DÁLNICE PRO BOHEMISTY

„Článek přináší řadu textů a návrhů aktivit pro žáky. Představuje i vybraná žákovská řešení jednotlivých úkolů. Výuka je postavena tak, aby směřovala k rozvíjení dovedností literární percepce a kritického myšlení, řešení problémů a poskytuje příležitosti ke vzájemné komunikaci žáků na úrovni, která odpovídá požadavkům na žáky prvních ročníků gymnázií kladeným. Protože básnický text je svým […]

Teorie verše patří k základním disciplínám poetiky (literární teorie) a výklady o ní se objevují téměř v každé středoškolské učebnici literatury. Cílem následujících řádků je představit učební pomůcku, která svého uživatele seznamuje se základními versologickými kategorie a na příkladech mu pomáhá si je osvojit. Cvičebnice Touto pomůckou je interaktivní Cvičebnice, která je zdarma dostupná na stránkách www.versologie.cz. […]

Zatímco vloni byl největším hitem předletních maturitních debat Jidáš, letos bezkonkurenčně vládla epizeuxis. Jednoduchá a nenápadná jazyková figura se záhy po zveřejnění testu z češtiny ocitla v centru pozornosti, přesněji doslova na pranýři. Protože všechno zlé je k něčemu dobré, berme jako pozitivní fakt, že se podstatně rozšířila znalost jednoho literárního termínu. Jinak ovšem diskuse […]

K diskusím o analýze a interpretaci textu (nejen literárního) připomínáme článek z časopisu Naše řeč (2005, č. 1). „Pojmy analýza a interpretace se vždy zřetelně nerozlišují, ba často se zaměňují. K tomu mají sklon zvláště literární vědci, kteří obojí nazývají interpretací. Např. Jiří Holý klade interpretaci do souvislosti s literární teorií, „s jejímiž subdisciplínami – […]

Respekt č. 8/2016 přinesl speciál Vzdělávání, který obsahoval i článek Marka Švehly o současné podobě maturity Když Jirous, tak i Nohavica. V úvodní pasáži autor využil článek Oldřicha Botlíka Poznámky k ukázkám úloh z Cermatu pro přijímací testy publikovaný na webu Česká škola 15. října 2014, v němž se tento vystudovaný matematik a testolog pustil i do kritiky některých […]

Znovu publikujeme článek z časopisu Český jazyk a literatura. Autor se v něm zabývá problematikou, jež často nebývá v učebnicích zpracována v souladu s novějšími poznatky. Řeč postav ve vyprávění Robert ADAM Před několika lety jsem obhájil disertaci, v níž jsem vytvořil (v návaznosti na L. Doležela a s velkou pomocí teorií A. Macurové a J. Hrbáčka) […]

Navazuji na příspěvek kolegy Petra Kuby Literární teorie na střední škole (viz http://ascestinaru.cz/literarni-teorie/). Dříve než nastíním vlastní seznam základních pojmů (místy spíše témat) z literární teorie, uvádím několik obecných poznámek; ne snad inovativních, ale s ohledem na některé signály z praxe našich škol stále aktuálních. Literární teorie je nepominutelnou součástí výuky literatury, ovšem v první řadě jako jeden z nástrojů, […]

Vážení kolegové, dovolte mi se na vás obrátit z problémem, který mě trápí od začátku mé pedagoigké praxe na SŠ, a to s objemem literární teorie. Co všechno po svých studentech vyžadujete a které termíny jste vypustili jako nadbytečné? Já se při dvou hodinách literatury týdně na gymnáziu i SOŠ snažím držet jakéhosi kvantitativního středu, […]