Je to ještě pravda? O studii Kláry Šeďové (z r. 2013):

Doktorka Šeďová upozorňuje, že zdravé dávkování humoru dnes může mít i motivační efekt pro výuku a zapamatování si klíčových věcí, neboť vtip přitahuje pozornost. Humor ke školní kultuře neodmyslitelně patří, ač nad ním nikdo ani moc nepřemýšlí.

„Školní humor lze všeobecně interpretovat jako útok na institucionální řád školy. Díky ambivalentní povaze humoru jde však o útok fiktivní, který má současně stvrzující funkci. Přítomnost humoru ve škole odvádí napětí a pomáhá zachovat školu v té podobě, v jaké ji známe,“ píše Šeďová. Stále ještě jde, dokonce i v 21. století a s veškerou humanistickou pedagogikou, o nezbytné odlehčení v proměňujícím se „boji“ obou světů: mezi kulometnou rotou a oněmi holomky z klasy, kde zbývá i prostor na vzájemná spiklenecká mrknutí.

Článek Martina Rychlíka na webu Česká pozice

Zanechat odpověď