Výběr zpráv z oboru pro vás připravuje Česká literární bibliografie, výzkumná infrastruktura Ústavu pro českou literaturu AV ČR, společně s členy Konsorcia literárněvědné bohemistiky.

Veronika Faktorová – Michal Hořejší: Karel Klostermann a zrod Šumavy
 
Kniha vychází u příležitosti sta let od úmrtí spisovatele pevně spjatého s místem, které má pro Čechy specifickou hodnotu. Karel Klostermann (1848–1923) coby tvůrce kdysi jedinečné reprezentace Šumavy totiž dodnes určuje, jak se Češi k rozsáhlému pohoří vztahují. Kniha se proto odklání od obvyklé prezentace autorova života a díla a vydává se cestou výkladu „básníka Šumavy“ jakožto kulturního a literárního fenoménu, jenž v sobě zahrnuje jevy, jako je nástup masového turismu, nacionalizace okrajových oblastí či rozvoj knižního trhu orientovaného na profit. Záměrem knihy je problematizovat vžité etikety „svědek zániku staré Šumavy“ či „apoštol smíření mezi Čechy a Němci“, a umožnit tak vrátit autora z oblasti ideologie do oblasti interpretace. Publikace není oslavou, nýbrž terapií. Více informací
Pozvánky
Staročeký dýchánek / Olga Kalashnikova: Preaching the Passion in fourteenth-century Bohemia. The case of Milíč of Kroměříž’s Good Friday sermons 6. února 2024 | 17:00
Preaching played a central role in medieval pastoral care, serving as a means to convey to people what to believe and how to behave. With certain limitations, Bohemian Good Friday sermons from the 14th century serve as a crucial source for gaining a deeper understanding of the religious culture and Passion devotion in this dynamic region. In my lecture, I will highlight catechetical models present in Milíč’s Good Friday model sermons and analyze these discourses as a „mass medium“, aiming to transmit a set of private devotional practices from affective literature on the Passion to broader audiences. Dýchánek se jako obvykle koná v dolním sále Ústavu pro českou literaturu (Na Florenci 3, Praha 1). Více informací
Call for Papers 
CfP: Čeština jako literární jazyk v době národních hnutí Přihlášky do 28. února 2024
 Tématem konference je čeština jako středoevropský literární jazyk v době, kdy se při jeho standardizaci prosazovalo české národní hnutí. Z interdisciplinární perspektivy, která zahrne i literaturu mimo české země v druhé polovině 18. a první polovině 19. století, chceme diskutovat o soudobých kulturních funkcích češtiny, literárních hodnotách a autorských strategiích, resp. institucionálních a mediálních faktorech jejího tehdejšího rozvoje. Pozornost věnujeme i dobové vícejazyčnosti. Cílem konference je mezioborová diskuse soudobých lingvoliterárních procesů, resp. vhodných metodologií a termínů jejich popisu (funkční diferenciace jazyků ve střední Evropě, postkoloniální studia v aplikaci na situaci habsburské monarchie v 18. a 19. století apod.). Konference se uskuteční v Praze 19.–20. září 2024. Více informací
CfP: Panorama of 21st century Slavic research
and studies Deadline February 15, 2024
 University of Silesia in Katowice are pleased to invite to the International Interdisciplinary Scientific Conference on the occasion of the 50th anniversary of Slavic Studies at the University of Silesia in Katowice. The conference will take place from 10–11 October 2024 at the Faculty of Humanities (Uniwersytecka 4, Katowice). More information
CfP: ExplorCor. Using Programmable Corpora in Computational Literary Studies Deadline February 15, 2024 Applications are now open for the third of the CLS INFRA academic Training School events, ExploreCor: Using Programmable Corpora in Computational Literary Studies. It is set to take place in Vienna June 10–12 2024, spanning three intensive days. This program covers some of the most important steps in the research cycle of Computational Literary Studies, focusing on „Programmable Corpora“ – dynamic collections of literary texts manipulated programmatically. Participants will delve into finding, evaluating, and selecting corpora using tools like the CLSCor metadata catalogue and DraCor. More information
CfP: Gender Perspectives in the Humanities and Social Sciences Extended deadline January 31, 2024
 The conference is designed as interdisciplinary and is intended for doctoral students whose research interests are related to feminist, gender, or queer perspectives, especially in disciplines such as literary and theatre studies, philosophy, aesthetics, art history, musicology, linguistics, translation studies, history, media and cultural studies, anthropology, ethnology, archaeology, and more. Aconference paper can include a presentation of a dissertation project, a presentation of a chapter of the project, or a discussion on a specific issue or methodological approach. The conference will take place online on March 8, 2024. More information
CfP: Slepé skvrny v literárních překladech z/do češtiny ~
Blind Spots in Literary Translation from/into Czech Přihlášky do 28. února 2024
 Katedra bohemistiky Univerzity Palackého v Olomouci zve na konferenci Slepé skvrny v literárních překladech z/do češtiny. V rámci konference jsou vítány jak příspěvky, které se budou zabývat převoditelností kultur v nejobecnějším slova smyslu (ať bude jejich východisko v oblasti filozofie, sociologie, kulturálních studií, historie, nebo v oborech filologických ad.), tak i příspěvky, které se budou věnovat velmi individuálním řešením dílčích jazykových jevů při překladu konkrétních literárních děl z nejrůznějších jazyků do češtiny (a naopak). Konference se uskuteční 22.–23. dubna 2024 na katedře bohemistiky UPOL (Křížkovského 10, Olomouc).  Více informací
Příležitosti – granty, ocenění, pracovní místa
Kolegyně/kolega do nového týmu Literature and Society Laboratory, Ústav pro českou literaturu AV ČR Přihlášky do 29. února 2024
 Vznikající „Literature and Society Laboratory“ v Ústavu pro českou literaturu AV ČR hledá postdoktorského výzkumníka/postdoktorskou výzkumnici pro mezioborový projekt Přehodnocení sociologie literatury: K epistemologické symetrii ve zkoumání vztahu literatury a společnosti se specializací v oborech literární věda, sociologie literatury, kulturní sociologie a příbuzných disciplínách zkoumajících vztah literatury a společnosti. Více informací
KWI International Fellowship Programmes Deadline 28. February 2024 Our KWI International Fellowships are 6-month-scholarships at the Institute for Advanced Study in the Humanities (KWI) in Essen, which address excellent international researchers from the humanities, cultural studies, and the social sciences with a completed PhD plus up to 6 years of post-doctoral experience. More information
Bibliotheksreferendariat, Profil: Slavistik, Bibliotheksakademie Bayern Bewerbungsfrist 4. März 2024 Bei den staatlichen wissenschaftlichen Bibliotheken in Bayern werden zum 1. Oktober 2024 voraussichtlich fünf Bewerberinnen bzw. Bewerber (m/w/d) in den staatlichen Vorbereitungsdienst für den Einstieg in der vierten Qualifikationsebene in der Fachlaufbahn Bildung und Wissenschaft, fachlicher Schwerpunkt Bibliothekswesen (wissenschaftliche Bibliotheken in Bayern), eingestellt, darunter eine Stelle mit dem Profil „Slavistik“ an der UB Bamberg (ab 1. 10. 2024). Mehr Informationen
Nové publikace
Dirk Dalberg: Politisches Denken im tschechoslowakischen Dissens. Egon Bondy, Miroslav Kusý, Milan Šimečka und Petr Uhl (1968-1989)
 
Das politische Denken im östlichen Mitteleuropa gehört nach wie vor zu den vernachlässigten Themen der politischen Ideengeschichtsschreibung. Diese Lücke versucht Dirk Mathias Dalberg mit seiner interpretativen politikwissenschaftlichen Arbeit etwas zu schließen. Sein Ziel ist es, ein größeres Bewusstsein vom politischen Denken tschechischer und slowakischer Dissidenten zu schaffen und die Geschichtsschreibung des europäischen politischen Denkens zu vervollständigen. Als Untersuchungsgegenstand dienen ihm hierfür der tschechische Philosoph, Prosaist und Lyriker Egon Bondy (1930–2007), der tschechische Publizist Petr Uhl (1941–2021), der slowakische Philosoph Miroslav Kusý (1931–2019) sowie der in der Slowakei wirkende tschechische Philosoph Milan Šimečka (1930–1990).  Mehr Informationen
Česká literární bibliografie
V katalogu České literární bibliografie najdete nové záznamy o článcích v odborných periodikách, které byly zpracovány v lednu 2024.
PŘÍRŮSTKY V DATABÁZÍCH ČLB

Zanechat odpověď