češtinářů stádo uštvaných pološílenců? Proč se nemění angličtina? Protože ji připravovali profesionálové.

Zanechat odpověď