Z autorova tradičně polemicky vyhroceného komentáře na iDNES.cz: 13 let od zavedení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, které nahradilo osnovy, se opět objevuje kritika biflování letopočtů, plžů, mlžů a přítoků řek. Proběhla vůbec nějaká reforma? Všechny školní vzdělávací programy už dávno musely projít kontrolou ČŠI. Mělo by tedy vše klapat podle reformního manuálu. Místo důrazu na učivo se měly stát závaznými tzv. očekávané výstupy zdůrazňující především dovednosti. Kde se tedy […]

Vážené kolegyně, vážení kolegové, obracím se na Vás s návrhem na založení nového, neformálního sdružení češtinářů a bohemistů. Bezprostředním podnětem je obava z toho, že o zásadních úpravách maturity z českého jazyka a literatury se opět rozhodne stylem „o nás bez nás“, ale v zásadě mi jde o věci s mnohem širší perspektivou a záběrem. Navrhuji tedy založit sdružení – pracovně jsem ho nazval Češtináři a bohemisté –, jehož členkami a členy by se mohli stát nejen […]

Kategorie: Články

Autentické veřejné vystupování, 2 denní kurz (ty dva dny mohou, ale nemusí následovat po sobě) Lektor: RNDr. Jiří Weinberger Motto: Zdravá technika projevu upevňuje autoritu aktéra a je doplňkem mnohé životní role, včetně role dané nadřízeným postavením (učitel, rodič, šéf). Cíl: Navodit zdravý pocit veřejně vystupujícího člověka. Naučit aktéry předávat informace, ať už v rámci odborného, pedagogického nebo uměleckého působení. Objevit individuální schopnosti. Cílová skupina: Učitelé od MŠ po VŠ, manažeři, prodejci, tiskoví mluvčí, asistenti […]

Nejen pro fotbalisty: Rozumíte následujícím výrokům o fotbalovém dění? 1) Hosté vyfasovali čtyři banány a pakovali se domů. 2) Nikdo se mezi střelce nezapsal, a tak to skončilo plichtou. 3) Dostal nahrávku do běhu a krásnou pumelicí trefil šibenici. 4) Diváci nechtěli vrátit na hřiště zakopnutou merunu. 5) Domácí dostali pěknou šišku, jejich branař dostal dvakrát housle a při dvou střelách padal jak šraňky a pak ještě přidal vlastňáka. 6) […]

Někteří novináři si všimnou školství jen v příslušné sezóně: kreativně třeba 1. září nebo 30. června. Někteří novináři se tváří, že školství je jejich specializace. Pro některé je učitel jen fackovací panák. Poslední výron jednoho z nich zní takto: „Na našich školách učí velké množství unavených, frustrovaných, starších, konzervativních učitelů, které je téměř nemožné získat pro nový přístup k učení. Je zbytečné se dohadovat o tom, zda a nakolik je […]

Až se na večírku absolventů střední školy sejdou v roce 2021 právník, ekonom, lékař, případně programátor, bude jejich průměrná mzda coby vysokoškolsky vzdělaných lidí v soukromém sektoru nějakých 67 tisíc. A jejich kamarád učitel se 46 tisíci si bude rvát vlasy, proč nešel jinam než na peďák, případně proč už dávno ze školy neutekl… Jenže – kde bude české školství bez výborných učitelů zítra, za rok, nebo za pět let? A kde bude […]

Začátek nového školního roku je dobou, kdy se z médií linou hlasy politiků, tzv. školských expertů, podnikatelů, občas i žáků, ale málokdy učitelů. Proto necháváme na našich stránkách zaznít i hlasy dvou pedagogů – nejprve Apel Josefa Soukala, učitele pražského Gymnázia Ústavní a předsedy ASČ, odvysílaný na DVTV (opatřený ovšem titulkem nepostihujícím podstatu textu) 6. září 2018, a facebookový příspěvek Kamila Kopeckého, docenta PdF UP Olomouc z Centra prevence rizikové virtuální […]

Jiří Josek (nar. 1950) patří k nejznámějším překladatelům z angličtiny. Svoji pozornost věnoval klasikům americké prózy i poezie 20. století, nejvíc ho ale uchvátil William Shakespeare. Doposud – vedle Shakespearových veršů – přeložil 32 jeho her; zatím posledním titulem je Král Jindřich VI., 1. díl. Tři díly Krále Jindřicha VI. by měly vyjít v jednom svazku v r. 2018 v nakladatelství Romeo. Pro náš web Jiří Josek vybral ukázky ze […]

Dotaz: Rád bych se od Vás nechal poučit, z jakého důvodu se v následujícím souvětí nepíše čárka před spojením a zjevil, když předcházející věta je vedlejší, a následující je hlavní (vlastně tentýž případ věty, kterou právě píši – čárka za větou když předcházející…). Zde je ono souvětí: Chválím Tě,  protože jsi utajil tyto věci před moudrými a intelektuály a zjevil jsi je nemluvňatům. Pan N. A. Odpověď ASČ: Čárka se tu nepíše proto, že že […]