Ve čtvrtek to bylo přesně 150 let ode dne, kdy se v Mnichově narodil Christian Morgenstern, básník a myslitel, jenž se za svého života dočkal pramalého uznání — co také při svém jménu mohl čekat. A přitom dnes o něm ví každý jen trošililinku přičinlivější středoškolák a je uznávanou ikonou nonsensové poesie. Především té její linie, jež má náramný komický potenciál. Dlužno ovšem dodat, že sám Morgenstern si této, dodnes živé, části své tvorby nijak zvlášť […]

Kategorie: Články

Do zadávání povinné či doporučené četby se tedy více než kdy dříve promítá nutnost mladého čtenáře neznechutit. Panuje­-li shoda mezi odborníky, že princip čtení, tedy pomalejšího vnímání informací prostřednictvím písma, je pro zdravý vývoj mozku nutný a nelze jej nahradit audiovizuálními vjemy, pak je nutné uzavřít s dítětem demokratické doby dohodu o svobodném výběru. (…) Spolehlivým partnerem zmíněné dohody zů­­stává nejčtenější žánr mezi mládeží – fantasy. Naplňuje potřebu dětské duše odevzdat se mýtu a neklade […]

Kategorie: Výuka a škola

Host 7 dní online zveřejnil rozhovor se zakladatelkami projektu Mravenčí chůva: „Mravenčí chůva je projekt, jehož cílem je starat se o malé i velké čtenáře a usnadnit jim cestu ke správné knize. Jeho zakladatelky Marie Podvalová a Julie Dominika Zemanová společně s redakčním týmem tvoří obsah onlinového magazínu, připravují knižní balíky a také publikují dětské recenze. Kdy jste si řekly, že založíte Online magazín o knihách pro děti? Hned, jakmile se zavřely brány oblíbeného libereckého knihkupectví v Pražské ulici, […]

Kategorie: Čtenářství

1.4.2021 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ FUNKCE ŘEDITELE/ŘEDITELKY ÚSTAVU PRO JAZYK ČESKÝ AV ČR, V. V. I. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště. Předpokládané funkční období: 1. 10. 2021 – 30. 9. 2026. Požadavky a podrobné informace k přihlášce a jejím přílohám naleznete zde. Přihlášky musí být doručeny nejpozději do 7. května 2021 (12.00 hod.) v listinné podobě na adresu: Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Letenská 4, 118 51 Praha 1. Obálku zřetelně označte nápisem […]

Kategorie: Jazyk a jazykověda

Michaela Šaršeová: Současná česká literatura v kontextu střední školy Nikola Ginterová: Učební materiály k přípravě na ústní část maturitní zkouškyz českého jazyka Upozorňujeme na dvě diplomové práce z nedávných let, jejichž témata se vztahují k výuce literatury na střední škole. Rádi bychom tím oživili diskusi na dané téma. K výuce literatury a maturitní zkoušce viz i ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE či ZDE Semináře České knižnice

Jednotlivé karty ZDE, ZDE, ZDE, ZDE a ZDE. Další netradiční čtenářské deníky Terezy Podholové najdete na facebookové stránce Fórum Asociace češtinářů, např. ZDE. Tereza Podholová k výuce literatury na 1. stupni ZŠ Z facebookové stránky Fórum Asociace češtinářů

Studie byla publikována v časopise Česká literatura, roč. 57 (2009), č. 5 Seriál o písničkářích Jaromír Nohavica

Studie byla publikována v časopise Česká literatura, roč. 58 (2010), č. 1 K Jaroslavu Haškovi či postavě Josef Švejka viz též zde či zde. Studentská práce zde.

Kategorie: Hašek Jaroslav

Naratologická kategorie: POSTAVA; Wolfgang Herndorf – Čik Souhrn videí

Kategorie: Literární teorie