Učitel: Pardon, ale gymnazista v septimě musí vědět, jak se píše hybrid. No jo, když vy ale ani nevíte,  jaké íčko je ve slově ryba

Učitel: Já vím, že jsou čárky těžký. Ale právě jsem vám to vysvětlil, jak nejlíp dovedu. Jestli to ani teď někdo nechápe, tak sežeru diplom a jdu do kláštera.

Učitel: Typickým příkladem tragédie je třeba… třeba Macbeth.
Student 1: Já si myslím, že Macbeth je komedie. Tolik mrtvejch nemoh Shakespeare myslet vážně.
Student 2: Seš úplně blbej?
Student 1: Buď zticha, já se chci jen hádat.

Učitel (při rozboru slohových prací): A ledaže vůbec nepoužíváte. Přitom je to báječná spojka!

Učitel: Od nácviku výrazného čtení je osvobozen pouze ten, kdo má potvrzení o dyslexii.
Student: No sláva! Kde se to dá sehnat?

Učitel: Mluví se o tom trochu špatně, ale nedá se nic dělat – vy jste Evo v tom referátu nerozvedla dostatečně téma vulgarismů.
Studentka: Ale vždyť já jsem se tam zmiňovala o těch sviních!

Učitel (při diskusi o Novém zákonu): Jak mohl vstát Ježíš z mrtvých v Emauzech, když byl pohřben v Jeruzalémě? To je i na Ježíše trochu moc!

Učitel (při interpretaci Zániku domu Usherů): No, tak si to představte názorně! Jsem normální člověk, co žije v normálním domě a nevstává mu mrtvá sestra z hrobu.

Učitel: Uveďte příklad nějakého jiného literárního typu.
Třída: … … …
Učitel: Třeba hrdina, který se vydává na dlouhou cestu za splněním náročného úkolu…?
Student: Červená Karkulka!

Učitel: To je vrchol! Vy si vyrábíte tahák přímo tady v hodině!
Studentka: To není tahák. A kromě toho ho nedělám na češtinu, ale na dějepis. Jenže to vy na tu dálku nemůžete přečíst.

Učitel (při rozdávání testu): Je tady někdo, kdo tady není? – Jéžišmarjá, to jsem ale řekl blbost!
Student: To nic, pane profesore. Už jsme od vás slyšeli horší věci.

Učitel (při interpretaci Komenského Labyrintu v oktávě): V XXXIX. kapitole Kristus volá poutníka k sobě a praví: „Buď můj a já tvůj! Mne se jen drž, na mne hleď, se mnou mile rozmlouvej, mne objímej, mne líbej: a ode mne všeho toho zase čekej.“
Studentka: Já si nemůžu pomoct, ale to vypadá, jako by si chtěli založit společnou domácnost!
Učitel: Proboha, Evo, tady má přece jít o ryze duchovní souznění!
Studentka: To je ještě horší!

Jeden komentář.

  1. Julian napsal:

    Dokonalé. 🙂

    Na naší SŠ při výuce literatury:
    Učitel: Petr Chlčický přirovnal papeže k velrybě v díle…?
    Student: Steřec a moře?

Zanechat odpověď