Od loňského podzimu (9. 9.) vycházejí na webu H70 – host 7 dní online jazykové glosy. Jejich autorky –Hana Žišková či Jarmila Vojtová (obě pracují v Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity) – se věnovaly mj. pravopisu, ohebnosti, slovům host/hostka nebo epický, čerstvě pak pojmenováním pro postel (lůžko, palandu…). Z Pravopisného příběhu Hany Žižkové: Mohl by znít třeba takto: Lenní pán Spytihněv víská ve vlasech svou ženu Lydii, jež slyne […]

Z článku na Metodickém portálu RVP: Tvorba videa patří k jedné z nejdůležitějších kompetencí digitální gramotnosti současnosti. A její význam a rozsah bude i nadále růst. Podobně jako v případě audia, i u videa – a zejména u videa – bude mít na budoucí úspěch žáků vliv to, jak kvalitně tuto kompetenci zvládnou. Jinak řečeno, pokud žáci nebudou schopni stoupnout si před (i za) kameru (nebo mikrofon) a natočit o […]

Na stránkách Ústavu pro českou literaturu AV si nyní můžete nově stáhnout první pětici Dílen České knižnice. Anotace: Svazečky jsou rozšířením Seminářů a přinášejí sadu úloh včetně řešení vztahujících se k jednotlivým svazkům vydaným v Knižnici. Tvoří je středoškolské učitelky a učitelé pro své kolegyně a kolegy. Jejich cílem je sdílení dobré praxe. Dílny České knižnice jsou lektorovány a redakčně zpracovány. Seznam vydaných Dílen České knižnice Sv. 5 – Bohumil Hrabal: Jarmilka, Automat Svět – vytvořil Kryštof Špidla Sv. 1 – Alois Jirásek: Staré pověsti české (1894) – vytvořil Ladislav Futtera Sv. 4 – Vítězslav Nezval: Pantomima (1924) – vytvořil Jan […]

Z článku publikovaného v časopise Korpus-gramatika-axiologie 23/2021: Souvětí s vedlejšími větami bez syntaktického vztahu (dále jen souvětí s VVBSV) je dalším typem složitého souvětí. Je to souvětí, v němž na větě hlavní závisí dvě vedlejší věty prvního stupně závislosti,  které nejsou v syntaktickém vztahu, srov. Když se za astronomem zavřel těžký vchod, uvědomil si, že se právě rozloučil se svým světem (SYN2015). Souvětí s VVBSV lze v rámci formálně-sémantického rovinného popisu (FSRP) jazykového systému (Štěpán 2013: […]

Kategorie: Články, Skladba

Z článku: Mezinárodní vzdělávací program filmové výchovy a jeho metodika CinEd (Cinema education for youth) vstoupil do ČR a českých škol hned v počátcích svého fungování – před sedmi lety. V Evropě patří k nejrozvinutějším ve své oblasti. CinEd zpřístupňuje evropské filmy dětem a mladým divákům. Vyvinul velmi přátelskou metodiku s navazujícími praktickými materiály; metodika je aplikovatelná na jakýkoliv film a zvládne ji každý. Vyhovuje jak úplným začátečníkům, tak pokročilým filmovým […]

AktualityVisegrádský grant na výzkum jazykových kontaktů v oblasti jmenOdešel profesor Jan KořenskýŽiva: Poklona pampeliškámPřednáška: Diabible.com – nástroj k srovnávání biblických překladůOnline přednáška: Staroslověnské dědictví ve staré češtiněVýstava Kriticky ohrožené jevy našich nářečíLjubov Ostašová přichází na stáž do oddělení onomastikyLipnická bible získala Magnesii Literu za nakladatelský čin roku 2021Vesmír: V UkrajiněZ časopisu Bohemica Olomucensia 26.4.2022VISEGRÁDSKÝ GRANT NA VÝZKUM JAZYKOVÝCH KONTAKTŮ V OBLASTI JMENMezinárodní tým onomastiků získal grant od Mezinárodního visegrádského fondu […]

Kategorie: Jazyk a jazykověda

V rámci výuky lexikologie a sémantiky vytvářeli žáci některých tříd Gymnázia Ústavní v Praze (tercie B, kvarta A, kvinta B, čtvrtý ročník bilingvního šestiletého studia) český slovníček pojmenování a kratších vět často užívaných v souvislosti s docházkou do školy; část z nich svůj soubor rozšířila na slovníček česko-ukrajinský (za pomoci nového překladače z Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy). Jednotlivé soubory (vznikající většinou v rámci skupinové práce) pak […]

Z autorova blogu na webu www.respekt.cz: Stručný souhrn událostí, které se staly příští týden. Jako každý rok, i letos se v maturitách, které po neděli začnou, nekonalo žádné překvapení. Zkuste si odškrtávat se mnou… V pondělí se od 8:00 zahájí didaktickým testem z matematiky. V některých školách se přijde vyfotit i honorace – maturanti přece jen už jsou obvykle voliči a letos navíc máme před volbami. Kolem poledne se na internetu objeví […]

„Rozdíl mezi spojením příčinným a důvodovým nebývá chápán zcela přesně. Příčina je jev, jenž nutně způsobil jev jiný, zatímco důvod je sdělení domněnky, proč k nějakému jevu došlo: Britská ambasáda v Praze opět hrozí České republice zavedením víz, neboť počet našich žadatelů o azyl ve Spojeném království prudce roste. (Druhá věta vyjadřuje příčinu počínání britské ambasády.) Počet našich žadatelů o azyl ve Spojeném království nejspíš prudce roste, neboť britská ambasáda v Praze opět hrozí České republice […]

Kategorie: Skladba