Subjektivně zabarvený popis rozhodně nepatří mezi útvary, jejichž tvorbu by nadšeně vyhledávali jak žáci, tak učitelé – vyžaduje totiž talent. Bez něj až příliš často vzniknou práce, v nichž autoři pouze s větší či menší mírou invence aplikují poznatky o využití personifikací, přirovnání, básnických přívlastků a dalších prvků, o nichž se dozvěděli třeba v předchozí analýze vzorového textu. Eliška Přikrylová z kvarty Gymnázia a Střední odborné školy Rýmařov však z […]

Část 1 (období 2000-2010) Část 2 (období 2010-2019) Publikováno na stránkách Českého literárního centra.

Kategorie: Čtenářství

Testy jsou dostupné ZDE.

Kategorie: Didaktický test

Školní seznamy literárních děl jsou sice od původu textem administrativního charakteru, představují však dokument vypovídající mnohé o konkrétní škole, učitelích a jejich pojetí výuky. Svého času jsem – budu mírný – kroutil hlavou, když jsem mezi položkami nacházel třeba sedm dílů Harryho Pottera, Rukopis zelenohorský či Bibli; nemluvě o tom, že v seznamech se objevovaly chyby ve jménech autorů i názvech děl. I přesto byla už sama existence takovéhoto seznamu […]

Martina Skalková, působící na ZŠ Lánov, při výuce s úspěchem využívá aktivizační prvky a vlastní projekty nejrůznějšího typu. Aktivity vylíčené v článku jsou podle našeho názor velmi inspirativní i pro výuku na střední škole (v níž se mohou dobře propojovat s klasickou interpretací textu, různými formami výklady a dalším metodami). Nalákat žáky základní školy k četbě literárních děl klasiků světového romantismu se zdálo být v konkurenci současné dětské literatury, kterou reprezentoval Harry […]

Doc Antonín Jančařík, tajemník Jednoty českých matematiků a fyziků, publikoval na svém facebookovém profilu níže uvedený návrh: Přemýšlel jsem, jak nastavit společnou část maturitní zkoušky. Navrhuji zachovat 3 povinné předměty: Český jazyk, cizí jazyk a matematika, ale upravit § 78a ods. 6) a to takto:Žák vykoná úspěšně společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná ALESPOŇ DVĚ povinné zkoušky, ze kterých se skládá společná část maturitní zkoušky. (Současné znění je Žák […]

Kategorie: Maturita

Letošní rok se v české literatuře nese i ve znamení dvoustého výročí narození jedné z nejvýznamnějších českých spisovatelek – Boženy Němcové. Výběrově proto upozorňujeme na některé rozhlasové pořady či texty, které tuto skutečnost reflektují. Stanice ČRo Vltava připravila „Vltavský týden s Boženou„, v němž upozorňuje na hned několik premiér i řadu archivních titulů. Poslechnout si můžete desetidílnou četbu z Babičky v podání herečky Růženy Naskové, dílka pěti současných českých prozaiků […]

Novela hodlá zlegalizovat vstup neučitelů do tříd před žáky. V důsledku však nepůjde o řešení nouzové situace, ale o zpochybnění celého vysokoškolského pedagogického vzdělání. Více rizik než přínosů. Novela má umožnit učit všem absolventům magisterského studia s podmínkou, že si doplní pedagogické minimum. Učitelská platforma takové znění vítá, i když změnu chápe jako mimořádné opatření. Ale ředitelé mohou už dnes přijímat na omezenou dobu lidi bez kvalifikace. Schválení novely udělá z mimořádného opatření […]

Kategorie: Obecné

Rozhovor s Janem Wiendlem (ředitelem Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK) a Janem Chromým (ředitelem Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK) o studiu programu český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Moderuje Eva Lehečková (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK). Znělku vytvořil Stefan Segi. (Anotace) Rozhovor ZDE.

Kategorie: Obecné, Výuka a škola