Z komentáře na webu Seznam Zprávy: Celý rok v úžasu sledujeme to, jak se to algoritmy AI skvěle naučily. A jak se stále zlepšují: Jestli jste si s generátory textů či obrázků hráli naposled před měsícem, tak vězte, že nyní jsou zase o velký kus lepší. Což byla první a zároveň nejsilnější myšlenka, kterou jsem měl, když jsem četl Tuhého věty: Že by je dnes kterýkoli algoritmus napsal líp. Výrazně líp. Pikantní na tom je, […]

Z glosy na webu iliteratura.cz: Ke čtení používáme zrak, to ví každé malé dítě (audioknihy a knihy v Braillově písmu teď ponechme stranou). Jedna glosa na tom nic nezmění, ale napadlo vás někdy zkusit do čtení zapojit i další smysly? (…) Proč ale někdy nezkusit číst nejen podle momentální nálady, ale také podle momentální situace (samozřejmě za předpokladu, že si můžete volně vybrat, kterou knihu budete číst, a netlačí vás termín odevzdání recenze nebo […]

Kategorie: Čtenářství

30.11.2022PROŽITÉ KRIZE V NÁŘEČNÍCH NAHRÁVKÁCH NA NOVÉM WEBU VE SLOVECHV rámci aktivity Odraz krize ve vyprávění nejstarší generace, řešené dialektologickým oddělením ÚJČ, jsme spustili web Ve slovech. Jeho součástí je kromě podcastu nebo zpráv o probíhajícím terénním výzkumu především zvukový archiv s nářečními nahrávkami, které reflektují vnímání válečných a jiných krizí českým obyvatelstvem v minulosti i nyní. Aktivita byla podpořena výzkumným programem Strategie AV21 Akademie věd.Zobrazit více  30.11.2022VYŠLA NAŠE ŘEČ 5/2022Páté číslo Naší řeči obsahuje dva články, drobnost, recenzi a zprávu. V první […]

Kategorie: Jazyk a jazykověda

Kalendáře budou dostupné do 1. 12.: 1. stupeň (4. třída a výš): https://www.advent-kalendar.cz/adventni-kalendar/1595 Po každém správném zodpovězení otázky, vypočítání příkladu a podobně se prostřednictvím Flippity Virtual Breakout objeví kousek obrázku Josefa Lady. U prvního dnes je mřížka, do které se obrázky vkládají. Ideálně v počítači, aby bylo možné případně upravit velikost. 1. a 2. stupeň: https://www.advent-kalendar.cz/adventni-kalendar/1594 Do pranostik, zvyků a obyčejů k měsíci prosince se doplňují vynechaná slova. 1. stupeň […]

Přijímačky bez obav. Najdete zde mj.: Základní pravidla a užitečná doporučení Jak správně vyplnit záznamový arch Úlohy z českého jazyka a literatury Testová zadání Průvodci řešením testů Výuková videa ČT edu: „Připravujeme se na přijímačky na SŠ a gymnázia: Jak na to?“

Klub tvořivých knihovníků Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR připravil nové číslo elektronického časopisu Malý tvořivec, Zima 2022 (ISSN 2694-9504). Tentokrát je číslo (o rozsahu 15 stran) k dispozici ve třech jazycích – v češtině, ukrajinštině a angličtině – a díky tomu nabízí širší možnosti využití. Naleznete jej na webu Klubu tvořivých knihovníků: česká verze:https://www.skipcr.cz/…sky ukrajinská verze:https://www.skipcr.cz/…sky anglická verze:https://www.skipcr.cz/…cky Využít můžete i přehled všech dosud vydaných čísel Malého tvořivce:https://www.skipcr.cz/…vec Jsou […]

Publikujeme materiál, který se zabývá vedením argumentace ve slohových pracích (ve školami dosud hojně využívaném systému, který vyvinul CERMAT, se toto téma řadí do podkritéria 3B). Materiál z němčiny přeložil a upravil (znění příkladů) Hynek Krátký. Argumentace Doplňující text: Blažena Švandová: Chybné argumenty (In: Argumentace a umění komunikovat [Argumentace…] / Brno, MU 1999)

Drobné jazykové glosy, „praktická škola naší mateřštiny s Michalem Jagelkou a jazykovým expertem Alexem Röhrichem“: Jak vyjádřit množství u pomnožných podstatných jmen Zajímavosti spojené s názvem našeho státu Terminologie v oblasti IT (flash disk, ajťák…) (…)

Kategorie: Jazyk a jazykověda

Z článku v Magazínu Univerzity Karlovy Fórum: „Pedagogická fakulta UK otevírá od příštího akademického roku jednooborový navazující magisterský studijní program Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané. Program koncipovaly katedry českého jazyka a české literatury a bude nejprve otevírán v kombinované formě.“ (…) „Nové je právě to, že zavádíme několik nových předmětů z oblasti českého jazyka i české (a světové) literatury a také řadu nových témat. Aby […]

Kategorie: Výuka a škola