Výběr zpráv z oboru pro vás připravuje Česká literární bibliografie, výzkumná infrastruktura Ústavu pro českou literaturu AV ČR, společně s členy Konsorcia literárněvědné bohemistiky.
Průvodce po fondech literárního archivu Památníku národního písemnictví 
Od sklonku léta 2023 jsou na prezentačním webu Průvodce po fondech LA PNP publikovány digitální kopie archiválií k vybraným osobním fondům ze sbírek Památníku národního písemnictví/Muzea literatury. Jde o výstupy několikaleté práce digitalizačního týmu, kterým archivní pracoviště navazuje na loňské zpřístupnění fondu Jaroslava Haška. Odborná i laická veřejnost se tedy aktuálně může seznámit rovněž s korespondencí, rukopisy, fotografiemi a dalšími materiály týkajícími se Petra Bezruče, Františka Gellnera či Karla Tomana. Zpřístupněn byl dále archivní fond Franze Kafky obsahující originální Kafkovy úřední dokumenty z dob jeho působení v Dělnické úrazové pojišťovně a autorovy dopisy rodičům z let 1922–1924. Více informací > 
Pozvánky
„Lahvička plná temné kapaliny“. Konference ke stému výročí narození Vratislava Effenbergera 6.–7. listopadu 2023
Oddělení pro studium moderní české filosofie Filosofického ústavu AV ČR zve na konferenci pořádanou u příležitosti stého výročí narození ústřední osobnosti československého surrealismu druhé poloviny 20. století Vratislava Effenbergera (1923–1986). Konference věnované jeho dílu a životu se koná v galerii Display (Dittrichova 9/337, Praha 2).  Více informací > 
Účinnost slova ve středověké bohemikální literatuře – opěrné body a první plody 
7. listopadu 2023  | 17:00
Další ze Staročeských dýchánků bude diskusním setkáním nad grantem „Účinnost slova ve středověké bohemikální literatuře“. Se svými tématy vystoupí hlavní řešitel Matouš Jaluška (klasifikace staročeských narativů podle poměru mezi slovy a skutky), Věra Soukupová (staročeské Radostí Panny Marie a hledání autoritativní opory pro jejich platnost před publikem), Vendula Rejzlová (promluvy ve staročeských veršovaných skladbách o pannách mučednicích) a Matouš Turek (autorita slova ve Světové kronice Vavřince z Březové). Zúčastnit se můžete osobně v horním sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 1420/3, Praha 1) nebo online na platformě Zoom (Meeting ID: 823 6278 1397, Passcode: 979546). Více informací > 
Přednáškový cyklus Josef Jungmann (1773–1847) / Jiří Pokorný: O pomníku a chaloupce
 8. listopadu 2023 | 17:00
Přednáška konaná v rámci přednáškového cyklu Matice české „Josef Jungmann (1773–1847)“ bude zaměřena na postavení Josefa Jungmanna v české národní paměti a veřejném prostoru a pokusy o instrumentalizaci jeho památky. Připomene všechny pokusy o vytvoření Jungmannova pomníku, přirozeně se zaměří na položení základního kamene k němu na současném Jungmannově náměstí (1873), velkolepou organizací této slavnosti a jejím významem pro tehdejší českou politiku, jakož i následným odhalením pomníku (1878). Pozornost bude dále věnována snaze o udržení dalšího významného památníku Josefa Jungmanna – jeho rodného domku v Hudlicích. Přednáška se uskuteční v přednáškovém sále 102 v Historické budově Národního muzea. Více informací > 
Přednáškový cyklus Josef Jungmann (1773–1847) / Lucie Saicová-Římalová: Josef Jungmann – teorie a praxe dopisu
 15. listopadu 2023 | 17:00
Přednáška konaná v rámci přednáškového cyklu Matice české „Josef Jungmann (1773–1847)“ se bude věnovat analýze Jungmannovy teorie dopisu (listu, slohu listovního) a následnému výběrovému srovnání autorových teoretických zásad s jeho vlastní korespondenční praxí. Představy Josefa Jungmanna týkající se dopisu jsou rekonstruovány z jeho teoretického díla, zejména ze Slovesnosti. Autorova teorie se přitom ze současného hlediska jeví jako velmi moderní, neboť mj. reflektují skutečnost, že podstatná součást mezilidské komunikace se týká vzájemných vztahů a (sebe)obrazů komunikantů. Tímto pojetím dopisu Jungmann předběhl řadu stylistických teorií ze století dvacátého, které se zaměřily spíše na formální stránku dopisů. Přednáška se uskuteční v přednáškovém sále 102 v Historické budově Národního muzea. Více informací > 
University and School Libraries in East Central Europe
in the Pre-Modern Period Forms of Appearance – Development – Usage November

14–15, 2023 | 17:00
Although the beginnings of research devoted to the libraries of educational institutions in East Central Europe can be traced to the end of the nineteenth century and beginning of the twentieth century, to this day there is a lack of systematic research on their history in a broader cultural context and on issues related to their functioning and involvement in the educational process. The international conference will focus on a number of questions relating to university and school libraries in the Middle Ages and early modern period. The conference take place at the National Pedagogical Museum and Library of J. A. Comenius (Valdštejnská 20, Prague 1). Více informací > 
Exilanten aus Ungarn, Jugoslawien und der Tschechoslowakei 1945–1989 
16.–18. November 2023
Ungarisches Institut der Universität Regensburg laden zur Tagung Exilanten aus Ungarn, Jugoslawien und der Tschechoslowakei 1945–1989 ein. Forschungen zu Exil und Diaspora sind häufig auf eine bestimmte Nation konzentriert, so dass Vergleich und Verflechtung zu kurz kommen. Diese Regensburger Tagung will das ändern durch eine vergleichende Betrachtung des ungarischen, tschechoslowakischen und jugoslawischen Exils vor allem (aber nicht nur) in Westeuropa. Die Tagung findet im Haus der Begegnung im Kaufmanns-Gewölbe (Hinter der Grieb 8, 93047 Regensburg) statt. Mehr Informationen > 
Literárněvědné fórum / Štěpán Balík: Židovská obec, kehila, kile nebo kýla. Židovský etnolekt češtiny jako příznakový rys české židovské literatury 20. a 21. století 
20. listopadu 2023 | 17:00
Během přednášky autor definuje židovský etnolekt češtiny a jeho vývoj ve 20. a 21. století. Tento vernakulární útvar češtiny lze v kontextu české jidiškajt chápat jako jidišové kontinuum. Stylizované aškenázské fonetické či lexikální prvky nacházíme od 19. století rovněž v české literatuře. Specifickou židovskou slovní zásobu je možné dokonce považovat za konstitutivní rys české židovské literatury ve stoletích následujících. Přednášeku můžete navštívit osobně v horním sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 1420/3, Praha 1), záznamy pak na YouTube kanálu. Více informací > 
Kafka a hudba
20. listopadu 2023 | 17:00
Jakou roli hraje hudba v díle Franze Kafky? A jak se jeho dílo odráží v hudbě? Jakými způsoby lze Kafkovy texty „zhudebnit“? O vztazích mezi Franzem Kafkou, jeho dílem a hudbou pohovoří literární historička Alice Stašková a skladatel Martin Smolka. Přednáška se uskuteční v Maiselově synagoze (Maiselova 10, Praha 1). Více informací > 
Call for Papers 
CfP: European Centers and Peripheries in the Political Novel   Deadline December 10, 2023
 The workshop examines how asymmetries between European Centers and Peripheries are articulated in explicitly political terms by the political novel. It investigates the question of what formal and textual features are common of literary centers on the one hand and peripheries on the other, as well as the question of how literary centers and peripheries respond to political novels. The workshop take place April 25–26, 2024at the Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung in Berlin. More information > 
CfP: 17. mezinárodní sjezd slavistů v Paříži  
Přihlášky do 15. prosince 2023
V souvislosti s odložením 17. mezinárodního sjezdu slavistů na 25.–29. srpna 2025 se otevírá možnost dodatečného přihlášení.  Více infomací > 
CfA: Fandom / Cultures / Research Abstract Submission Deadline December 1, 2023
Fandom / Cultures / Research is the first international journal based in Germany for scholarship in the fields of Fan, Audience, Media, and Cultural (Data) Studies. The journal fosters academic discussion across these disciplines, especially regarding methodological questions. Fandom / Cultures / Research is an openly accessible, bilingual online journal (English/German), published via the open access repository media/rep/ aiming to establish an innovative platform to further develop the understanding of situated cultural practice and ultimately, to negotiate the methodological foundations of their investigation. More information > 
Příležitosti – granty, ocenění, pracovní místa
Doktorand:in am Fachbereich Slavistik der Universität Salzburg Bewerbungsfrist: 8. November 2023 Am Fachbereich Slawistik der Universität Salzburg gelangt die Stelle einer/eines wissenschaftlichen MitarbeiterIn im Forschungs- und Lehrbetrieb gemäß UG und Angestelltengesetz mit einer UniversitätsassistentIn zur Besetzung. Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt € 2.458,00 brutto. Vorgesehener Dienstantritt ist 1. März 2024. Mehr Informationen >
Akademischer Rat auf Zeit im Bereich Slavische Literaturwissenschaft (m/w/d) ​Bewerbungsfrist 15. November 2023 Im Department 13-II– Institut für Slavische Philologie – der Ludwig-Maximilians-Universität München ist zum 01.04.2024 die Stelle einer Akademischen Rätin / eines Akademischen Rates (Besoldungsgruppe A 13) auf Zeit für die Dauer von zunächst drei Jahren (mit der Möglichkeit der Verlängerung um weitere drei Jahre) zu besetzen. Mehr Informationen >
Das GFPS-Stipendienprogramm ​Bewerbungsfrist 19. November 2023 Jedes Semester vergeben die GFPS-Partnervereine in Deutschland, Polen und Tschechien Stipendien für Studierende und Promovierende, um einen Studienaufenthalt oder einen Semestersprachkurs zu absolvieren. Polnische, tschechische, belarussische und ukrainische Studierende können sich für einen Aufenthalt in Deutschland bewerben, Deutsche für ein Semester in Polen oder Tschechien. Mehr Informationen >
Universitätsassistent*in Postdoc an der Universität Wien ​Bewerbungsfrist 27. November 2023 Die Universität Wien sucht eine/en Universitätsassistent*in Postdoc für westslawische Sprachwissenschaft mit Schwerpunkt auf Bohemistik und Slowakistik. Die vakante Stelle ist für sechs Jahre zu besetzen, frühester Dienstantritt ist am 1. Dezember 2023. Mehr Informationen >
PRO SCIENTIA Stipendien 2024/25 ​Bewerbungsfrist 15. Dezember 2023
 Die Studienstiftung PRO SCIENTIA bietet begabten Nachwuchs wissenschaftler:innen und Künstler:innen Raum für interdisziplinäre Diskussion und Vernetzung, unterstützt sie durch ein Bildungsgeld von € 1.000 jährlich und ermöglicht ihnen
die kostenlose Teilnahme an den PRO SCIENTIA Veranstaltungen, insbesondere der exklusiven Sommerakademie. Mehr Informationen >
Nové publikace
Joanna Goszczyńska: Temná tvář české literatury. Kolotoč moderny 
Nejnovější práce (2021) polské bohemistky Joanny Goszczyńské zachycuje v jednotlivých studiích tvorbu vybraných českých modernistů prvních desetiletí a meziválečného dvacetiletí 20. století: Josefa Čapka, Ladislava Klímy, Jakuba Demla, Richarda Weinera a Vladislava Vančury. Jak napovídá název knihy, autorka se zaměřuje na „temnou tvář české literatury“; reaguje tak na jednostrannou, zdánlivě stereotypní polskou představu, že česká literatura je plná humoru, ztvárňuje všední život a reprezentuje typ „malého českého člověka“ (Hašek, Čapek, Poláček aj.). Badatelka objevuje a interpretuje díla zkoumající duševní temnotu, často skrývanou pod povrchem; odhaluje propasti zla, šílenství, strachu a posedlosti, ale také patosu a hrdinství. Popisuje hledání pravdy o tíze lidské subjektivity či identity a zkoumá širší souvislosti literatury s krizí kultury, s politickými zvraty a s tragickými prožitky z první světové války.  Více informací >
Lena Sophie Dorn: Übersetzungsbewegungen. Zum Verhältnis von Literaturübersetzung und Nation
In dieser Arbeit wird die Kommunikation über die Bedeutung und Art von Übersetzungen als gesellschaftliche und ästhetische Aushandlung der Nation diskutiert. Anhand von reflexiven und kommentierenden tschechischsprachigen Texten des 19. Jahrhunderts wird gezeigt: Literarische Übersetzungen waren in der Zeit entstehender europäischer Nationalliteraturen so selbstverständlich wie umstritten, waren zugleich potentiell bedrohlich und unabdingbar. Unter anderen Josef Jungmann, Jakub Malý oder H. G. Schauer trugen hier zur Übersetzungsdebatte bei. In den zunehmenden Verflechtungen und Kontakten wurde das Übersetzen ein Bestandteil der Konstruktion des Nationalen.  Mehr Informationen >
Česká literární bibliografie
V katalogu České literární bibliografie najdete nové záznamy záznamy o článcích v odborných periodikách, které byly zpracovány v říjnu 2023.PŘÍRŮSTKY V DATABÁZÍCH ČLB
Využíváte pro svou práci Českou literární bibliografii? 
Pokud ano, uvádějte prosím ve svých výstupech následující dedikaci: Při vzniku práce [knihy/studie/…] byly využity zdroje výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie – https://clb.ucl.cas.cz/ (kód ORJ: 90243).Děkujeme. Více informací 

Zanechat odpověď