Víte, co se skrývá za slovy klí zpružné? Podrobná etymologická procházka publikovaná r. 1944 v časopise Naše řeč neztratila svou hodnotu i půvab ani dnes. Dočká se doplnění?  

Jiří Josek (nar. 1950) patří k nejznámějším překladatelům z angličtiny. Svoji pozornost věnoval klasikům americké prózy i poezie 20. století, nejvíc ho ale uchvátil William Shakespeare. Doposud – vedle Shakespearových veršů – přeložil 32 jeho her; zatím posledním titulem je Král Jindřich VI., 1. díl. Tři díly Krále Jindřicha VI. by měly vyjít v jednom svazku v r. 2018 v nakladatelství Romeo. Pro náš web Jiří Josek vybral ukázky ze […]

Příspěvek z r. 2016: Časopis Tvar nedávno připomněl životní výročí literárního vědce Pavla Janouška rozhovorem s jubilantem a otištěním jeho eseje. Oba materiály přetiskujeme s přesvědčením, že mají co říci nejen čistě literární obci. „Obávám se, že současnému uměleckému životu a jeho kritické a vědecké reflexi dominuje na jedné straně řemeslná velkovýroba a na straně druhé kult takovýchto originálních nesmyslů, vznikajících a adorovaných v iluzi, že právě tudy vede zkrácená cesta ke […]

Čeština má pro horko i jeho extrémní stavy mnoho výrazů. V posledních letech se ale objevuje i spousta nových, které vycházejí jak ze změn, které v našem jazyce probíhají, ale také z toho, jak se mění svět. Teplo je podle slovníku stav mezi chladem a horkem. „Při současných vysokých teplotách ale lidé přirozeně hledají výstižnější, intenzivnější, často expresivní pojmenování,“ uvedla pro Českou televizi lingvistka Michaela Lišková z Ústavu pro jazyk […]

Z rubriky DIDACTICA VIVA časopisu Komenský upozorňujeme na příspěvek vztahující se k uplatnění prvků dramatiky při výuce. Článek je dostupný ZDE. Ukázka: Ve třídě… Na základě zvoleného tématu vybírá učitel pro účely dramatické hry z příběhu situace, v nichž se téma buď přímo odráží, nebo situace, které jsou důležitým mezistupněm k porozumění tématu, pochopení charakterů postav, vztahů mezi nimi či získání důležitých informací vztahujících se k době a místu, v němž […]

V rámci článku Neargumentujte v diskusi o zákazu mobilů ve školách Spitzerovou Digitální demencí!, publikovaném na webu pedagogicke.info, je citována recenze Michala Rybky (z r. 2014), v níž se objevuje následující výčet nebezpečí spojených s novými technologiemi: Redukce objemu práce, která vede k nárůstu nezaměstnanosti. Globalizace vzala práci méně vzdělaným, nástup umělé inteligence ji bude brát i vzdělaným. Budoucností světa, ve kterém bude objektivně málo práce, se ale zatím zabývá […]

„Jak by měl postupovat pan Juchelka, kdyby chtěl přesvědčit parlament o nepřiléhavosti výrazu „dovolená“ pro celodenní péči o dítě? Mohl by zadat výraz „dovolená“ do googlu a referovat o tom, v jakých kontextech se používá a na kterém místě nalezl odkazy k „mateřské dovolené“. Mohl by nechat provést asociační testy: co se komu vybaví, řekne-li se „dovolená“? Jestliže si pětadevadesát lidí ze sta představí Řecko nebo houbaření, potvrzuje to jeho […]

Kategorie: Články

Zadání písemných prací z ČJL a očekávání k nim najdete ZDE.

Kategorie: Písemná práce

Server Diplomky.net vás spolehlivě zbaví jakýchkoli iluzí o poctivosti v oblasti vzdělávání. Postačí snad několik perel z oddílu Reference (našich zákazníků): Zaslané materiály pro bakalářskou práci u vedoucího prošly. Chystám se k obhajobě. Tomáš K materiálům, které jsem od vás minulý měsíc dostala, měl sice učitel určité připomínky, ale po jejich odstranění z vaší strany bylo vše v naprostém pořádku. Takže moc děkuji. Táňa Investice do vzdělání se určitě vyplatí. […]