Výběr zpráv z oboru pro vás připravuje Česká literární bibliografie, výzkumná infrastruktura Ústavu pro českou literaturu AV ČR, společně s členy Konsorcia literárněvědné bohemistiky.

Kritická hybridní edice Máchova Máje nyní on-line
Ústav pro českou literaturu AV ČR na svých stránkách zpřístupnil nové vydání Máje Karla Hynka Máchy v rámci Kritické hybridní edice. Zpracování této edice předpokládalo novou kompletní revizi rukopisných a tištěných pramenů i vydavatelské techniky. Výsledná edice spojuje knižní čtenářské a digitální vědecké vydání. Obsahem knižního čtenářského vydání je pravopisně modernizovaný text, který doprovází aparát zaměřený na dnešního čtenáře. Digitální vědecké vydání obsahuje obrazovou podobu všech pramenů, jejich diplomatické přepisy, vlastní vědeckou edici Máje a kritický aparát. Celek je doplněn aktualizovanou databází dosavadních vydání Máje a další dokumentací soustředěnou na časové ose. Více informací > 
Pozvánky
Staročeský dýchánek / Marie Škarpová: Plzeňské Piesničky (1529) – přehlížený hymnografický pramen evropského významu. 5. prosince 2023 | 17:00
S anonymními nenotovanými a konfesně neurčitelnými Piesničkami, vydanými v Plzni v r. 1529, si česká filologie dosud nevěděla moc rady. Přitom jde o nejstarší tištěný hymnář v češtině a zároveň nejstarší dochovanou písňovou postilu v (západo)křesťanské hymnografii vůbec, jež přesvědčivě zpochybňuje úsilí spojovat vznik tzv. písní na evangelia teprve s luterskými hymnografy. Přednáška nabídne interpretaci Piesniček jako unikátního hymnografického pramene jak v českém, tak celoevropském kontextu. Přednášku můžete navštívit osobně v dolním sále pražské budovy Ústavu pro českou literaturu AV ČR  (Na Florenci 3, Praha 1). Záznam bude posléze uložen na kanálu YouTube ÚČL AV ČR. Více informací > 
Diskuse s Xavierem Galmichem 6. prosince 2023 | 18:00
CEFRES společně s Francouzským institutem v Praze, Revolver Revue, Univerzitou Karlovou a nakladatelstvím Karolinum, vřele zve na setkání s francouzským bohemistou a spisovatelem Xavierem Galmichem ze Sorbonne University u příležitosti vydání jeho beletristického textu Metafyzický kurník a výboru jeho statí o české a středoevropské literatuře Znaky a přízraky. Rozhovor s autorem povede ředitel CEFRESu Mateusz Chmurski. Setkání proběhne ve Francouzském institutu v Praze (Štěpánska 35, Praha 1) ve francouzštině a češtině. Simultánní tlumočení bude zajištěno. Záznam bude posléze uložen na Youtube CEFRESu. Více informací > 
Kolokvium Jak vyprávět klimatickou změnu a environmentální žal? 7.–8. prosince 2023 | 18:00
Klimatická změna se v posledních desetiletích stala předmětem nejen vášnivých veřejných debat, ale i poetické reflexe v umění a beletrii. Svojí neuchopitelností a komplexitou se přitom klimatická změna a její důsledky vzpírají tradičním poetikám. Vzniká něco jako poetika klimatické změny? Ústav pro českou literaturu AV ČR, Tým pro studium traumatu a paměti v literatuře s podporou programu Strategie AV 21 Odolná společnost pořádá workshop na téma Jak vyprávět klimatickou změnu a environmentální žal? Poetiky klimatické změny v soudobé literatuře a divadle. Workshop můžete navštívit osobně v dolním sále pražské budovy Ústavu pro českou literaturu AV ČR  (Na Florenci 3, Praha 1). Více informací > 
Kafka a světová literatura / Kafka and World Literature
 8. prosince 2023
Časopis Svět literatury, Ústav české literatury a komparatistiky FF UK a Institut für Slavistik der Universität Wien zvou na kolokvium Kafka a světová literaturaPřednášky se budou konat na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (Náměstí Jana Palacha 1, Praha 1) v místnosti 201 a budou přenášeny onlineVíce informací > 
Literárněvědné fórum / Marie Krappmann: Purimšpíl jako typický lidově zábavný žánr jidišové literatury  12. prosince 2023 | 17:00
V přednášce bude nastíněn vývoj žánru purimšpíl na pozadí dějin starší jidišové literatury. Specifika tohoto žánru budou ukázána na hře Mordekhay und Ester, eine komishe operette in einen [sic] Aufzug von R. Leyb Zimbler z konce 18. století, která je zajímavá hned z několika důvodů. Následně se přednáška při rozboru hry zaměří na jazykové prostředky satirizování a pokusí se na vybraných scénách ukázat, jakým způsobem se v tomto purimšpílu odráží společenské a náboženské otázky, se kterými se museli Židé na konci 18. století vypořádávat. Přednášku můžete navštívit osobně v horním sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1), záznamy pak na YouTube kanálu ÚČL. Více informací > 
První bilance 2023 12. prosince 2023 | 18:00
Deset českých knih, které vyšly v roce 2023, pro vás tentokrát vybrali a bavit se o nich budou Jitka Bret Srbová, Františka Schormová a Martin Lukáš. Kromě pěti básnických knih a čtyř próz bude řeč i o jedné komiksové knize. Srdečně zveme ke sledování i aktivní účasti v diskuzi, která se uskuteční v dolním sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 1420/3, Praha 1). Debatu bude možné zhlédnout také na webu ČT Art. Více informací > 
Jaromír Typlt: Das Geheimnis der Langlebigkeit des tschechischen Surrealismus – mit Schwerpunkt auf dem Surrealismus nach 1945
 16. Dezember 2023 | 15:00
Die philologisch-kulturwissenschaftliche Fakultät der Universität Wien ladet herzlich zum Gastvortrag „Das Geheimnis der Langlebigkeit des tschechischen Surrealismus – mit Schwerpunkt auf dem Surrealismus nach 1945“ von PhDr. Jaromír Typlt ein. Der Vortrag findet im Universitätscampus (Hof 3, Spitalgasse 2, Wien) statt. Mehr Informationen > 
Call for Papers 
CfP “Legacies of Cultural Resistance in Post-Communist Central and Eastern Europe” Deadline January 17, 2024
The aim of the conference is to explore the legacy of cultural forms of resistance, opposition and dissent in Central and Eastern Europe after the collapse of communism in 1989/91. It aims to investigate the extent to which modes, patterns and strategies of cultural resistance in the late-socialist period informed (or continue to inform) dissident visual art, literature or music in recent decades. The conference will take place from 10–11 June 2024 at the Trinity College, Dublin. More information > 
CfP Alúzie 2024. Metodologické presahy literárnovedného výskumu  Přihlášky do 15. prosince 2023
Cílem konference, kterou pořádá Katedra slovakistiky, slovanských filologií a komunikace Filozofické fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, je diskutovat o metodologických a interdisciplinárních problémech literární vědy, lingvistiky, translatologie a medievistiky. Konference se uskuteční ve dnech 15.–16. dubna 2024 v prostorách Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (v Historické aule i virtuálně prostřednictvím MS Teams). Více informací > 
CfP Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien. Themenheft „Böhmerwaldliteratur“  Bewerbungsfrist bis zum 15. Januar 2024
Das Themenheft 36 (2025) der Zeitschrift Germanoslavica wird der deutschsprachigen Böhmerwaldliteratur gewidmet. Das Themenheft soll Beiträge versammeln, die die bisher in der Literaturwissenschaft vernachlässigte deutschsprachige Böhmerwaldliteratur behandeln. Dabei soll der Begriff der Böhmerwaldliteratur weit gefasst werden. Im Fokus können auch Essays, Memoiren, journalistische oder folkloristische Werke stehen. Auch regional wird der Begriff des Böhmerwaldes weiter gefasst, als er heutzutage auf geografischen Karten situiert wird. Bezug genommen werden kann auch auf das Vorland des Böhmerwaldes sowie auf den Böhmischen Wald.  Mehr Informationen > 
DARIAH Annual Event 2024 Deadline February 4, 2024
ROSSIO Infrastructure, the Portuguese node for DARIAH, is enthusiastic to announce that the next DARIAH Annual Event, with the topic „Workflows: Digital Methods for Reproducible Research Practices in the Arts and Humanities“, will take place from 18–21 June 2024, in Lisbon, Portugal.  More information > 
Příležitosti – granty, ocenění, pracovní místa
Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Bewerbungsfrist 20. December 2023 An der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Philosophische Fakultät I, Institut für Geschichte, Professur Osteuropäische Geschichte, ist ab dem 1.3.2024, die auf bis zu 1 Jahr befristete Stelle zur Vertretung eines*r Wissenschaftlichen Mitarbeiters*in (m-w-d) in Vollzeit zu besetzen. Mehr Informationen >
Foundation programmes to study in the Czech Republic
 December 5, 2023 | 17:00
We invite you to a webinar for those interested in studying Czech in the Czech Republic. The webinar is organized by the ÚJOP UK in cooperation with the Czech Centres and will be held in English.  More information > 
Nové publikace
Xavier Galmiche: Znaky a přízraky. Výbor ze statí o české a středoevropské literatuře
Tematicky uspořádaný výbor z díla francouzského bohemisty Xaviera Galmiche přináší čtyři desítky statí z let 2000–2021. Vedle textů o spirituální linii českého písemnictví jako odkazu barokního ducha (K. H. Mácha, O. Březina, J. Váchal, J. Deml, V. Holan, B. Reynek a další) obsahuje studie o fenoménech a tendencích společných celému středoevropskému prostoru, jako je multikulturalita a vícejazyčnost nebo specifická transformace prvků kultury fin de siècle i nastupující moderny. V těchto komparatisticky založených textech se Galmiche ukazuje jako nekonvenční badatel v oblastech přehlížených (humoristická literatura 19. století) i kanonických (RKZ), se zvláštním citem pro „esenciální outsidery“.  Více informací >
  
Klára Kudlová: Čas, postavy, román
na přelomu tisíciletí
Pojmy čas (vyprávění), postava a román neumožňují intelektuálnímu čtenáři ani badateli rychlé a efektní polapení. Nejsou totiž elementární, naopak, rodí se ze složité syntézy. Zkušenost s lidmi a časem se zde vetkává do pojmového myšlení a řeči, celému procesu vládne jen svobodný zákon vyprávění a literatury. Monografie Čas, postavy a román. Na přelomu tisíciletí podniká do prostoru této syntézy jedinečnou výpravu. Využívá při tom hermeneutické modely převzaté z Ricoeurova Času a vyprávění, ale též výsledky kognitivní naratologie. Výsledkem je neotřelé nasvícení (možností) románové teorie a interpretace.  Více informací >
Česká literární bibliografie
V katalogu České literární bibliografie najdete nové záznamy o článcích v odborných periodikách, které byly zpracovány v listopadu 2023.
PŘÍRŮSTKY V DATABÁZÍCH ČLB

Zanechat odpověď