ASČ se zformovala v době vzrušených maturitních diskusí z podnětu Jiřího Kostečky s cílem korektně informovat odbornou i širokou veřejnost o problematice výuky českého jazyka a literatury na středních školách a o otázkách spojených s maturitní zkouškou, a současně tyto oblasti pozitivně ovlivňovat. Můžeme konstatovat, že svému závazku dostála: Navázala úzkou spolupráci s institucemi a organizacemi (MŠMT, Ústav pro jazyk český, Cermat, katedry didaktiky ČJL na vysokých školách, AMATE, CZESHA), zřídila úspěšnou Poradnu ASČ ve spolupráci s ÚJČ AV ČR, připravila flexibilní návrh maturitní zkoušky reagující na nedostatky jiných modelů a v návaznosti na to zorganizovala Maturitní fórum v Hradci Králové, její členové výrazně zasahovali do veřejných diskusí vztahujících se nejen k problematice výuky ČJL, aj. Podíl Jiřího Kostečky na těchto úspěších je zásadní – bez entuziasmu, rozhledu, odbornosti, organizačních kvalit a nezměrné pracovitosti i mravních kvalit svého dosavadního předsedy by ASČ nezískala tu autoritu, jíž požívá dnes. Proto je jen dobře, že v části svých dosavadních aktivit J. Kostečka přes své pracovní vytížení pokračuje a že i nadále bude – jako čestný předseda – po dohodě s výborem ASČ reprezentovat v některých expertních otázkách.

Děkujeme Jiří – ať se Ti daří nejen v rámci ASČ!

(Staro)nový výbor, okysličený o aktivního člena z řad mladé učitelské generace, nezamýšlí na celkovém směřování ASČ nic měnit. Soustředí se na ty části programu, které prozatím zůstaly ve stínu – zejména se pokusí oslovit učitele nejen středních škol, a to konkrétními projekty či materiály vyrůstajícími ze školní praxe. V příštím roce budeme na našich stránkách prezentovat první část projektu internetové čítanky a slovníku, jež jsou primárně určeny pro děti ve věku 8–15 let, v druhém plánu zaměřeny i na širší uživatelskou obec. Dále chceme prohloubit spolupráci s časopisem Český jazyk a literatura a ve spolupráci s ním přetiskovat zejména didakticky orientované materiály (a současně podnítit jejich vytváření). Na podzim bychom rádi uspořádali seminář věnovaný jedné konkrétní oblasti týkající se výuky češtiny (téma bude upřesněno na základě vnitroasociační diskuse).

I nadále se chceme prezentovat pozitivními aktivitami, jež jsou v souladu s naším Programovým vyhlášením a Stanovami.

 

Josef Soukal,

předseda ASČ

Zanechat odpověď