Příspěvek z r. 2016:

Časopis Tvar nedávno připomněl životní výročí literárního vědce Pavla Janouška rozhovorem s jubilantem a otištěním jeho eseje. Oba materiály přetiskujeme s přesvědčením, že mají co říci nejen čistě literární obci.

„Obávám se, že současnému uměleckému životu a jeho kritické a vědecké reflexi dominuje na jedné straně řemeslná velkovýroba a na straně druhé kult takovýchto originálních nesmyslů, vznikajících a adorovaných v iluzi, že právě tudy vede zkrácená cesta ke slávě a genialitě.“

Pavel Janoušek v eseji Dámy a pánové, tenhle pytlík je už vyholenej aneb Umění jako atrakce a jinakost jako hodnota a míra; Tvar č. 6, 2016.

Zanechat odpověď