Navazuji na příspěvek kolegy Petra Kuby Literární teorie na střední škole (viz http://ascestinaru.cz/literarni-teorie/). Dříve než nastíním vlastní seznam základních pojmů (místy spíše témat) z literární teorie, uvádím několik obecných poznámek; ne snad inovativních, ale s ohledem na některé signály z praxe našich škol stále aktuálních. Literární teorie je nepominutelnou součástí výuky literatury, ovšem v první řadě jako jeden z nástrojů, […]

Vážení kolegové, dovolte mi se na vás obrátit z problémem, který mě trápí od začátku mé pedagoigké praxe na SŠ, a to s objemem literární teorie. Co všechno po svých studentech vyžadujete a které termíny jste vypustili jako nadbytečné? Já se při dvou hodinách literatury týdně na gymnáziu i SOŠ snažím držet jakéhosi kvantitativního středu, […]