I. V Bradburyho povídce Usher II Garrett a Pikes posléze utíkají z domu, který se za nimi řítí. Spender nevydržel nostalgii celé Martské planety a ta ho postupně sžírala. Když přijíždí Walter Gripp do míst, kde přebýval, přivítá ho něco, co jen okrajově vypadá jako žena. Roderick Usher – charakteristika: Starý, zesláblý muž, který se bojí své smrti. Křídově bledý, velké oči. Svým jednáním mi připadal občas zvláštní a v určitém množství mi […]

Soubor ZDE. Průvodce čítankami pro druhý stupeň ZŠ – vstupní informace.; tamtéž odkaz na další soubory.

Dotaz: Jeden přispěvatel se nás urputně snaží přesvědčit, že v žádném případě nelze slovo vteřina použít v textu ve spojitosti s časem. Podle něj je vždy nutné uvést slovo sekunda, v opačném případě prý mateme veřejnost. Nicméně slovo vteřina se vzhledem k času používá běžně ve všech celostátních audiovizuálních a textových médiích. Mimo jiné Slovník spisovné češtiny i Slovník spisovného jazyka českého dostatečně na příkladech vysvětlují, že lze použít slovo vteřina v textu ve spojitosti s časem (pakliže jasně vyplývá […]

Na začátku roku 2017 měl premiéru film T2 Trainspotting, navazující na slavný Trainspotting z r. 1996. Ačkoli film určitě primárně necílil na „náctileté“, zaujal i diváky z této věkové kategorie. Marie Hadererová, v té době sextánka Gymnázia Ústavní, si dílo vybrala jako podklad pro recenzi. Svou práci pojala v uvolněném, „blogovém“ stylu, ovšem vyvarovala se upovídanosti a zpracovala téma s překvapivým nadhledem. Dlužno dodat, že práci odevzdala dříve, než se […]

Knihovna Romafuturismo Knihovna romské literatury zaměřující se na emancipaci diskriminovaných etnik a kultur. Kolekce postupně shromažďovaných děl romských autorů knih vzniká díky iniciativě Ladislavy Gažiové, která jejich výběr konzultuje s romisty i aktivisty. Naším hlavním zájmem je sbírka evropských autorů, ale plánujeme i přesahy do mimoevropských zemí. Rádi bychom k tomu připojili i knihy na téma romské kultury, emancipace a postkoloniálního myšlení, aplikovatelných na problematiku situace Romů. Knihovnu vnímáme také […]

Kategorie: Články, Čtenářství

Josef Hiršal: atribut nonsense není nic definitivního, text se nonsensem stává, nebo jím i být přestává. Nevážím si definice nonsensu výčtem (prášilovské zkazky, parodie, palindromy, hříčky, dětské verše, rozpočitadla, výtvory umělého jazyka, novotvary, permutace, fonetická lyrika, gramatické hry, počítačové hry). Proč? Nemíří k jádru pudla, nýbrž podle mého názoru směrem opačným; za jádro nonsensu pokládám totiž jen jistý typ prožitku a to prožitku na straně konzumenta (tím samozřejmě nevylučuji situaci, […]

Přinášíme další dva žákovské výukové texty vytvořené v rámci výuky slohu, předchozí příspěvky viz ZDE a ZDE. Tentokrát si autorky, žačky kvarty Gymnázia Ústavní v Praze, vybraly témata vztahující se k občanské výchově; podstatou jejich práce jsou testy, zaměřené sice obecně, ale – soudě podle ohlasu spolužáků při prezentaci prací – pro „náctileté“ dosti atraktivní. Kamila Zimová: Osobnostní typy Kristýna Pasková, Klára Petříková: Volba povolání Literární práce Kamily Zimové ZDE, […]

Josef Škvorecký: Sedmiramenný svícen Josef Škvorecký: Lvíče Ludvík Aškenazy: Psí život Ladislav Fuks: Mí černovlasí bratři   Pracovní listy připravila Monika Stehlíková.

Znáte pojem polovedlejší věta? V úvodu autor píše: Cílem článku, který je inspirován pojetím souvětí u K. Svobody, je v rámci systémové lingvistiky (gramatiky) podat na základě především empirického přístupu k jazyku vymezení a klasifikaci polovedlejších vět, které jsou spojeny se syntaxí promluvy, textu a s jistotní modalitou a kterým dosud bylo věnováno málo pozornosti (…). Článek ZDE. Slovo a slovesnost, ročník 72 (2011), číslo 2, s. 102-117 Další články autora […]

Kategorie: Články, Články, Skladba