Naratologická kategorie: POSTAVA; Wolfgang Herndorf – Čik Souhrn videí Metodická příručka

Kategorie: Literární teorie

Cullerova kniha je prací teoretickou i čtenářskou. Ptá se mj. po smyslu interpretace – tedy prvku, který je v literární výchově považován za klíčový. Ze závěru recenze publikované v časopise Česká literatura č. 3, 2018: A především Culler dává na první místo báseň, nikoli teoretické teze nebo definice. Na základě jeho knihy možná nepodám rychlou […]

Knižní design je u většiny českých nakladatelství tak trochu popelkou. Práce originálního a kreativního grafika totiž zvyšuje cenu knihy, a to si na tak malém knižním trhu, jako je ten náš, může dovolit jen málokdo. Problematice tvorby obálek detektivních příběhů se na webu H7O zabývá Nikola Janíčková, která se věnuje grafickému designu a typografii a společně […]

Aktualizace z 2. 6. 2020: Dotazník k projektu je dostupný ZDE. Ze stránek vzdělávacího projektu České televize: V tuto chvíli Vám ČT edu nabízí přes 3 000 vzdělávacích videí z pořadů České televize. Videa jsou přehledně rozdělena podle stupňů, předmětových oblastí i témat tak, abyste se co nejsnáze dostali k tomu, co Vás zajímá a […]

Franco Moretti si získal věhlas zejména během působení ve Spojených státech amerických. Je autorem Atlasu evropského románu a dalších knih. Rozhovor pro Universitas (magazín vysokých škol) s ním vedl František A. Podhajský: Předmětem vaší výuky byla především literární historie, musel jste svůj přístup k ní v průběhu doby měnit?Ano. Když jsem v roce 1979 začal sám učit, a platilo […]

Příspěvek z r. 2016: Časopis Tvar nedávno připomněl životní výročí literárního vědce Pavla Janouška rozhovorem s jubilantem a otištěním jeho eseje. Oba materiály přetiskujeme s přesvědčením, že mají co říci nejen čistě literární obci. „Obávám se, že současnému uměleckému životu a jeho kritické a vědecké reflexi dominuje na jedné straně řemeslná velkovýroba a na straně druhé kult […]

Josef Hiršal: atribut nonsense není nic definitivního, text se nonsensem stává, nebo jím i být přestává. Nevážím si definice nonsensu výčtem (prášilovské zkazky, parodie, palindromy, hříčky, dětské verše, rozpočitadla, výtvory umělého jazyka, novotvary, permutace, fonetická lyrika, gramatické hry, počítačové hry). Proč? Nemíří k jádru pudla, nýbrž podle mého názoru směrem opačným; za jádro nonsensu pokládám […]

DÁLNICE PRO BOHEMISTY

„Článek přináší řadu textů a návrhů aktivit pro žáky. Představuje i vybraná žákovská řešení jednotlivých úkolů. Výuka je postavena tak, aby směřovala k rozvíjení dovedností literární percepce a kritického myšlení, řešení problémů a poskytuje příležitosti ke vzájemné komunikaci žáků na úrovni, která odpovídá požadavkům na žáky prvních ročníků gymnázií kladeným. Protože básnický text je svým […]