Výběr zpráv z oboru pro vás připravuje Česká literární bibliografie, výzkumná infrastruktura Ústavu pro českou literaturu AV ČR, společně s členy Konsorcia literárněvědné bohemistiky.

Viktoria Funk-Nešić: „Die nachgiebige Reife Shakespeares lädt ein zur Willkür“. Vladimír Holans Auseinandersetzung mit Hamlet
 
Vladimír Holan war einer der bedeutendsten tschechischen Lyriker des 20. Jahrhunderts. William Shakespeare diente ihm lebenslang als eine Quelle künstlerischer Inspiration, als nachahmungswürdiges Idol und poetischer Gesprächspartner. Gerade Shakespeares Hamlet erscheint in Holans Schaffen als eine derart prominente Figur, dass er zu einem Schlüsselmotiv für die Dichtung des als höchst hermetisch geltenden Tschechen wird. Die vorliegende Studie ist der Entschlüsselung der Hamlet-Idee in Holans Werk gewidmet. Die auf der theoretischen Grundlage der Intertextualität basierende Analyse ermöglicht einen unmittelbaren Zugang zur Lyrik Holans und leistet gleichzeitig einen Beitrag zur zeitgenössischen Hamlet-Forschung.  Více informací > 

Pozvánky:

Irene Elmerot: Language and Power in Czech News 1990–2018 and 2012–2022 14. února 2024 | 14:00
In her doctoral thesis, Irene Elmerot deals with the representation of social groups in the news corpus of the Czech National Corpus. The author will present some of the results of her doctoral project, but will also talk about her ongoing project with colleagues from the Institute of Communication Studies and Journalism and FAMU on the presence and absence of climate change in Události. During her stay within the Josef Dobrovský Fellowship, she would also like to examine this topic in Czech literature. Přednáška se  koná v dolním sále Ústavu pro českou literaturu (Na Florenci 3, Praha 1). Více informací > 
Nové edice České knižnice 21. února 2024 | 18:00
V roce 2023 ediční řada Česká knižnice, jejímiž vydavateli jsou Nadační fond ČK, Ústav pro českou literaturu AV ČR a nakladatelství Host, přinese tradičně pět nových titulů. Setkání v KPČJ bude věnováno jejich představení, jehož se ujmou editoři jednotlivých svazků. Setkáním provede předseda Nadačního fondu České knižnice a člen redakční rady České knižnice Martin Valášek. Přednáška konaná pod záštitou Kruhu přátel českého jazyka proběhne v místnosti č. 18 Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1). Více informací > 
Literárněvědné fórum / přednáška Annette Werberger 20. února 2024 | 17:00
Bonusovou přednáškou cyklu Literárněvědné fórum, který byl v uplynulém semestru věnován tematice jidiš v kontextu české literatury a kultury, bude vystoupení Annette Werberger z Frankfurtu nad Odrou. Přednášku můžete navštívit osobně v dolním sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1), záznamy pak shlédnout na našem YouTube kanálu. Více informací > 
Literárněvědné fórum / Franz Kafka a současní čeští autoři  27. února 2024 | 17:00
Franz Kafka inspiroval řadu českých spisovatelů. Jak se k němu vztahují současní čeští autoři a autorky? Jakým způsobem si vykládají jeho texty? Čím je ovlivnil či co je naopak na jeho díle irituje? Co z jeho postupů dnes už není možné opakovat a proč? O svém vztahu k dílu Franze Kafky promluví renomovaní autoři zastupující rozdílné podoby současné české prózy – Magdalena Platzová, Viktorie Hanišová a Stanislav Biler. Posluchače srdečně zveme do dolního sálu Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1). Více informací > 

Call for Papers:

CfP: Studentská literárněvědná konference Ostrava 
 Přihlášky do 20. března 2024
Již 22. ročník konference, jejímž záměrem je iniciovat a podpořit činnost začínajících literárních vědců, pořádá Ústav pro českou literaturu AV ČR společně s katedrou české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity. I letos bude konferenční setkání tematicky otevřené, mladí badatelé se mohou přihlásit s příspěvkem na jakékoli téma z oblasti literární vědy a představit své dosavadní výstupy. Setkání je určeno pregraduálním i doktorským studentům. Vítáni jsou i pedagogové a odborníci z jednotlivých akademických pracovišť, ochotní poskytnout referujícím erudovanou zpětnou vazbu. Konference se bude konat 25.–26. 4. 2024 v aule Ostravské univerzity (Českobratrská 16, Moravská Ostrava). Více informací > 
CfP: Sixteenth International Slavic Studies Conference Deadline March 15, 2024
 The Department of Slavic Linguistics and the Department of Slavic Literatures at Sofia University “St. Kliment Ohridski” are pleased to invite you to participate in the Sixteenth International Slavic Studies Conference with the topic Memory and History in Slavic Languages and Literatures. The conference will be held from 30–31 May 2024 at the Sofia University “St. Kliment Ohridski”. 
 More information >CfP: The Power of Asymmetry or the Struggle for Truth:
Invective Practices in Premodern Europe Deadline March 15, 2024
 The Department of Older Literature of the Czech Academy of Sciences, in cooperation with the Centre for Medieval Studies of the CAS and colleagues from TU Dresden and Universität Kassel, is organising a conference to explore the forms and use of invective in medieval and early modern Europe. Grounded in the theory of “asymmetrical concepts” developed by the German historian Reinhart Koselleck, we want to explore the links between negative to hateful (mainly verbal) expressions and the formation of collective identities or their reconfiguration. At the same time, we want to ask what role the search for “truth” or the struggle against “untruth” played in motivating and justifying invectives against other groups or individuals. The conference will take place on 7-9 October 2024 in Prague. More information >
CfP: Bienále české lingvistiky Přihlášky do 25. března 2024
 Od 17. do 20. září 2024 proběhne na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy první ročník nové konference nazvané Bienále české lingvistiky, zaštítěné Jazykovědným sdružením České republiky. Bienále poskytne platformu pro setkání (nejen) české lingvistické obce v celé její šíři – napříč lingvistickými subdisciplínami, filologiemi i teoretickými a metodologickými paradigmaty, a mělo by tedy nabídnout ucelený pohled na činnost a témata lingvistiky v Česku. Jádro Bienále bude tvořit 21 odborných tematických panelů organizovaných lingvisty z českých akademických a vědeckých pracovišť, vedle toho budou jeho součástí plenární přednášky, posterová sekce a rovněž popularizační program otevřený médiím a veřejnosti.  Více informací >

Příležitosti – granty, ocenění, pracovní místa:

AKTION Österreich – Tschechische Republik

Bewerbungsfrist 15. März 2024

Die AKTION Österreich – Tschechische Republik unterstützt den Ausbau bilateraler Bildungs- und Wissenschaftskooperationen in sämtlichen Wissenschaftsdisziplinen. Sie fördert das gegenseitige Verständnis zwischen beiden Ländern mittels Kooperationsprojekten, Stipendienaufenthalten für Studierende, Forschungsaufenthalten für Wissenschafterinnen und Wissenschafter sowie der Teilnahme an Sommerschulen. 

Mehr Informationen >

Nové publikace:

Ladislava Lederbuchová: Spisovatel Zdeněk Šmíd
 
Literární monografie představuje se zřetelem k literárnímu kontextu autorův život a dobovou literárněhistorickou a literárněkritickou reflexi jeho próz a hodnotí reprezentativní oblastí Šmídovy tvorby: téma soužití Čechů a Němců v západních Sudetech, originální inovativní vztah k regionálním a lokálním pověstem Šumavy a Podkrušnohoří a také komično textů odkazující k humoristické tradici české literatury. Kniha ukazuje Šmídovo dílo jako nepominutelný autorský vklad nejen do kultury západočeského regionu, ale i do české národní literatury, představuje autorův nepředsudečný postoj k hodnotě vlastenectví ve smyslu novodobého zemského patriotismu. Více informací >
Milan Kolář: Trnitá cesta. Gustav Meyrink a Praha 
 
Osm let, během nichž se z ambiciózního, avšak neúspěšného pražského bankéře Gustava Meyera stal spisovatel Gustav Meyrink, bylo opravdu bouřlivých – plných krachů, konfliktů i okultních dobrodružství, přesto natolik podnětných, že z nich spisovatel čerpal inspiraci po celý život. V knize jsou uveřejněny také dopisy, adresované Meyrinkovi jeho duchovním mistrem Mailänderem. Za pozornost stojí grafická úprava knížky, která věrně kopíruje německé vydání Meyrinkovy prvotiny Der heiße Soldat.  Více informací >
Česká literární bibliografie

V katalogu České literární bibliografie najdete nové záznamy o knihách, které byly zpracovány v lednu 2024.
PŘÍRŮSTKY V DATABÁZÍCH ČLB

Zanechat odpověď