Česká literatura, kultura a společnost v letech tání, kolotání a …zklamání  K vydání připravila Radka Denemarková. Ústav pro českou literaturu, Praha 2000. Materiály z konference pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR 16. – 18. června 1999 v Praze. Z obsahu: Brabec, Jiří: Estetická norma a historie literatury v totalitním systému Kosková, Helena: Šedesátá léta – zlatý věk české prózy? Haman, Aleš: Proměny strukturních dominant v próze 60. let Langerová, Marie: Naivita (Dílo jako […]

Kategorie: Česká

O autorce hovoří Jan Dlask (web České televize).

Kategorie: Janssonová Tove

„Úžasná je i kapitola Cestovatelské minimum anebo vhledy do nitra jeho typického cestovního kufru. Během života nastudoval Stingl sedmnáct jazyků, jak mu to umožnilo neobyčejné lingvistické nadání, a stvořil si (a taky pro nás) přímo univerzální „cestovatelský slovník“. Je praktický. Má málo přes 250 pojmů a například slovesa pouze tato: Jíst, pít, spát, žít, milovat, chodit, plavat, utíkat, létat, vidět, slyšet, cítit, hledat, nalézat, ptát se, odpovídat, vědět, nevědět, zpívat, mluvit, tančit, […]

Kategorie: Články, Obecné

Ukázka ze Semináře České knižnice Zlomky epopeje v České elektronické knihovně Heslo ve Slovníku básnických knih Topor, Michal (ed.): Čtení o Jaroslavu Vrchlickém. Básník ve sporech o životnost díla, Praha: Institut pro studium literatury, 2013.

Kategorie: Vrchlický Jaroslav

Cermat publikoval signální výsledky částí MZ a zkoušek Starší výsledky ZDE a ZDE

Kategorie: Maturita

O výuce češtiny v Austrálii a na Novém Zélandě. Autorův úvod: Tímto příspěvkem chci informovat kolegy češtináře o výuce češtiny u protinožců. Hlavním cílem textu je seznámit bohemisty s podmínkami, cíli, obsahem a specifiky výuky naší mateřštiny v těchto dvou zemích a některé snad i inspirovat k tomu, aby se přihlásili do programu pomoci krajanům a zkusili zcela jinou formu pedagogické činnosti, než na jakou jsou zvyklí u nás doma. V samostatném článku následně […]

Petr Kukal: Tetriska Rozhlasové glosy Poezie Petra Kukala

Kategorie: Kukal Petr, Obecné

Málokdy jsem četl něco pokřivenějšího než nejnovější článek Boba (Bohumila) Kartouse I bez matematiky je státní maturita zločin. Neměl by z ní zůstat kámen na kameni. Podle použitého slovníku se zdá, že autor povzbuzen nejnovějšími alibistickými kroky ministra ministra školství Roberta Plagy, jenž mu evidentně naslouchá, ucítil šanci na úplné torpédování snah vnést do maturit základní řád. Byl bych moc rád, kdyby si lidé z médií, kteří z demagoga Kartouse, jenž ostatně […]

Kategorie: Maturita

Fidlerová, Alena A. et al.: Dějiny češtiny Ukázka z kapitoly Česko-německý kontakt na území českých zemí: Lexikum a syntax Nejvýrazněji pronikl německý vliv do lexika a syntaxe. Nejstarší lexikální přejímky jsou už z pragermánštiny do praslovanštiny (před 6. stoletím například dnešní chlum, kněz, chléb, lest, nebozez). Z celkového počtu přejímek z němčiny zachycených Newerklou (2004), tj. asi 3500 přejímek, se jejich počet pro období mezi lety 600–1000 pohybuje jen v […]

Kategorie: Jazyk a jazykověda