Cullerova kniha je prací teoretickou i čtenářskou. Ptá se mj. po smyslu interpretace – tedy prvku, který je v literární výchově považován za klíčový.

Ze závěru recenze publikované v časopise Česká literatura č. 3, 2018:

A především Culler dává na první místo báseň, nikoli teoretické teze nebo definice. Na základě jeho knihy možná nepodám rychlou ani sofistikovanou odpověď na otázku „Co je to lyrika?“. Zato ale leckterou báseň lépe nebo s větší chutí přečtu. Tento pohled se promítá do distinkcí ritualismu a fikčnosti, hermeneutiky a poetiky a odpovídá pedagogickému zájmu knihy a důrazu na požitek ze čtení básně, protože tím čtení většinou začíná. „Kritika, která analyzuje nejprve požitek z básně a až potom její význam nebo vždy požitek spolu  s  významem,  by  mohla  postupně  kompenzovat  převažující  interpretativní  model“. Cullerova  teorie  má  přes  řadu možných výhrad velkou přednost: umožňuje čtenáři lépe vidět a vnímat předmět jeho zájmu, tedy básně.

K tématu školní interpretace

Zanechat odpověď