V rámci výuky lexikologie a sémantiky vytvářeli žáci některých tříd Gymnázia Ústavní v Praze (tercie B, kvarta A, kvinta B, čtvrtý ročník bilingvního šestiletého studia) český slovníček pojmenování a kratších vět často užívaných v souvislosti s docházkou do školy; část z nich svůj soubor rozšířila na slovníček česko-ukrajinský (za pomoci nového překladače z Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy). Jednotlivé soubory (vznikající většinou v rámci skupinové práce) pak kvintánka Tereza Hromádková zpracovala do jednoho uceleného souboru; následně jsme oslovili překladatele Olega Ušakova a ten vytvořil kompletní ukrajinskou část slovníčku.

Výsledek předkládáme dalším školám a veřejnosti k využití. Jak jsme si v předchozích dnech malou pilotáží ověřili, slovníček, zahrnující i nespisovné výrazy, je funkční. Navíc je s pomocí překladače využitelný obecně pro jakékoli další žáky neznalé češtiny.

Doplňme, že vytváření slovníčku i další výukové aktivity (upevňování znalosti termínů a aplikace témat jako spisovná/nespisovná slovná zásoba, významové vztahy mezi slovy, slovotvorba, různé typy písma aj.) žáky opravdu zaujaly.

Děkujeme tímto všem zúčastněným – Tereze Hromádkové a dalším žákům Gymnázia Ústavní, panu Olegu Ušakovovi; za pomoc při organizaci projektu děkujeme prof. Jiřímu Trávníčkovi a studentce ukrajinistiky Kláře Trávníčkové.

Školní česko-ukrajinský slovníček

2 komentářů.

  1. Uvažuji o tom, že bych malinko ukrajinštinu studoval. A také o tom, že bych snad mohl zde žijícím Ukrajincům něco poskytnout – např. ad mluvené i psané komunikační dovednosti. S možností využít přitom byť jen zárodečnou znalost češtiny.

Zanechat odpověď