„PETR BORKOVEC je spisovatel a překladatel, MATYÁŠ HAVRDA je akademik směřující svůj zájem mimo jiné k pozdně antické filozofii a společně překládají antické tragédie. Jaké události svedly jejich odborné cesty dohromady? Jak společný překlad probíhá a jaká byla práce na Bakchantkách, které v režii Jana Friče uvede Činohra ve Stavovském divadle? O tom s nimi hovořila dramaturgyně inscenace Nina Jacques.“ (Anotace rozhovoru na stránkách Národního divadla) Z rozhovoru: Jak probíhala práce na překladu Bakchantek?  MATYÁŠ: Moje práce je hlavně badatelská. Seženu si hlavní edice, komentáře a další doplňující […]

Program a anotace přednášek jarního běhu Kruhu přátel českého jazyka. Program čítá 12 položek, mj. 22. 2.      Katarína Džunková (Ústav východoevropských studií FF UK) ‒ Martin Odler (Český egyptologický ústav FF UK) Staroegyptská milostná poezie – české překlady a aktuální slovenský překlad 15. 3.      Jiří Trávníček (Ústav pro českou literaturu AV ČR) Čtení dnes – hledá se nová mise 12. 4.      Ondřej Bláha (katedra bohemistiky FF UP) Čeština […]

Pavel Štěpán (ÚJČ AV) se v rozhovoru pro Radiožurnál a v pořadu ČRo Vltava Akcent v souvislosti s šířící se mediální praxí nepřechylování cizích ženských příjmení vyjadřoval k výhodám a nevýhodám takového užívání češtiny.

27.1.2023KONFERENČNÍ REFLEXE TŘÍ VELKÝCH BOHEMISTŮNa rok 2023 připadají výročí odchodu tří významných osobností pražské bohemistiky. Ve spolupráci s Filozofickou fakultou a Pedagogickou fakultou UK připravujeme na 8.–10. listopadu 2023 vzpomínkový večer a vědeckou konferenci Paměť oboru: Šmilauer – Hausenblas – Stich 2023. Návrhy konferenčních referátů nebo vystoupení na vzpomínkovém večeru lze zasílat do 28. února. Více informací najdete zde.Zobrazit více  20.1.2023ETYMOLOGICKÝ SLOVNÍK JAZYKA STAROSLOVĚNSKÉHO JE DOKONČENKoncem roku 2022 vyšel poslední, 21. sešit Etymologického slovníku jazyka staroslověnského, obsahující rejstříky […]

Přinášíme další příspěvek věnující se chystané novele zákona o pedagogických pracovnících; citujeme z článku, jehož autor je předsedou Asociace didaktiků dějepisu. V návrhu novely zákona o učitelském studiu je díra jak trám. Hrozí, že prostředky na vzdělávání učitelů potečou mimo dohled státu a dlouhodobě podfinancované fakulty připravující učitele přijdou o schopné lidi. Zákonodárci by měli usilovat o opak. 2. února 2023 má být v Poslanecké sněmovně ČR předložena ke schválení dlouho diskutovaná novela zákona o pedagogických pracovnících. Většina odborníků […]

Aktuální stanovisko Asociace děkanů filozofických fakult, Asociace děkanů přírodovědných fakult, Asociace děkanů pedagogických fakult, Asociace děkanů tělovýchovných fakult ČR, sedmi učitelských sdružení, včetně Asociace češtinářů, a pedagogických osobností. Ze stanoviska vyjímáme: Úvodem je třeba říci, že novela zákona o pedagogických pracovnících obsahuje řadu pozitivních a potřebných změn, které oceňujeme.Konkrétně se jedná o systémovou podporu začínajících učitelů, včetně zavedení tzv. adaptačního období, legislativní ukotvení uvádějícího, provázejícího i třídního učitele a dalších […]

Z fejetonu na webu H7o: Když psychologové probírají osvojování si mluvy dítětem, nezapomínají zdůraznit, jak rychle si batole rozvine bohatou slovní zásobu a vyvine správné syntaktické struktury. Dítě opravdu udivuje. Již ve druhém roce si vytváří množinu velmi odlišných objektů „označovaných“ jedním a týmž „označujícím“ slovem. Autor je psycholog, pedagog a autor řady publikací. Jinak řečeno: dojde mu, že pes je „to“, co namaloval Josef Čapek, i „to“, co vidí na fotografii štěněte, i „to“, […]

Z rozhovoru Lenky Vrtiškové Nejezchlebové s jazykovědcem Alexem Röhrichem v Deníku N: Začne odpovídat, jak chce, otevře výpověď, čím chce on. Jenže to nesedí k otázce, a pak je to tudíž nesouvislé. Něco říká, říká, říká a říká a ať už je to cokoli, závěr je skoro vždycky něco jako: „Takže není pravda, že…“ Nebo: „A vy jste provládní kandidát.“ Může mluvit půl minuty o tom, jak snižoval daně nebo co se má udělat s ČEZ atd., […]

Rozhovor na webu Českého rozhlasu Plus. V úvodu se uvádí: „Romové, přeložil jsem pro vás do romského jazyka knihu, která je mi nejdražší,“ píše se v úvodním slovu ke knize nazvané O Névo Zákonos, tedy k Novému zákonu v romštině. „Jsem Rom narozený do romské rodiny. Když ale ke mně bůh poprvé promluvil, mluvil česky,“ svěřuje se v úvodu autor překladu Nového zákona, který u nás takto kompletně vychází vůbec […]