Časopis Česká literatura je od letošního roku plně dostupný online. Česká literatura je periodikem odborným, nesleduje aspekty didakticko-metodické; přesto na jejích stránkách po léta nacházíme cenné materiály, jejichž poznatky a závěry lze dobře využít v pedagogické praxi. Pro zájemce z řad středoškolských učitelů jsme vybrali několik desítek článků, především z období po r. 1989. Kvůli přehlednosti jsme výběr rozdělili do tří částí: První, nejrozsáhlejší část je členěna podle autorů, k jejichž osobnosti a dílu se studie vztahují, druhá obsahuje několik textů literárněteoretických, třetí je zaměřena tematicky (literatura a umělá inteligence, písňové texty atd.). Texty obsahově přesahující jednu z oblastí, popř. věnované více autorům, uvádíme dvakrát či vícekrát, tak aby nebylo upozaděno žádné z rozřazujících kritérií.

Výběr je dostupný ZDE. (Na některé články jsem na stránkách ASČ upozorňovali již dříve.)

Zanechat odpověď