Praktická aplikace teoretických poznatků z hláskosloví Vypravování Umělecký styl Ostře sledované vlaky W. Shakespeare – Sonety

Přesně tak, věda není práce, ale povolání. Work-life balance je klasická manažerská floskule, kterou se snaží manažeři na univerzitách tvrdit, že oni vytvářejí dobré pracovní podmínky a to, čemu se souhrnně říká well-being. Oni se snaží říkat, že univerzitní práce je práce jako každá jiná. Ale já tvrdím, že to tak není, protože přemýšlet člověk musí pořád a nemůže vypnout jako stroj. Pokud chce někdo nastoupit na univerzitu s představou, […]

Článek odpovídá na text Karla Lippmanna Literární historie a maturita, publikovaný na webu Česká škola. Vyvrací některá Lippmannova tvrzení týkající se literární historie při výuce a maturitní zkoušce a poukazuje na vážné nedostatky Lippmannem předestřeného příkladu literárněhistorického tématu. Článek ZDE.

Při mé práci knihovníka se mi do rukou dostávají tituly, na které bych jinak pravděpodobně nenarazil. Denně mám možnost listovat v knihách starých, vzácných, zapomenutých, ale i nezajímavých, podivných či zcela běžných. Jednou za čas se s vámi podělím o několik knížek, které mě zaujaly svým zpracováním, originalitou či tím, že už jsou prostě dost staré na to, aby si na ně lidé nepamatovali. Dvacetitisícová kapka Dětská próza Kapka vody (1935) od Josefa Věromíra Plevy byla inspirována tehdejší […]

Jedno vydavatelství si před časem vyžádalo odborné doporučení, jak užívat češtinu genderově korektně. Anonymizovaný manuál pak zaslalo pisatelce následujících řádků s otázkou, zda ho lze uvést do redakční praxe. Oponenturu v upravené podobě uveřejňujeme nikoliv jako polemiku (původní manuál zde neuvádíme a jeho autorství neznáme), ale spíše jako alternativu k obdobným normativně formulovaným návodům. Příspěvkem chceme též vyjádřit sympatii jazykovědcům, kteří nyní opět čelí poptávce po jednoduchých odpovědích typu „přechylovat se musí“ či […]

Naše poradna dostává pravidelně dotazy, jak psát náležitě – s ohledem na velká písmena – názvy různých firem, provozoven, divadel apod. Potíže činí jevy, jež neřeší explicitně ani Pravidla českého pravopisu, ani Internetová jazyková příručka, zejména psaní názvů obsahujících předložky. Nedávno nám přišel takový dotaz na pravopis názvu kosmetického salonu, jejž majitelka oficiálně nazvala Salon u zámku a takto jej i zanesla do rejstříku – viz https://www.ascestinaru.cz/velka-pismena-v-nazvu-firem/.Vzhledem k neúplné teorii a nejednotné […]

Výstava dostupná ZDE

Kategorie: Česká, Články

Z článku v Deníku Referendum: Do popředí se zde dostávají argumenty z lingvistické oblasti. V nedávných debatách jsem zaznamenal následujících pět (výčet by měl být víceméně kompletní): Čeština přechylování vyžaduje svou gramatickou stavbou. U nepřechýlených jmen vyvstává problém, jak je skloňovat. Nepřechýlená jména způsobují nedorozumění. Nepřechýlená jména zní zvláštně a mohou způsobit posměch. Přechylování je tradiční součástí češtiny po mnoho staletí. Všechny uvedené argumenty považuji z odborného hlediska za liché. […]

Ukázka ze Semináře České knižnice Ukázka z knihy Povídky Jan Čep ve Slovníku české literatury po r. 1945 Ukázka z knihy Tomáše Kubíčka Dvojí domov Jana Čepa

Kategorie: Články