Přetiskujeme dubnový facebookový příspěvek středoškolského češtináře Ž. Paty (jméno bylo pozměněno):

Kontext: Po zhlédnutí ukázek DJC měli studenti v G. učebně odpovědět na otázku: „Které zásady Cimrmanovy šesterky podle Vás ve své výuce uplatňoval magistr Pata?“


Že měl Mgr. Pata Cimrmana v oblibě, bylo zřejmé nejen z jeho stylu výkladu, ale i ze spousty rafinovaných (a někdy méně rafinovaných) narážek, odkazů a vtípků, kterým bohužel, zdálo se, většina třídy nerozuměla nebo na ni byly příliš rafinované. Vždy, když Mgr. Pata vyslovil nějakou narážku či vtípek, použil metodu mimoverbální komunikace s těmi několika vyvolenými, kteří disponovali schopností narážku rozšifrovat. Tuto samou zásadu využíval často i pro komunikaci s toaletně potřebnými žáky. Stačilo kývnouti směrem ke dveřím a Mgr. Pata už věděl a vyhověl. Další zásadu, kterou hojně používal, bylo trestání učitele učitelem. Mnohokrát se Mgr. Patovi povedlo vzbudit ve svých studentech soustrast, když se, někdy i několikrát ve stejné hodině, zvedl a odešel pro nějaký předmět do knihovny nebo svého kabinetu. Mgr. Pata ale rád využíval i opačné metody, totiž chválení učitele učitelem. Jak říkal: „Pochválím se sám, nikdo jiný to totiž neudělá.“ Je možné, že i tímto se snažil ukázat třídě své utrpení. Mgr. Pata rád užíval i metody úlekové fixace, totiž měl ve zvyku měnit tón a barvu svého hlasu podle toho, co právě říkal. Leknutí někdy nastávalo při rychlé změně z nízké intenzity v poněkud vyšší. Posledně bych se chtěl zmínit o zásadě separace průtokových poznatků, které byl, domnívám se, Mgr. Pata také zastáncem. Nemálokráte se stalo, že Mgr. Pata své třídě podotkl, že většinu toho, co vykládá, stejně zapomenou, nebo poslal výklad, v němž byly určité pasáže uzávorkovány. Bohužel se nikdy nestalo, že uzávorkováno bylo 90% obsahu výkladu.

Pro další osvěžení mysli doporučujeme rubriku Pro bystré hlavy v aktuálním čísle Cimrmanova zpravodaje (20. 5. 2020).

Kategorie: Humor ze škamen