Cílem studie bylo zjistit, do jaké míry jsou učitelé na různých stupních škol schopni identifikovat výslovnostní chyby a jaké faktory mohou tuto jejich schopnost ovlivňovat. Časopis Bohemistyka, 2019, č. 2

Červnový evergreen… : Dotaz: Měl bych na Vás dotaz, jaký řešíme aktuálně v práci: Má se psát zkratka od slova „vysvědčení“ jako „výzo“ (a zachovat tak předponu), nebo „vízo“ (poněvadž „zo“ není žádný kořen)? Nebo jsou kodifikovány obě varianty jako správné? Mockrát Vám děkuji za Váš čas a Vaši odpověď. Srdečně M. K. Odpověď ASČ: Česká republika nemá jazykový zákon. V dnešní době tedy neexistuje kodifikace, jen norma spisovné češtiny. […]

Výsledky a komentář Cermatu k nim dostupné ZDE

Ze zdařilých slohových prací žáků Gymnázia Ústavní v Praze, které přinesl letošní školní rok, vybíráme dvě: Byly otištěny v časopise Dobrá adresa, v nové rubrice Jiskření, otevřené právě mladým autorům. Za průvodní slovo k textům děkujeme Michaele Kotenové. Kamila Zimová: Příběh, který mi dal jméno „Autorka situuje své vyprávění v ich-formě do prostředí indiánského kmene, a i pointa příběhu je založena na využití motivu mluvících jmen, jež se vztahují k vlastnostem […]

Citujeme podle webových stránek nakladatelství Host, resp. časopisu H7O: „Také já jsem donedávna žil s pocitem, že Remarqueovy knihy jsou především zábavné, téměř dobrodružné a snadné čtivo, byť třeba i trochu dějinně a psychologicky poučné. Avšak když jsem se v době psaní této knížky rozhodl přečíst si Remarqueův román Arc de Triomphe v životě podruhé, můj údiv nad zkresleností mé představy o tomto Remarqueově díle a jeho jazyce byl značný.“ (…) „Věrnost stylu a obsahu slov Er fühlte […]

Kategorie: Literatura

Začátkem r. 2019 to vypadalo, že ve výuce není důležitější téma než přechodníky, resp. jejich vypuštění z výuky. Jak jsem si ověřil u kolegů-češtinářů, přechodná přechodníková publicistická smršť měla za důsledek, že žáci – alespoň některých středních škol – začali ve svých psaných i mluvených projevech přechodníky (více) využívat, většinou i ve správném tvaru. Článek Roberta Adama (z r. 2012) se však nenese v odlehčeném předprázninovém duchu předchozích řádků, je […]

Petgr Němec, student oktávy Gymnázia a SOŠ Rýmařov, si pro svou maturitní práci psanou v jarním termínu letošního roku zvolil zadání č. 3: Zimní krajina VÝCHOZÍ TEXTPokojně, nekonečně padá sníh na zmrzlý kraj. Je mi slavnostně i teskno zároveň, neboť se cítím osamělý v širé krajině. Země před mýma očima se zjednodušuje, sjednocuje a rozšiřuje, je srovnaná v bílých vlnách a nerozrytá zmatenými stopami života. Konečně prořídl a zastavil se […]

Uvedl jsem, že můj milý dědeček byl zahradník. Dokonce se mu nějakým zázrakem podařilo zůstat soukromým zahradníkem poválečnému znárodňovacímu a kolektivizačnímu šílenství navzdory. K mým dětským prázdninám proto neodmyslitelně patřilo pletí cestiček a pařenišť, kdykoliv jsme u prarodičů pobývali, ale také omamná vůně a chuť sluncem prohřátých rajčat čerstvě utržených ve skleníku. Navzdory tomu všemu – jak lze z dikce celého fejetonu vytušit – stal jsem se jablkem, které spadlo tak daleko od […]

Kategorie: Články

Je noc a loď má na moři, to pláni černosklené; jen hloub když boky zaoří, na tisíc jisker zahoří po vodě rozperlené; ty hasnou – zas je temno. (…) Jiskry na moři Seminář České knižnice