Předsedovi Asociace středoškolských češtinářů Jiřímu Kostečkovi dnes ministr vlády ČR Marcel Chládek udělil nejvyšší resortní vyznamenání – Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně. Stalo se tak u příležitosti Dne učitelů, kdy ministr tradičně oceňuje dlouholeté vynikající pedagogy.

Tisková zpráva zde: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/y.

Jiřímu touto cestou upřímně blahopřejeme a přejeme mu neutuchající proud invence a sil!

Připojujeme výtah ze zdůvodnění návrhu na ocenění:

PhDr. Jří Kostečka, Ph.D., od počátku osmdesátých let 20. století působí jako učitel na střední škole a souběžně se věnuje činnosti odborné a vědecké i dalším vzdělávacím a výchovným aktivitám. Je osobností, pro niž je příznačná systematičnost, preciznost a vysoká kvalita práce, současně také osobností s nepochybnou mravní integritou, vždy vystupující kultivovaně a vyznačující se až úzkostlivým důrazem na korektnost v jednání. Je příkladem pro své žáky a kolegy i celou učitelskou obec. V neposlední řadě se zasloužil o šíření dobrého jména českých učitelů při svém pedagogickém působení v zahraničí, mj. jako lektor českého jazyka na Pekingské univerzitě zahraničních studií.

Jiří Kostečka vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (obor český jazyk − anglický jazyk). Od té doby učil na několika gymnáziích, a to vždy na plný úvazek. O to obdivuhodnější je výčet jeho dalších aktivit, příznačných spíše pro vysokoškolsky působícího pedagoga a vědce; v úhrnu se dá hovořit o dvou plnohodnotných profesních životech. Ve své disertační práci se zabýval motivací a aktivizací žáků při výuce českého jazyka a slohu, a právě oblast motivace a aktivizace je jeho doménou obecně.
Je nepochybně jeho velkou zásluhou, že koncepce vystavěná na drilu literárněhistorických faktů, provázející vyučování češtiny od dob rakousko-uherských, se v posledních letech zásadně proměnila směrem ke čtenářství, aktivní práci s textem, smysluplné jazykové a slohové výuce. Už dnes je zřejmé, že jde o zásluhu doslova historickou.
V této souvislosti vyzvedněme čtyřdílnou řadu učebnic českého jazyka a slohu pro gymnázia a s nimi souvisejících metodik (2001−2003), základ současné středoškolské výuky daného oboru, a příručku Do světa literatury jinak (1994), která předběhla dobu.

Nadstandardní jazyková průprava a také pracovní pobyty v zahraničí umožňují J. Kostečkovi studovat nejen tuzemskou, ale i zahraniční odbornou literaturu a sledovat problémy oboru v celé jeho šíři a v souvislostech (viz např. jeho činnost testologická pro CERMAT a v projektu PISA, texty věnované hodnocení žákovy práce či výuce angličtiny).
Oceněný je také předsedou Asociace středoškolských češtinářů, jejíž vznik inicioval (2012) a jež si především jeho zásluhou vbrzku získala profesní a veřejné renomé. Z počinů, na kterých má Jiří Kostečka zásadní podíl, uvádíme komplexní návrh maturitní zkoušky a zkoušky z českého jazyk a literatury (2013, podpořeno i všemi sdruženími učitelů a metodiků cizích jazyků v ČR) a zřízení jazykové poradny (ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český Akademie věd).
Řadu let též externě vyučuje didaktiku českého jazyka a literatury na vícerých vysokoškolských katedrách bohemistiky (FFUK, PedFK, TUL).

Z aktivit přerůstajících hranice oboru vyzvedněme zásadní motivační a organizační podíl na iniciativě žáků Gymnázia Open Gate k udělení Nobelovy ceny za mír 2013 pro sira Nicholase Wintona.

Josef Soukal

Jeden komentář.

  1. Petr Kuba napsal:

    Gratuluji a „po fejsbůkofsku“ přidávám jeden „lajk“ 🙂

Zanechat odpověď