Můžeme-li Kateřinu Horovitzovou číst na pozadí postavy Salome nebo ještě spíše, jak autor v dalším textu naznačuje, biblické Judith, můžeme postavu Bedřicha Brenskeho vnímat na pozadí ďábelského Mefistofela. Promítá se sem jedno z velkých témat české literatury 20. století, zneužívání řeči, které je signálem pro manipulaci lidmi. Můžeme připomenout Karla Čapka, Karla Poláčka, Egona Hostovského, v poválečné literatuře aspoň Václava Havla. V jejich dílech se objevují fráze, floskule, deformovaný jazyk, který zamlžuje empirickou realitu a […]

Chcete spolupracovat na přípravě nové učebnice rétoriky pro rodiče a učitele? Nebo se o dané téma alespoň zajímáte? Pak čtěte ZDE. O aktivitách doc. Václava Martince též např. ZDE, ZDE a ZDE.

Jiří Josek (nar. 1950) patří k nejznámějším překladatelům z angličtiny. Svoji pozornost věnoval klasikům americké prózy i poezie 20. století, nejvíc ho ale uchvátil William Shakespeare. Doposud – vedle Shakespearových veršů – přeložil 32 jeho her; zatím posledním titulem je Král Jindřich VI., 1. díl. Tři díly Krále Jindřicha VI. by měly vyjít v jednom svazku v r. 2018 v nakladatelství Romeo. Pro náš web Jiří Josek vybral ukázky ze […]

Odcházející ministr školství měl potřebu ještě jednou polemizovat s „bludy kolem inkluze“, což je po opakované polemice s „mýty kolem inkluze“ další kolo marné snahy zastřít, že na problémy s tzv. společným vzděláváním si MŠMT zadělalo samo, a především si samo zadělalo na zmatky, které dnes prezentaci inkluze pro širokou veřejnost doprovázejí. Na slova z Karmelitské odpovídají (opět) Zdeněk Sotolář či Jana Karvaiová (např. v diskusi ZDE), ale tentokrát asi nejpříhodnější […]

Informace ZDE

Již v dubnu tohoto roku jsme na webu ASČ publikovali text Kristýny Kobolkové, žákyně oktávy Gymnázia a Střední odborné školy Rýmařov, který byl psán pro rubriku Můj šálek čaje ve čtrnáctideníku vydávaném Střediskem volného času Rýmařov, Rýmařovském horizontu. Dalším zdařilým příspěvkem do této série je článek Matěje Rampuly, nynějšího septimána (a zároveň juniroského mistra Evropy ve střelbě), v době psaní však ještě žáka sexty. Čtivě a poutavě v něm vypráví o genezi […]

Také si rádi o Vánocích čtete? Zkuste v předvánočních týdnech napsat verše nebo prózu (povídku, fejeton…) pro ty, kteří jsou na tom stejně jako vy – pro další čtenáře. My jim váš dárek, pokud bude zdařilý, předáme prostřednictvím našich stránek. Pěkné práce odměníme knihou.  Svá díla či dílka – pouze nové, jinde nepublikované texty – prosím zasílejte na adresu ascestinaru@ascestinaru.cz a opatřete je údaji o jméně a příjmení, věku, popř. […]

Kategorie: Články, Čtenářství

Článek publikovaný v časopise Studia paedagogica (roč. 19, č. 3, rok 2014) nepřináší překvapivá zjištění, spíše mapuje vymezené téma. Autorky své závěry shrnují takto: Verbální vulgarita představuje všudypřítomný sociální fenomén. Obvykle se setkání s ním považuje za jednoznačně škodlivé. Domníváme se však, že k vulgaritě lze přistupovat i z hlediska jejích pozitivních konsekvencí pro proces socializace. Děti si prostřednictvím seznámení s vulgarismy rozšiřují slovní zásobu, pojmenovávají vlastní pocity na širší […]

V rychlém sledu upozorňujeme na další článek týkající se obecného tématu. Tentokrát je z pera odborníka na danou problematiku. „V prostředí internetu však často narážíme na evaluace a hodnocení/známkování, která takto zpracována nejsou – jejich výsledkem není zajišťování objektivních informací o pracovníkovi, ale pouze zjednodušené zhodnocení své osobní zkušenosti s danou osobou, poskytnutí referencí, případně pomsta za skutečné či domnělé příkoří, kterého se na nás ten či onen pedagog dopustil. […]