Češtinářské testy ZDE. Jejich autorkou je Veronika Krejčí z Katedry českého jazyka PdF Univerzity Palackého. Web věnovaný didaktice českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ : ASČ (ascestinaru.cz)

Ze studie publikované v časopisu Pedagogika, roč. 71, č. 3, 2021, s. 351–376: Cílem studie je analýza přístupu české vzdělávací politiky ke kvalifikačním požadavkům na vstup do učitelské profese v souvislosti s aktuálně projednávanou novelou zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, a zejména jejím kontroverzním § 9a odst. 1, který otevírá učitelskou profesi vysokoškolsky vzdělaným odborníkům bez pedagogické kvalifikace. Na případu legislativního procesu v daném tématu je dokumentován a […]

Aktualizace 13. října 2021 – dostupné výstavy: Král se špatnou pověstí Rukopisy královédvorský a zelenohorský jako příběh české kultury Přepisovat a šířit výslovně zakázáno! Český literární samizdat 1949–1989 Literární kronika první republiky. Události a díla literatur ČSR 1918–1928 Četba dětí Otce vlasti. Staročeská literatura za králů Karla a Václava (1346–1419) Osa avantgardní Prahy „Tyto sem kniežky napsal…“ Putování díla Jana Husa z 15. do 21. století Karel Jaromír Erben 1811-2011 […]

Překvapivý ohlas má příspěvek, který byl publikován na facebookové stránce Univerzita Palackého (9. 10. 2017). Přetiskujeme ho (včetně úvodu) tedy i zde, pro další kolegy: Užitečná rukověť každého badatele – od bakalářky přes habilitaci až do akademického hrobu.

Kategorie: Humor ze škamen

Heslo z Internetového slovníku současné češtiny (Lingea, s.r.o.)

„Zkusím pojmenovat několik akcentů, které předával asi všem, jež po roce 1989 na fakultě učil, ať se předmět nazýval poetika, interpretace, editologie, nebo literatura 20. století. Učil nás od základů: pozorně číst a psát, hledat vlastní jazyk, obezřetně a na míru textu (nikdy naopak) volit teoretické nástroje a terminologii. Kromě bezmyšlenkovitého užívání termínů (literární teorie nás počátkem devadesátých oslňovala a někdy za nás i „myslela“) nás odnaučoval číst ideologicky a jinak předpojatě, například když jsme se […]

Bible – výukové materiály na ČT edu Pracovní listy

Kategorie: Výuka a škola

O projektu Robin Král: Zážitek z knihy nemá být čistě edukativní Další podcasty

Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakuty UK nabízí zdarma kurz akreditovaný v rámci DVPP MŠMT. Kurz je určen pedagogickým pracovníkům (učitelům češtiny) ze základních a středních škol na území hlavního města Prahy. Cílem kurzu je představit účastníkům specifika výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka, seznámit je s legislativním rámcem a možnostmi podpory žáků s odlišným mateřským jazykem v českých školách a představit metodiku výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka. Po […]

Kategorie: Výuka a škola