Soubor ZDE. Průvodce čítankami pro druhý stupeň ZŠ – vstupní informace.; tamtéž odkaz na další soubory.

„Pochopení všech okolností důležitých pro objasnění významu umožňuje etymologie obou slov. Hoax je výraz z angličtiny střední doby (asi ze 17. století) a vznikl, pokud můžeme etymologům věřit, jako přesmyčka z hocus, trik (připomeňme si známou kejklířskou formuli hokuspokus, která má aspoň zvukově napodobovat latinu). A phishing je pravopisná hříčka signalizující souvislost stylově neutrálního označení rybářské aktivity (fishing) se skupinou sofistikovaných výrazů, které se v anglickém pravopise píšou s počátečním ph- jako philosophy, philology […]

„Radioamatér, světoběžník, spisovatel a bojovník proti nacismu. Svými dobrodružnými líčeními konkuroval Rychlým šípům. Skutečně spolehlivých informací o životě Otakara Batličky ale existuje málo. Víme, že se narodil v březnu 1895 na Královských Vinohradech, víme, že na začátku druhé světové války napsal více než 150 úžasně dobrodružných a ve své době úžasně populárních povídek pro mládež, a víme také, že to byl statečný muž, který se zapojil do protinacistického odboje a […]

Cílem tohoto příspěvku je osvětlit funkci němčiny v psané i mluvené komunikaci hlavně Čechů ve společnosti národního obrození metodou jazykově historickou, která sleduje především tzv. externí dějiny jazyka a s nimi spojené sociální jevy i postoje jednotlivců a celých generací (uvedeme i smíšené promluvy česko-německé). Obecně je možno říci, že němčina umožňovala Čechům kontakt se světem, Češi však nebyli pasivní, např. čeští hudebníci 18. stol. obohatili Evropu. Slavná česká minulost […]

„V knihách pro děti chybí více propracovaných a zajímavých dívčích postav. Situace se ale zlepšuje, a kromě samotných spisovatelů mohou literární svět dětí obohatit především samotní rodiče. (…) Americká socioložka Janice McCabeová z Floridské univerzity provedla v roce 2011 studii, ve které se zabývala postavami z dětských knížek. Se svými kolegyněmi analyzovala úctyhodných šest tisíc dětských knih, vydaných v průběhu dvacátého století. Její tým zjistil, že zdánlivě pestrý svět literárních […]

Iniciativa slow fashion v módě nebo ve stravování zažila svůj největší boom skoro před 15 lety. Vloni dvě kanadské profesorky otevřely debatu o pomalém hnutí i v akademickém prostředí. Podle nich metoda „slow professor“ nabízí cestu, jak na univerzitách zachovat prostor pro hluboké kritické myšlení. (…) „Pomalí profesoři“ zavrhují poučky time-managementových profesionálů a volají po změně organizace vysokého školství. Hnutí pomalých profesorů usiluje o zmírnění pracovního stresu, zachování humanitního vzdělávání a […]

Kategorie: Obecné

Obsah čísla ZDE.

Kategorie: Články

„Tento sumarizační příspěvek není hloubkovou analýzou ani vyčerpávajícím soupisem zásadních aktuálních poetik, směrů, autorů, básnických sbírek nebo básní, určeným odborníkům na českou literaturu. Jeho smyslem je pouze naznačit přehledovým, orientačním a zjednodušujícím způsobem, bez teoreticko-terminologické opory, podstatné či dominující tendence v současné české poezii v úhrnu, aniž je slovo „současné“ přísně datováno (zhruba od r. 1989 dosud), a naznačit obdobnosti a afinity vybraných způsobů básnického vyjádření a výrazu u zvolených […]

Kategorie: Česká, Články

V nejnovějším čísle časopisu Jazyk a literatúra najdeme např. články Vyučovanie slovenčiny ako materinského jazyka v kontexte nových výzev a perspektív (Milan Ligoš), Práca s pojmom socialistický realizmus na hodinách slovenského jazyka a literatúry (Karol Csiba ), Zážitkové učenie ako forma zvyšovania jazykovej kultúry žiakov (Dagmar Zlatošová) a také příspěvky věnované cenzurnímu zásahu, totiž vyřazení povídkové sbírky Petera Pištianka a Dušana Taregela „Sekerou a nožom“ ze seznamu knih doporučených žákům maturitních ročníků.  […]

Kategorie: Články