Cílem článku je zabývat se emocionálností interjekcí. Emocionálností rozumíme bohatě rozrůzněnou citovou stránku duševního dění včetně pocitů. Je to hierarchizovaný systém emocí (citů) silnějších i slabších a ty jsou ztvárněny zvláštním chováním člověka a také jazykově nejrůznějšími formálními prostředky. Vycházíme od klasifikace těchto emocí a zajímá nás jejich jazykové ztvárnění (vyjádření) pomocí citoslovcí (interjekcí)1 a jejich okolí (kontextu a situace); motivací příspěvku je ukázat, že jazykové ztvárnění emocí se podstatně […]

Další ze seminářů České knižnice.

Kategorie: Čapek Karel

Liao I-wu (1958) byl i čínským režimem uznávaný básník, pak se ale postavil na stranu brutálně rozehnaných demonstrantů z náměstí Nebeského klidu. Následovalo věznění, pád na společenské dno, rozvod. To vše ho inspirovalo k sepisování příběhů lidí z okraje společnosti (knihy Hovory se spodinou, Kulky a opium). Takto čínského spisovatele představil Marek Toman v úvodu rozhovoru pro Salon (kulturní přílohu Práva). Díky překladatelce Zuzaně Li můžeme uvést ukázku z knihy Hovory se spodinou. Další ukázky […]

Kategorie: Články

Z diskusí k výzvě založit neformální češtinářské sdružení vzešla myšlenka vytvoření stálé platformy věnované aktuálním problémům výuky českého jazyka a literatury. ASČ proto ve spolupráci s dalšími češtináři ze základních, středních a vysokých škol zakládá Češtinářské fórum (ČeF). Jeho činnost bude spočívat v organizování studiových diskusí (jejich videozáznamy budou volně dostupné), vzdělávacích seminářů aj. Přípravu každé z aktivit budou zajišťovat učitelé ze základních a středních škol ve spolupráci s bohemisty příslušné specializace. Akce budou otevřené […]

Kategorie: Výuka a škola

Obsah čísla 1 Obsah čísla 2 Obsah čísla 3 Obsah čísla 4 Obsah čísla 5 Webové stránky

Aktualizace ze dne 10. 11. 2018: Příspěvek doplňujeme o komentovaný seznam literatury k proběhnuvšímu semináři. Doplňujeme, že při vytváření podkladů pro účastníky semináře doc. R. Adam vycházel ze svých dvou článků psaných pro časopis Český jazyk a literatura. Oba bychom rádi přetiskli (publikování druhého z článků se teprve chystá). Asociace češtinářů pořádá seminář k výuce morfologie na ZŠ a SŠ.  Seminář vedený doc. Robertem Adamem (PedF a FF UK) proběhne v sobotu […]

Výuka latiny je na českých gymnáziích na ústupu. Přinášíme dva texty, jež věcně a bez jakéhokoli staromilectví ukazují, že tuto tendenci nelze vnímat jako pozitivní. Prvním z nich je rozhovor s Lucií Pultrovou z Ústavu řeckých a latinských studií Univerzity Karlovy: „Proč je podle vás nutné, aby se děti učily latinsky?  Z mnoha důvodů. Jak už jsem zmínila, je to jazyk naší minulosti a našich významných předků a my se prostřednictvím […]

Příběh Čechů žijících v cizině, příběh cizinců žijících v Česku, příběhy osobností zastupujících nejrůznější národnostní a etnické menšiny. Dokumentární cyklus Babylon takových příběhů odvyprávěl více než tisícovku. (…) Za jeho existencí stojí autorka projektu, scenáristka, režisérka a dramaturgyně Marta Růžičková: „Hlavním kritériem při výběru osobností, jejichž životní příběh pořad Babylon zachytí, není jen skutečnost, že někoho osud zavál do jiné země. Jde o vlastní přístup a postoj daného člověka ke svému životu. Když se někdo, kdo nic nemá nebo […]

„Pochopení všech okolností důležitých pro objasnění významu umožňuje etymologie obou slov. Hoax je výraz z angličtiny střední doby (asi ze 17. století) a vznikl, pokud můžeme etymologům věřit, jako přesmyčka z hocus, trik (připomeňme si známou kejklířskou formuli hokuspokus, která má aspoň zvukově napodobovat latinu). A phishing je pravopisná hříčka signalizující souvislost stylově neutrálního označení rybářské aktivity (fishing) se skupinou sofistikovaných výrazů, které se v anglickém pravopise píšou s počátečním ph- jako philosophy, philology […]