Ze sloupku v časopise Vesmír: Čeština je krásná a bohatá, tvrdívá se v předmluvách zábavně-naučných knížek pro laickou veřejnost, v mediálních rozhovorech s nositeli národní kultury i v parlamentu. V čem tkví ono bohatství češtiny? Odhaduju, že jeho velkou část v myslích a emocích lidí tvoří vedle krásných slov hlavně přehršel vyjadřovacích prostředků umožňujících jemnou volbu pro nesčetné odstíny komunikačních situací. Je však každá distinkce automaticky přínosná? Čeština kdysi mívala dva neurčité slovesné tvary – vedle infinitivu (např. píti) i supinum […]

Z článku v časopise Naše řeč (2006/3): Jádro (centrum) současného souvětného systému se spojovacím výrazem co je popsáno ve všech českých skladbách. K. Svoboda se ve svém Souvětí (viz pozn. 4) na několika místech zabýval dosud nejpodrobněji strukturovaným souvětným systémem se spojovacím výrazem co. Z jeho výkladů můžeme vyvodit, že v tomto systému vedle centra, které představují vedlejší věty otázkové (srov. níže 1.1), je celá řada typů vět s co, které jsou na základě svých vlastností více či […]

Kategorie: Skladba

Z článku na Seznamzpravy.cz: Z knihkupectví začaly rychle mizet různé, donedávna méně prodávané romány. Ukázalo se, že příčinou je BookTok – tiktoková scéna knižních influencerů. Ta vytváří nové bestsellery a výrazně mění způsob, jakým literaturu vnímáme. TikTok rozhodně není první sociální sítí, na které se objevili knižní influenceři. Před BookTokem už tu bylo BookTube a Bookstagram, a mnozí ještě máme v paměti plané morální paniky z toho, že youtubeři hodnotící knihy seberou práci literárním kritikům. Žádná sociální síť […]

Kategorie: Čtenářství

Jak je pro autorku příznačné, nový výukový materiál z jejích stránek využívá různé formy práce a je zaměřen na činnost samotných žáků. Česká poezie na přelomu 19. a 20. století

Psáno pro Salon Práva: Goetha poprvé potkala, když jí byly dva. To ho ještě, na rozdíl od své tehdy sedmnáctileté matky, moc nezaujala. Když pak dorostla do sedmnácti ona, všechno bylo jinak. Před dvě stě lety – mezi roky 1821 a 1823 – dvaasedmdesátiletý kníže básníků zamilovaně tokal před mladičkou Ulrikou von Levetzow v Mariánských Lázních, vodil ji po kopcích, vyprávěl obsahy svých knih, nosil květiny a sbíral s ní kameny, které dodnes mají […]

Slovník války je antologie drobných příběhů vzniknuvších na základě monologů, jež byly zaznamenány v čase války na Ukrajině. Sestavuje ji Ostap Slyvynsky, ukrajinský básník, překladatel, literární kritik a viceprezident PEN klubu na Ukrajině. Uvádíme tři ukázky (v českém překladu), dále autorovo úvodní slovo a odkaz na rozhovor s ním. Slovník války: LÁSKA (Beata, Dorohusk, Polsko) „Pracuji ve škole. Jsem vdaná, ale uvnitř jsem cítila velikou prázdnotu. Když vás napadlo Rusko, […]

Kategorie: Literatura

Ze studie v časopise Orbis scholae (3/2020): „(…) kulturní kapitál školy je úzce spjat s jejím typem. Ukazuje se, že rozdíly ve školních seznamech upevňují distinkci mezi gymnázii a středními odbornými školami. Zatímco například Sto roků samoty se objevuje ve školních seznamech 40 % gymnázií, ve středních odborných školách je to u méně než 8 %. Podobně i další náročnější díla (kupř. Paní Dallowayová, Pěna dní, Racek) najdeme v soupisech […]

O strastech psaní a nakladatelského redaktora: Člověk udělá ledacos, aby nemusel psát. Třeba Petr Šabach nám v nakladatelství říkával, že vždycky, když bylo třeba, aby zasedl k pracovnímu stolu, raději doma vyluxoval. Graham Greene údajně ubíjel čas u silnice a sledoval poznávací značky projíždějících vozidel – čekal na šťastné číslo, teprve pak mohl začít pracovat. Specialistka na thrillery Tess Gerrit­senová o sobě tvrdí, že než aby se mořila s novým […]

Kategorie: Literatura

Zuzana Kostićová, mayistka a religionistka, publikovala na své facebookové stránce zamyšlení, jež uvedla větami uvedenými v našem titulku. S autorčiným souhlasem příspěvek přetiskujeme: TLDR: současná akademická sféra je jazykově i diskursivně stále více uzavřená sama do sebe. U technických a přírodních věd to zřejmě tolik nevadí, ale u humanitních věd to může být vyloženě existenční záležitost. A je nezbytně třeba s tím něco udělat. Nechápejte mě špatně: věda je naprostý […]