Z červnového newsletteru Knihovny Václava Havla: Vězeňská variace Václav Havla na téma rasismu a nesnášenlivosti Režie Jan PRUŠINOVSKÝ, v hlavní roli Zdeněk GODLA.Hned po návratu z nejdelšího věznění v roce 1984 napsal Václav Havel svou nejkratší hru Chyba. V cele rozehrává mezi šesti mukly drsné drama o jinakosti. Aby varoval před všudypřítomným totalitářstvím a netolerancí nechává autor jedinkrát a zcela výjimečně nahlédnout do svérázného světa vězení, které bylo několik let součástí jeho […]

Kategorie: Havel Václav

Z eseje v časopise Host: Loutka s frňákem se vrátila. Což neznamená, že by ožila. Spíše se znovu objevila na prahu života a smrti, kde dřevěný chlapec Pinocchio, toto „borovicové očko“, od svého stvoření v roce 1881 působí. Ve své poslední knize se jej ujal jeden z největších současných myslitelů Giorgio Agamben. Mexický režisér Guillermo Del Toro pak příběh o loutce nově zfilmoval, což mu vyneslo Oscara. Oba přitom trvají […]

Kategorie: Collodi Carlo

Z blogu na iDNES.cz: (…) Kolikrát jsem poslední dobou slyšel od psychologů, speciálních pedagogů či učitelek mateřských škol, že děti přestávají mluvit. Ne že by úplně oněměly, tak zlé to ještě není, ale začínají mluvit později, slovní zásoba přibývá pomalu, o správné výslovnosti ani nemluvě. (…) Vracel jsem se z pracovní návštěvy jedné mateřské školy na druhé straně města, bylo tedy potřeba přesednout z vlaku do vlaku. Měl jsem štěstí, […]

Z aktivit Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského: Čítanka Boženy Němcové Čítanka Boženy Němcové byla poprvé vydána r. 1911 v nakladatelství Františka Radouška v Přerově. Uspořádal ji literární historik a pedagog Vincenc Vávra (1849–1936). Čítanku složil z úvodního životopisu Boženy Němcové a z výboru z jejího díla. Představil spisovatelčiny básně z raného období její tvorby, výběr českých a slovenských pohádek a pověstí autorkou sebraných a převyprávěných, výňatky z jejích národopisných a cestopisných obrazů z Čech a Uher. Dále zvolil několik ukázek z Babičky a z dalších spisovatelčiných povídek. […]

Z autorova sloupku na webu Novinky.cz: Přestal jsem v ten jazyk věřit. Podobně jako se historik Heribert Illig domnívá, že 7., 8. a 9. století evropského středověku nikdy nebylo a vymysleli si je papež Silvestr II. a císař Ota III., aby se mohli v dějinách uplacírovat do prestižního roku 1000, tak i já mám za to, že žádná japonština není. První podezření jsem nabral z knížek. Kupuju si knížky na kila prostě proto, že je chci mít. Bez naděje, […]

Z rozhovoru pro Deník N.: „Testy nemají určit dobré a špatné děti, mají je pouze rozřadit,“ říká v rozhovoru Gabriela Baumgartnerová, vedoucí češtinářů z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Popisuje také, kolik bodů z přijímaček z češtiny by podle tvůrců testů mělo stačit na gymnázia a kolik na odborné střední školy, jak testy vznikají či zda skutečně zkouší děti z toho, co se ve škole nenaučí. Na co se v rozhovoru také ptáme:

Z článku publikovaného v časopise Naše řeč (5/2008): Zabývám se na prvním místě VVPČ (vedlejšími větami příslovečnými časovými – pozn. J.S.). Ty jsou uvozeny hlavně časovými spojkami když, kdykoli, jakmile, dříve než atd., ale i spojovacími výrazy, které samy o sobě časový význam nemají, ale získávají ho až v kontextu gramatikalizací; je to polyfunkční zájmeno co (3.5), polyfunkční zájmenné příslovce jak (3.6), příslovce sotva, jen, ledva aj. (3.11). Od VVPČ jsou četné přechody k vedlejším větám se vztažným […]

Webový portál knihověda.cz zahrnuje bibliografické databáze, specializovanou mapu a výkladové texty pro studium a výzkum české knižní kultury do roku 1800. Jednotné databázové vyhledávání zpřístupňuje údaje o rukopisech uložených na území České republiky a rukopisech českého původu či obsahu v zahraničních institucích, bohemikální produkci českých i zahraničních tiskáren (tzv. česká národní retrospektivní bibliografie do roku 1800) a související moderní knihovědnou a kodikologickou literaturu. Mapa tiskařské produkce Čech a Moravy do roku […]

Kategorie: Literatura

Časopis Knihy a dějiny je odborné recenzované periodikum, které od roku 1994 vydává Knihovna AV ČR. Vychází jednou ročně a je zaměřen na zveřejňování výsledků bádání v oblasti dějin knihy, knihtisku a knihoven v Čechách a na Moravě s časovým omezením do poloviny 19. století. Vedle pramenných a materiálových studií časopis uveřejňuje recenze a zprávy o domácí a zahraniční knihovědné produkci a informuje o konferencích a výstavách k dané tematice. […]