Spisovatel Marek Toman uvádí v Salonu Práva nové – nebo spíše dosud opomíjené – skutečnosti, které se vztahují k odbojáři Jaroslavu Klecanovi, kterého Fučík v reportáži vykreslil jako zrádce. V článku se mj. píše: Kde je hrdina, musí být i zrádce. To věděl novinář Julius Fučík, když psal svou Reportáž, psanou na oprátce. Svůj vězeňský příběh zaznamenaný na kouscích papíru v cele, odbojářskou baladu z druhé světové války, vyprávění o vině a trestu, ideovou píseň […]

Kategorie: Fučík Julius

Tolkienův životopisec Pavel Hošek v podcastu Petra Viziny o slavném spisovateli a jeho slavných knihách. K tématu viz též ZDE, ZDE či ZDE.

Kategorie: Tolkien J. R. R.

S inspirativním námětem a současně návrhem soutěže pro žáky se na nás nedávno obrátili kolegové ze Střední školy designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní v Praze. Z textu přinášejícího informace o básnických aktivitách jejich žáků a současně námět na soutěž vyjímáme: Jak ale žáky ke čtení poezie přivést? My jsme se o to pokusili prostřednictvím jejich vlastní tvorby. V rámci literárního projektu „Učme se číst, čtením se učme“ jsme […]

O společné části maturitní zkoušky a centrálních přijímacích testech v jejich současné podobě platí, že podstatně zvýšily nejen objektivitu a srovnatelnost hodnocení, ale také metodickou úroveň zkoušky. Současně podpořily pozitivní změny v obsahu výuky (např. v jazykové oblasti vnímání oboru v jeho komplexnosti, posun k práci s textem aj.). Novela školského zákona povede k výraznému oslabení certifikační hodnoty maturity. Obáváme se, že příští kroky v oblasti maturit a přijímacího řízení (např. obsahová redukce, či dokonce zrušení testů) […]

Poradna ASČ pokračuje v činnosti i během prázdnin, s výjimkou období od 21. 7. do 5. 8. Zároveň tazatele upozorňujeme na to, že stávající několikadenní lhůta pro odpovědi se může prodloužit. Děkujeme za pochopení a přejeme všem příznivcům ASČ i naší poradny příjemné prožití prázdnin a dovolených.

Kategorie: Poradna ASČ

Divadlo D21 nabízí ve školním roce 2020/2021 pražským základním a středním školám originální divadelně-vzdělávací projekt Divadelním zážitkem k demokracii. Projekt zdarma nabízí v průběhu školního roku 2020/2021 3x představení s následnou dílnou – tři společné návštěvy divadla, během nichž třída zhlédne tři divadelní představení, v souladu s RVP a cílovou skupinou žáků/studentů, a absolvuje následný tematický workshop po každém představení. 1x happening třídy – tvůrčí závěrečné zhodnocení projektu žáků/studentů na konci školního roku. Bude […]

Roste první generace digitálních domorodců, my jsme se narodili do kultury písma, dnešní děti už ne. Ale že děti nečtou, bych nepodepsal. Čtení má špatnou pověst, ve škole se zapomíná na vývojovou psychologii, knihy jako Babička se dětem dávají příliš brzo, říká literární vědec Jiří Trávníček… Rozhovor pro DVTV K tématu viz též ZDE, ZDE, ZDE, ZDE či ZDE.

Kategorie: Čtenářství

Poslední červnové číslo Půlnočních Novin se věnuje mj. vzpomínkovým textům na básníka Petra Krále, dalším ohlasům na kunderovskou knihu Jana Nováka. Dále cituje ze (samostatných) rozhovorů s Jiřím Pistoriem a Márií Olšanskou a přináší tip na Popelnicový román písničkáře Vladimíra Merty. Pravidelný literární newsletter, který připravuje Petr Nagy. Z aktuálního čísla (12. 6. 2020): Od začátku letošního roku je jasné, že opět začínáme žít v historicky významné době. Pohodlí likvidní […]

Kategorie: Články, Literatura

DOTAZ:Při rozboru ukázky z uměleckého textu, která byla vybrána k přípravě žáků na přijímací zkoušky, jsem narazila na vedlejší věty, u nichž žáci měli určit druh:Cítila zlověstnou přítomnost těch, kteří ji hlídali.Podřezali ji oni, ti dva, co seděli v parku.Vedlejší věta v prvním příkladu závisí na zájmenu; zájmena ovšem zastupují jména podstatná či na ně ukazují, tedy se domnívám, že by mohlo jít o vedlejší větu přívlastkovou. Zájmeno lze nahradit […]