Dotaz: Ráda bych si ověřila postup při větněčlenském rozboru. Jde o větu typu: Jeho chování….by stálo za několik samostatných komentářů. Zajímalo by mě, jak určit slovo několik. Stejný případ by byl zřejmě i u výrazů podobných, jako pár/tucet atp. Tedy u výrazů s významem míry; ovšem ve větě se mi zdají jako předměty, přičemž původní předmět (komentářů) […]

Dotaz: Stále se nemohu smířit s nerozlišováním slov najmout a pronajmout. Někdy to až tahá za uši, ale veřejnoprávní média velice často tato dvě slova zaměňují bez jakékoli zábrany. Myslím, že např. rozdíl slov standartní a standardní se dostal do všeobecného povědomí docela úspěšně oproti používání za mých mladých let. Domníváte se, že existuje nějaký […]

Dotaz: Chtěla bych Vás požádat o objasnění dvou jazykových nejasností: 1. Ve větách Nemocný ležel na lůžku / Raněný ležel na lůžku jsou podměty nemocný/raněný určovány jako podstatná jména, nebo jako přídavná jména? Na střední škole jsme se učili, že jsou to zpodstatnělá přídavná jména, ale na základní škole v testech typu Scio se tato […]

Dotaz: Potřeboval bych vědět, jak je správně Devátá symfonie: s velkým písmenem D, nebo s malým d? (Ve smyslu deváté symfonie od L. v. Beethovena.) Pan A. S. Odpověď ASČ: Pokud je z kontextu patrné, že pisatel chce zdůraznit jedinečnost konkrétního díla, píše se velké D, např.: Beethovenova Devátá je mistrovské dílo pozdního klasicismu. Jestliže má […]

Dotaz: Chci se zeptat, jak se správně píše toto slovní spojení: Jednota bratrská, nebo jednota bratrská? V poradně mi bylo jednoznačně řečeno, že výklad není jednotný: existuje novější pojetí s malým j oproti staršímu s velkým J a prý není vyloučeno, že se bude konat návrat ke staršímu výkladu… Rozhodně není v Akademii jednotný názor, takže […]

Na úvod tohoto příspěvku bychom znovu rádi zdůraznili, že naše poradna slouží primárně dotazům spojeným s výukou českého jazyka, slohu a literatury na základních a středních školách. Až dosud zvládáme zodpovědět naprostou většinu i nedidaktických dotazů, tj. takových, které se týkají jazykových jevů všeobecně. Opakovaně však prosíme potenciální tazatele, aby vždy nejprve nahlédli do normativních příruček […]

Následující dotaz naší poradně i odpověď uvádíme především proto, abychom ukázali, jak spletitá je naše mateřština a jak obtížné je někdy poskytnout tazateli zcela jednoznačnou odpověď. Zároveň tímto příspěvkem dokládáme rozšíření okruhu poradny ASČ i nad rámec výuky češtiny na školách, jejíž potřeby zde sledujeme primárně. Zájemci tedy mohou nadále posílat i dotazy nepedagogického rázu, […]

Protože naše poradna dostává opakovaně dotazy na interpunkci v infinitivních konstrukcích a před spojkami jako, než, dovolujeme si znovu upozornit na existenci normativní Internetové jazykové příručky Ústavu pro jazyk český AV ČR, viz prirucka.ujc.cas.cz. V té naleznou zájemci odpovědi na 99 % dotazovaných jevů. Poradna ASČ slouží primárně těm našim návštěvníkům, kteří se ptají na jev skutečně složitý, […]

Aktualizace: Na březnové dotazy i některé později zaslané dotazy jsme odpověděli; další zájemce o jazykovou poradnu upozorňujeme, že jejich dotazům se budeme věnovat s avizovaným časovým skluzem. 7. 4.: Vzhledem k velkému pracovnímu vytížení členů ASČ zabývajících se dopisy čtenářů a značnému počtu nových dotazů dočasně pozastavujeme jazykovou poradnu, a to do 30. června 2017. […]

Kategorie: Poradna ASČ