29.6.2022OCENĚNÍ GRANTOVÉHO PROJEKTUProjekt Staroslověnské dědictví ve staré češtině (řešený v letech 2018–2021) byl Grantovou agenturou ČR oceněn stupněm vynikající. Kolektiv etymologického oddělení (Helena Karlíková – odpovědná řešitelka, Vít Boček, Ilona Janyšková, Bohumil Vykypěl) shrnul výsledky svého bádání především v monografii nesoucí název projektu. V jeho rámci vyšly i další dvě publikace (jedna z nich s bohatou mezinárodní účastí) a řada dílčích studií. Ve výzkumech bude kolektiv pokračovat i nadále.Zobrazit více  29.6.2022NOVÁ HESLA V AKADEMICKÉM SLOVNÍKU SOUČASNÉ ČEŠTINYNa konci června byla publikována další hesla z Akademického […]

Z newsletteru Ústavu pro jazyk český AV ČR: Kolegyně Hana Mžourková a Klára Dvořáková z oddělení jazykové kultury vás prosí o vyplnění dotazníku, které by vám nemělo zabrat více než 10 minut. Účelem dotazníkového šetření je zjistit, jak mluvčí češtiny obvykle začínají své e-maily a jaké mají názory na různé formy pozdravů a oslovení. Za vyplnění dotazníku i jeho další šíření vám předem děkujeme. Zobrazit více

Fungování Poradny ASČ je zajišťováno praktikujícími češtináři. Vždy o prázdninách je tak poněkud omezen její provoz a nejinak je tomu i letos. Poradna sice zůstane otevřena, ale v omezeném režimu. To se projeví zejména prodloužením lhůty pro odpovědi tazatelům. Běžně odpovídáme nejpozději do sedmi dnů od obdržení dotazu. V červenci a v srpnu se tato lhůta prodlužuje na dva týdny. Prosíme potenciální tazatele o pochopení a přejeme jim příjemně strávenou […]

Kategorie: Články

Z blogu Josefa Soukala na Aktualne.cz: Kauza Gazdík vyjasňuje některé záhady týkající se náhlého útoku na Cermat (a jeho ředitelku Michaelu Kleňhovou). Tuto – MŠMT podřízenou – organizaci exministr ostřeloval od svého vstupu do Karmelitské. Nakonec spojil nález kontrolorů z ministerstva financí (bude o něm řeč dále) s vágními výroky o „pomalém, liknavém plnění úkolů“, „nesouladu s vizemi vedení ministerstva“ a především pochybném zadávání veřejných zakázek. Jako protiklad – a teď vás […]

Ze studie v časopisu Slovo a smysl (2022/40): Obecně lze konstatovat, že převyprávění příběhu o Robinsonu Crusoeovi publikovaná v českém prostředí (a v českém jazyce) v 19. století, ač jsou vzájemně dosti odlišná, se přibližují dobové cestopisné literatuře (a současně se vzdalují Defoeově románové podobě příběhu) tím, že přejímají některé její znaky: 1. užití toponym, příp. dalších geografických údajů, referujících ke skutečnému světu, 2. užití botanických a zoologických názvů zpřesňujících […]

Kategorie: Články

Z rozhovoru v magazínu EDUzín: Takže o špatných věcech se ve třídě vůbec nemluví… Spíš se řeší bokem a pokud jde o drobnosti, pak co nejméně viditelně. Příklad: Chci pozornost dětí, ale Honzík ve třetí řadě ještě povídá. Tak řeknu: „všichni oči na mě, první řada je připojená, druhá taky, ve třetí řadě ještě čekám na jeden pár očí.“ V ten moment se přidá i poslední povídavý žák, aniž bych ho […]

Kategorie: Výuka a škola

„Jako součást aktivit k Národním oslavám výročí Jana Amose Komenského (2020—2022) jsme vytvořili souhrn popularizačních zdrojů k výuce o J. A. Komenském pro MŠ, ZŠ a SŠ. Přehled obsahuje interaktivní odkazy na volné zdroje z oblasti komeniologické literatury a časopisů, hraných filmů a dokumentů, her, kvízů a dalších informačních portálů a rozcestníků. Materiál je určen pedagogům, kteří hledají cestu, jak s životem a dílem seznámit své žáky a studenty.“ Celý […]

V příspěvku najdete článek věnovaný tvorbě online únikové hry, dále odkazy na jednu hru v češtině a jednu v angličtině a také autorčino instruktážní video, podle kterého si jednoduchou únikovou hru můžete sami vytvořit. Článek o tvorbě online únikové hry Úniková hra V pokoji knihomola Úniková hra British Theatre Instruktážní video

Z článku v časopise Český jazyk a literatura, 4/2022: Při promýšlení konstruktivistické cesty za poznáním strukturních dominant psychologického románu včetně jejich funkcí a účinku na čtenáře je zapotřebí si uvědomit, že tematické složky textu jsou vzájemně podmíněné, ale jinak hierarchizované než v ostatních žánrech. Zvláště zmiňovaný časoprostor je druhotný, neboť v psychologickém románu je obvykle nahlížen, prožíván a posuzován prizmatem hlavního hrdiny. Právě protagonistova optika rozjitřeného, složitého, rozporuplného vnitřního světa […]