Václav Maněna, pedagog Škol Březová, známý řadou výukových videí, nově připravil – ve spolupráci s Martinou Maněnovou – „nástěnku s inspirativními nástroji a zdroji do výuky“. K nástěnce vzniklo i „oddychové video“.

Z úvahy publikované Českým rozhlasem: „Nejznámější světový vědec v oblasti vzdělávání Dylan Wiliam říká, že malá bílá stírací tabulka je nejdůležitější vynález ve školství od objevu té břidlicové. Stojí 50 korun i s hadříkem a dvěma fixy a díky tabulce s odpověďmi nad hlavami studentů se může učitel několikrát během hodiny opravdu přesvědčit, jak studenti chápou jeho výuku. Nehledě na vedlejší pozitivní efekt, že studenti jsou takto aktivně zapojeni do výuky. Ne […]

Kategorie: Výuka a škola

Jazyková a literární poradna Asociace češtinářů byla založena v květnu 2013 na základě smlouvy ASČ s Ústavem pro jazyk český Akademie věd České republiky. Jazyková poradna ÚJČ byla již roky předtím zcela zahlcena nesčetnými dotazy uživatelů naší mateřštiny a pracovníci ústavu se nemohli plně koncentrovat na vlastní výzkumnou práci. Asociace češtinářů tak po dohodě s ÚJČ převzala část jeho poradenské agendy.Původním záměrem bylo zodpovídat především dotazy týkající se výuky českého jazyka a literatury […]

Kategorie: Poradna ASČ

Některé facebookové aktivity Františka V. Ryčla jsme již představovali zde či zde. Dnes upozorňujeme na jím spravovanou skupinu Opožděné recenze, jež je určena pro „krátké recenze, glosy a kritické připomínky ke knihám, které stojí za pozornost, i když nejsou mediálně aktuální“. Najdeme zde příspěvky podnícené nepředstíraným čtenářským zájmem, psané nikoli na efekt, ale poučeně a vždy se zajímavými postřehy; často vzbudí informačně cennou diskusi. Vybíráme z nich dva (v tuto […]

Učitelé se mě na seminářích ptají na zlatý titul, který všechny rozečte. Když řeknu Malý poseroutka, nelíbí se jim to. Komiksový sešit Barta Simpsona taky ne. Ale to jsou ty zázračné tituly. Když jsme s knihovníky vytipovávali žánry, které táhnou na druhém stupni, dospěli jsme k závěru, že kromě komiksů je to jednoznačně sci-fi, fantasy a horor, s tím nic neuděláme. (…) Líbí se mi knihovnické projekty. Jsme sice knihovnická […]

Kategorie: Čtenářství

Podtrženo Videopřednášky a jiné z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK „Mluvící hlavy“ z FF UK

Tímto příspěvkem upozorňujeme na časopis Čtenář (měsíčník pro knihovny): „Příležitosti na své straně vidí knihovny především ve zlepšení nabídky vzdělávacích aktivit pro školy, ve zlepšení prostorových podmínek a vybavení knihovny, celkově ve zlepšení spolupráce se školami, poskytování kvalitního knihovního fondu, zakládání čtenářských klubů apod. Na straně škol je potřeba podle knihoven především povzbudit zájem o spolupráci a využívání knihoven, prosazovat tvorbu projektů se školami, které zahrnují využívání knihoven, tvorbu metodik s knihovníky a sdílení zkušeností.“ […]

Kategorie: Čtenářství

Anotace projektu Českého rozhlasu, redakce Radia Prague International: Kafka, Čapek, Kundera, Havel – to jsou celosvětově známá jména. Jak je to s dalšími? Nakolik jsou čeští autoři překládaní v zahraničí? Najdete v knihkupectví v Berlíně, Madridu, Moskvě, Paříži nebo New Yorku vedle tradiční knih jako „Osudy dobrého vojáka Švejka“ i díla současných českých spisovatelů? V redakci Radio Prague International se tak zrodil nápad situaci zmapovat, hledat odpověď na otázku, které knihy jsou přeloženy do světových jazyků […]

Pozvání přichází od Alice Jedličkové (ÚČL AV ČR) článkem Divá Bára aneb O jinakosti (Český jazyk a literatura, 2/2020-21). Viz též: Alice Jedličková: S B/babiččiným vyprávěním do nového školního roku

Kategorie: Němcová Božena