Na úvod tohoto příspěvku bychom znovu rádi zdůraznili, že naše poradna slouží primárně dotazům spojeným s výukou českého jazyka, slohu a literatury na základních a středních školách. Až dosud zvládáme zodpovědět naprostou většinu i nedidaktických dotazů, tj. takových, které se týkají jazykových jevů všeobecně. Opakovaně však prosíme potenciální tazatele, aby vždy nejprve nahlédli do normativních příruček […]

Následující dotaz naší poradně i odpověď uvádíme především proto, abychom ukázali, jak spletitá je naše mateřština a jak obtížné je někdy poskytnout tazateli zcela jednoznačnou odpověď. Zároveň tímto příspěvkem dokládáme rozšíření okruhu poradny ASČ i nad rámec výuky češtiny na školách, jejíž potřeby zde sledujeme primárně. Zájemci tedy mohou nadále posílat i dotazy nepedagogického rázu, […]

Protože naše poradna dostává opakovaně dotazy na interpunkci v infinitivních konstrukcích a před spojkami jako, než, dovolujeme si znovu upozornit na existenci normativní Internetové jazykové příručky Ústavu pro jazyk český AV ČR, viz prirucka.ujc.cas.cz. V té naleznou zájemci odpovědi na 99 % dotazovaných jevů. Poradna ASČ slouží primárně těm našim návštěvníkům, kteří se ptají na jev skutečně složitý, […]

Aktualizace: Na březnové dotazy i některé později zaslané dotazy jsme odpověděli; další zájemce o jazykovou poradnu upozorňujeme, že jejich dotazům se budeme věnovat s avizovaným časovým skluzem. 7. 4.: Vzhledem k velkému pracovnímu vytížení členů ASČ zabývajících se dopisy čtenářů a značnému počtu nových dotazů dočasně pozastavujeme jazykovou poradnu, a to do 30. června 2017. […]

Kategorie: Poradna ASČ

Dotaz: Přeji dobrý den. Zajímalo by mě prosím, jak se správně píše velké psací písmeno D. Našel jsem v některých učebnicích psaní směrem od nožičky a v některých (například pisanka.cz [1]) obráceným směrem. Viz příloha. Děkuji za odpověď. P. V., Jihlava Obrázek 1, 2, 3, 4 Odpověď: O vyjádření jsme požádali kolegyně z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v […]

Dotaz: Jsem studentka pražského gymnázia a v rámci školního projektu na téma „Mluva mladé generace“ hledám odborníka(y). Mohli byste mi prosím přispět ve stručnosti svým názorem na tuto problematiku? Myslím si, že jako poradna Asociace češtinářů byste mi s tím mohli pomoci. Četla jsem i několik článků na Aktuálně, kde jste se k tomuto tématu vyjadřovali. Byli […]

Dotaz: Prosím o posouzení následujícího dotazu: Ve větách Ovce žerou a spásají všechnu zelenou trávu a Televize vzdělává, informuje a baví je úkolem určit, zda jde o několikanásobný přísudek nebo souvětí. Podle mého názoru (jsem češtinářka) jde u první věty o souvětí – možná ale nepříliš typické, a u druhé věty o několikanásobný přísudek. Moje […]

Dotaz: Ve škole jsme se setkali s problémem Velké Solné jezero. I naše paní učitelka nám nedokázala vysvětlit, proč se ve jméně Velké Solné jezero píše velké S uprostřed slova. Děkuji za vysvětlení. Odpověď ASČ: Psaní velkých písmen je velkým strašákem, pohříchu nejen pro žáky, ale někdy i pro učitele. Znám případy, kdy se češtináři […]

Dotaz: Chtěla bych se zeptat, jak je to s určováním slovotvorného základu u slov neodvozených (např. lev). Zejména v souvislosti s tím, že je v učebnicích ZŠ slovotvorný základ definován jako část slova, kterou mají slovo základové a odvozené společnou. Podle této definice, jestliže slovo není odvozené (neexistuje základové slovo), nemůže mít ani slovotvorný základ (společnou část). Nejedná se v této definici tedy o […]