Výběr zpráv z oboru pro vás připravuje Česká literární bibliografie, výzkumná infrastruktura Ústavu pro českou literaturu AV ČR, společně s členy Konsorcia literárněvědné bohemistiky. Kritická hybridní edice Máchova Máje nyní on-line Ústav pro českou literaturu AV ČR na svých stránkách zpřístupnil nové vydání Máje Karla Hynka Máchy v rámci Kritické hybridní edice. Zpracování této edice předpokládalo novou kompletní revizi rukopisných a tištěných pramenů i vydavatelské techniky. Výsledná edice spojuje knižní čtenářské a digitální vědecké vydání. Obsahem knižního čtenářského vydání je […]

Aktuality 20.11.2023ETYMOLOGICKÝ SLOVNÍK JAZYKA STAROSLOVĚNSKÉHO OBDRŽEL MIMOŘÁDNOU CENU JOSEFA HLÁVKYSprávní rada nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových udělila na návrh předsedkyně AV ČR Mimořádnou cenu Josefa Hlávky kolektivu autorů Etymologického slovníku jazyka staroslověnského, který vznikal v brněnském etymologickém oddělení a na němž se podílely tři generace etymologů. Toto prestižní ocenění tak získalo mimořádné vědecké dílo, které navazuje na evropskou kulturní a humanistickou tradici. Cenu za kolektiv autorů převzaly na zámku v Lužanech u Přeštic dne 16. listopadu 2023 Ilona Janyšková a Helena Karlíková. Zobrazit více   20.11.2023NOVÉ […]

Výběr zpráv z oboru připravuje Česká literární bibliografie, výzkumná infrastruktura Ústavu pro českou literaturu AV ČR, společně s členy Konsorcia literárněvědné bohemistiky. Aleksander Kaczorowski: Hrabal. Sladká apokalypsa Bohumil Hrabal, mistr slova, scenárista Jiřího Menzela, spisovatel zbožňovaný Kunderou a Havlem, štamgast v hospodě U Zlatého tygra a plachý sukničkář. Samotář, záhadný i ve své tragické smrti. Aleksander Kaczorowski, polský bohemista, znalec a překladatel Hrabalova díla. Přátelé. Unikátní biografie připomíná Hrabalovu výjimečnou osobnost i dílo z […]

Dotaz:Obracím se na vás s dotazem ohledně modálních sloves a z toho plynoucího určování druhů přísudků ve větě. Je slovo umět modálním slovesem?Setkala jsem se v různých materiálech s tím, že někde je slovo umět označeno za modální sloveso, tvoří tak přísudek slovesný složený (Ema vždycky uměla krásně zpívat). Pokud by to ale modální sloveso nebylo, pak by šlo o přísudek slovesný jednoduchý (uměla) + předmět (zpívat).Jestliže by ale věta […]

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo novou webovou aplikaci k procvičování testů a úloh zadaných v rámci jednotné přijímací zkoušky. Jako studijní materiál slouží testy z předchozích let. Aplikace TAU trénuj a uč se je určena k procvičování vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány prostřednictvím didaktických testů v rámci jednotné přijímací zkoušky a v blízké budoucnosti i maturitní zkoušky. Je zcela zdarma k dispozici na internetu: Trénuj a uč se! Uchazeči […]

Dotaz:Ráda bych se zeptala, zda slovo „hodně“ musí být vždy příslovcem. Ve větě Maminka usmažila hodně řízků se zdá být neurčitou číslovkou.Paní Z. Š. Odpověď ASČ:Jak Slovník spisovné češtiny, tak starší Slovník spisovného jazyka českého a též největší slovník češtiny, Příruční slovník jazyka českého, zařazují slovo hodně mezi příslovce. To má oporu zejména v té skutečnosti, že dotazované slovo je neohebné. Je pravda, že výrazy mnoho, málo, několik vypadají analogicky. Na rozdíl od slova hodně jsou však ohebné. […]

Vydat první sbírku milostné poezie po šedesátce – je to nejvyšší čas? Ale ten přece není v poezii měřitelná veličina, jen jakožto božský Chronos je pouze starým příbuzným rozmarných Múz. A že se s těmito devíti děvčaty dá dělat úplně cokoliv na světě, se ví od chvíle, co je člověk člověkem. Rozmarné putování imaginárním prstem po mapách lásek a vztahů je pak jejich asi nejoblíbenější kratochvíle. S jejich vděčně přijatou pomocí vznikl také […]

Kategorie: Opršal Rostislav

Z článku publikovaného v časopise Naše řeč, ročník 95 (2012), číslo 3, s. 122-140: Pro syntax současné češtiny je příznačné, že v souvislosti s její prohlubující se stylovou diferenciací a intelektualizací se šíří některé speciální výrazové prostředky. K takovým prostředkům psané syntaxe patří např. vedlejší věta v souvětí Český úspěch funguje pod praporem zahraničních investic, rozmachu průmyslové výroby a v neposlední řadě i ve znamení toho, že tuzemské domácnosti se nebojí […]

Z článku Kláry Elšíkové pro Aktualne.cz: Podle literárního vědce Jiřího Trávníčka z nás pravidelné čtení dělá sebevědomé a samostatné bytosti, které sebou nenechají jen tak manipulovat. Přečtěte si, jaké další benefity má čtení knih, a podívejte se do galerie na 11 oceněných českých knihoven, které pro své návštěvníky dělají i něco víc než jen půjčování knížek. Výzkumy ukazují, že děti, kterým rodiče v předškolním věku čtou, mají větší šanci, že […]

Kategorie: Čtenářství