Prvního tvora najdeme v erbovním klenotu české literatury – v Máchově poémě Máj – a zove se kulásec. Je to právě on, koho zve hrdliččin hlas ve třetím verši prvního zpěvu této skvostné básně, již nesčetné zástupy pedagogů vtloukají takřka století a půl do hlav žactva: „Hrdliččin zval kulásce hlas, / kde borový zaváněl háj“. Protože velký bratr Google i mozek průměrných Wikipedie o kulásci nevědí nic, je jisté, že i česká […]

Kategorie: Články, Literatura

Jak vyplynulo z analýzy jednotlivých pokusů o definici, z terminologického hlediska není možné antiutopii a dystopii zaměňovat, neboť se jedná o sice podobné, ale v některých aspektech zásadně odlišné žánry. Oba pojednávají o fikčních petrifikovaných světech, s tím rozdílem, že antiutopie jako starší žánr vede především dialog s utopií a snaží se zdůraznit nemožnost existence celoplošného utopického ráje. Dystopie též vykresluje podobný fikční svět, ale ponechává naději na možnost úniku z petrifikovaného světa. Pesimistické nálady antiutopií první poloviny 20. století, které mimo […]

Kategorie: Literatura

V pražské Týnské literární kavárně proběhne v pátek 3. 5. 2019 od 18.30 hod. (nejen) literární podvečer: Svoji literární tvorbu představí Miriam Kubičková a Miloň Čepelka. Na klavír zahraje Tomáš Nevečeřal, obrázky vystaví Marie Hadererová; průvodní slovo Josef Soukal. Srdečně zveme všechny zájemce!

Kategorie: Česká

Odkazy na vyjádření a diskuse: Anketa Aktuálne.cz; diskuse na webu Pedagogické info; viz též diskuse na facebookové stránce Josefa Soukala (příspěvek z ranních hodin 13. 4. 2019). Maturitní zadání např. ZDE.

Kategorie: Písemná práce

Shrnutí a záznam diskuse, jež proběhla 2. dubna v rámci EDUinspirace v pražském EDUpointu.

Kategorie: Maturita

Cvičný pracovní list ZDE; překlad Villonových veršů Otokar Fischer. Autorem PL je David Franta.

V souvislosti s blížící se maturitní zkouškou studentům doporučujeme navštívit naši stránku Maturita. Najdou zde např. stále aktuální příspěvek Jiřího Kostečky Praktické rady k maturitní zkoušce 2014, odkazy na interpretace literárních děl, ukázky z literárních děl, na nichž si mohou vyzkoušet své znalosti a schopnost analýzy (Maturita: Ústní zkouška), poučení na téma Řeč postav ve vyprávění nebo Pravidla psaní značené přímé řeči aj. Některým jevům se věnuje naše Poradna (zeugma, skloňování některých typů […]

Kategorie: Maturita

Shrnutí podstatných informací pro maturanty přináší aktuální číslo Maturitního zpravodaje Cermatu. Doporučujeme příspěvek Pro maturanty.

Kategorie: Maturita

Je běžnou užitečnou praxí, že češtináři využijí čerstvá nebo i starší maturitní zadání jako nabídku pro žáky nižších ročníků. Takto vznikající slohové práce sice samozřejmě nemohou plně respektovat maturitní podmínky (lze se držet podmínek organizačně-technických, odpadá napětí provázející ostrou zkoušku), nicméně výsledek budoucím maturantům přináší kromě informace o jejich aktuálním výkonu i řadu praktických zkušeností, ovlivňujících pak např. výběr maturitního zadání. Přinášíme tři texty letošních septimánů z Gymnázia Ústavní v […]