Dotaz:Posílám titulek článku: NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ? TŘI Z DESETI ČECHŮ UŽ TA SVÁ VZDALYA jak pravopis příčestí odůvodnila redakce Deníku? Tři se skloňuje podle vzoru kost, tj podmět je rodu ženského. Nějak nám to nesedí. Můžete prosím sdělit svoje stanovisko?Paní L. Ch. Odpověď ASČ:Děkujeme za zajímavý dotaz, který se často objevuje i při výuce. Tento jev explicitně neřeší ani Pravidla českého pravopisu, ani online Internetová jazyková příručka či jiné běžně užívané […]

Kategorie: Články

Mimochodem Davida Gregera: Linda Darling-Hammond je dlouholetá výzkumnice, bývalá prezidentka AERA (American Education Research Association) a obhájkyně kvality a kvalifikace učitelů. Nyní bude řídit vzdělávání v Kalifornii a přechází do exekutivní funkce. U nás mezitím se MŠMT snaží učitelskou profesi zcela deprofesionalizovat, odstraňuje požadavek na kvalifikaci, místo aby se zasadilo o zvýšení kvality přípravného i dalšího vzdělávání učitelů. Problém nedostatku učitelů ovšem pramení z jejich nízkých mezd. Místo jejich skutečného […]

„Napadá mě Babička, kde máme hned trojí smrt – babičky, Hortenzie a Viktorky,“ zamýšlí se literární kritička Jana Čeňková z FSV UK nad klasickými díly dětské literatury, která pojednávají o smrti. Debaty, jestli si mají děti číst o umírání a kolik násilí dětská kniha snese, se vedou už desetiletí. Cenzurování pohádek nebo pověstí se řeší i u nás, literární teoretici i psychologové se ale většinou shodují, že vyhýbat se temným tématům […]

Asociace češtinářů zve vyučující češtiny na základních a středních školách i další zájemce na SEMINÁŘ věnovaný ŽÁKOVSKÉ (POVINNÉ/DOPORUČENÉ) ČETBĚ. Akce proběhne v sobotu 9. března 2019 od 10 do 13 hod. v prostorách Základní školy Burešova, Praha 8. Podrobnější informace ZDE.

Z archivu: Cvičný pracovní list ZDE; překlad Evy Šimečkové. Další ukázka z prózy 1984. Autorem PL je David Franta.

Kategorie: Články

Úvod Tvoření slov je jednou z nejobávanějších kapitol jazykové výuky na základních a středních školách. Jde opravdu o látku obtížnou, zároveň však skýtající netušený potenciál pro rozvoj abstraktního myšlení žáků. Při vhodném didaktickém uchopení lze na ní budovat a rozvíjet zejména tři z poznávacích a řešitelských postupů: analýzu, analogii a hierarchizaci. Dále umožňuje pro žáky zajímavé etymologické exkurze, pokud si je učitel v rozumné míře doma připraví. V tomto trojdílném článku se pokusíme didaktizovat […]

V rámci nácviku prostředků užívaných v uměleckém vypravování dostali žáci oktávy Gymnázia a Střední odborné školy v Rýmařově postupně dva úkoly – vytvořit úvodní část povídky, která bude obsahovat zárodek charakteristiky ústřední figurální dvojice a vytvořit úvod „in medias res“ – přímým skokem do děje. Anně Cimbotové se podařilo napsat dvojici tematicky propojených textů, zabývajících se vztahovým trojúhelníkem. Charakteristiku přináší personální vypravěč v Ich-formě za kreativního využití vnitřního monologu směřujícího […]

Kategorie: Články

Jak jsme již opakovaně psali, poradna Asociace češtinářů slouží bezplatně uživatelům naší mateřštiny na základě dohody mezi ASČ a Ústavem pro jazyk český Akademie věd České republiky. Naším primárním záměrem bylo poskytovat odborné rady týkající se češtiny ve školách, ale velmi záhy byla ASČ oslovována nejen kolegy z češtinářské praxe a žáky a studenty našich škol, ale i širokou veřejností.Budeme nadále působit v obou těchto směrech. Protože však pracujeme ve […]

Z dopisu zaslaného ministru školství 8. ledna 2019: Jménem asociace AMATE, z.s. bychom Vás proto rádi požádali o zachování státní maturity z cizích jazyků ve stávající komplexní podobě (testování poslechu a čtení formou didaktického testu, ústní část a písemná práce) tak, aby nedošlo k degradaci výuky cizích jazyků na středních školách v České republice. Dopis ZDE.

Kategorie: Články, Maturita