Tématem tohoto článku jsou české řadové číslovky od necelých racionálních čísel, konkrétně od lichých násobků jedné poloviny (v desetinném číslicovém zápise např. „4,5.“. Na první pohled je existence takových číslovek/čísel nelogická, vždyť podle obecné představy mohou členy číselné řady v oné řadě obsazovat jen místa odpovídající celým racionálním číslům. Přesto se však tyto číslovky v komunikaci, a to i v komunikaci veřejné, oficiální a kultivované, objevují s nezanedbatelnou četností. V […]

Pavla Vošahlíková vydala v nakladatelství Academia knihu Rákoska v dílně lidskosti. Přetiskujeme dva příspěvky z časopisu Host – recenzi Vladimíra Stanzela a ukázku z díla věnovanou zákazům a trestům. 

Kategorie: Články, Obecné, Obecné

19. 1. 2017 Znovu upozorňujeme na Literární soutěž pro žáky a středoškoláky: Prostorem a časem 1. světové války Ústav pro jazyk český AV Vychází Slovník afixů užívaných v češtině Začíná vycházet Akademický slovník současné češtiny 20. 12. Ústav pro českou literaturu AV Přednáška na téma Anna Livia Plurabella česká V úterý 10. ledna 2017 od 15:00 v zasedacím sále ÚČL AV ČR pronese Václav Paris (CUNY) přednášku na téma „Anna […]

MF Dnes ve čtvrtek 19. 1. hned na titulní straně ohlašuje Kompletní přehled povinné četby s podtitulem Obsah knih k přijímačkám na SŠ umístěný v magazínu DNES+TV. Lež jako věž kadence téměř poplašné zprávy. Žádná povinná četba k přijímačkám totiž neexistuje! To si jenom jeden deník chce zvýšit náklady na úkor zmatených deváťáků. Připomeňme si, co praví závazný RVP.ZV ve výstupech pro devátý ročník: žák uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české […]

Kategorie: Obecné

Soubor ZDE (první část) a ZDE. Průvodce čítankami pro druhý stupeň ZŠ – vstupní informace; obsah.

Kategorie: Články

Anotace: Na hesle „vše pro dítě“ je v pedagogické i laické obci již desetiletí konsenzus. Článek se pokouší ukázat, že uklidňující shoda na „zájmu dítěte“ umožňuje také zastírat rozpory a napětí existující uvnitř výchovy a jejích institucí. Odvrací pozornost od napětí mezi státem, školou a rodinou, od proměňujících se vztahů mezi nimi a od skrytých tendencí v proměnách pojetí vzdělávání a ve vzdělávací politice. Orientace na dítě a argumentace jeho „nejlepším zájmem“ se tak podle některých stala nejrozšířenějším klišé naší doby. V první části autor pojmenovává některé […]

Kategorie: Obecné, Obecné

„Báseň Jiřího Žáčka Maminka se objevuje v několika čítankách pro žáky prvního stupně základní školy. Z jejího textu vyplývá, že hlavním posláním žen je starat se o děti. Ministerstvo sice uznává, že báseň „není zcela genderově neutrální“, ale podle něj záleží hlavně na výkladu učitele, který by to měl žákům ozřejmit. Říkanka, která v tomto týdnu způsobila na sociálních sítí poprask, je přitom mezi odborníky na gender známá jako příklad, […]

V diskusi na sociální síti jsme se dočetli, že kvalifikací pro různé školské experty je vlastně už to, že chodili do školy. Není divu, že expertů máme tolik. Jenomže i hlasy skutečných odborníků pak posilují zmatek. Zdeněk Sotolář ve svém blogu na i.DNES.cz. Kompletní text ZDE.

Kategorie: Obecné

Ženské pero. Začnu trapnou košilatostí schválně.  Nebudu analyzovat rozdíl ve volbě intonace pro slova „básník“ a  „básnířka“ v literárních debatách, nechce se mi rozebírat působivost titulu Dej holce jméno Lukáše Vavrečky, zamýšlet se nad rolí ženy v prózách Miloše Urbana, nad důvody, pro něž blazeované přehlížení tvorby spisovatelek přežilo 19. i 20. století, nebo nad tím, jaký by byl mužný pendant k antologii Ve sladké tísni klína. To nechám představitelkám feministického […]