DotazMám velmi stručný dotaz. Píše se v dále uvedené větě čárka před spojkou a když?(… musí utéct.) To se jí podaří, a když se od expartnerova právníka dozví, že ten její odchod neunesl a spáchal sebevraždu, po letech se může znovu konečně svobodně nadechnout.Paní V. W. K. Odpověď ASČPřed vlastní odpovědí zasadím jako obvykle problematiku do širšího didaktického rámce: Jak je všeobecně známo, před slučovacími spojkami a, i, nebo, ani se […]

I Abendschatten – Večerní stíny Bylo dost pozdě, květen zrovna začínal, lásku připomněla hrdlička, která se ozvala z borovic – hlas se nesl z okna. Člověk měl pocit, že i mech tam šeptá o lásce. Kvet strom bíle a v růži slavík provinile do srdce trn si bodl zdeptán. Jezero ztichlo, stíny v keřích, vytvářela se temná kola, břeh je až svíral, rubáš mola… Celý text viz revue Souvislosti, č. 4/2019. Zde též rozhovor s autorem. Václav […]

Tento zastarávající frazém-idiom (dále jen frazém), realizovaný jako vyjádření okolnostního významu ‚rychle‘, popř. dalších blízkých významů, je svědectvím metaforické konceptualizace světa v naší mysli. Zjišťujeme na něm, jak člověk přemýšlí o světě a jak ho prožívá. Pro jeho život je charakteristické vysoké tempo. Srovnání s dobou, po kterou by trvalo říci jednoslabičné slovo švec,jež představuje podle kombinace souhlásek a samohlásek pátý nejčastější typ slabiky v současné češtině, se pěkně vyjadřuje právě frazémem než bys […]

Vzdělání je bezesporu věc veřejná, věc dotýkající se všech. Každý v této zemi je žák minulý, současný nebo budoucí. Stejně jako je každý v této zemi minulý, současný nebo budoucí pacient. Ale jen ve školství řádí tolik expertů. Současná krize dopadla samozřejmě i na školství, které teď provozuje tzv. distanční vzdělávání. Jde o nouzový režim, jehož problémy padají na hlavy učících učitelů, kteří mají jen slabou oporu v slabém ministrovi, který čile […]

Přetiskujeme dubnový facebookový příspěvek středoškolského češtináře Ž. Paty (jméno bylo pozměněno): Kontext: Po zhlédnutí ukázek DJC měli studenti v G. učebně odpovědět na otázku: „Které zásady Cimrmanovy šesterky podle Vás ve své výuce uplatňoval magistr Pata?“ Že měl Mgr. Pata Cimrmana v oblibě, bylo zřejmé nejen z jeho stylu výkladu, ale i ze spousty rafinovaných (a někdy méně rafinovaných) narážek, odkazů a vtípků, kterým bohužel, zdálo se, většina třídy nerozuměla […]

Kategorie: Humor ze škamen

Dotaz č. 1Ráda bych se zeptala na určení podmětu. V úloze z cvičných testů pro osmiletá gymnázia (Zkoušky nanečisto) se měl určit podmět v podtržené větě Lidé z města, kteří na rozdíl od sedláků očekávali, že nové císařovy reformy všechny jejich problémy vyřeší, byli zklamáni.V řešení bylo jako správná odpověď uvedeno: kteří.Nyní syn narazil na podobný případ v pracovním sešitě k učebnici pro český jazyk 5. ročník: Čekali, až pojedou autobusy, které se však zpozdily. […]

Pravidelný literární newsletter, který připravuje Petr Nagy. Z aktuálního čísla (15. 5. 2020): Radim Kopáč udělal pro Lidové noviny rozhovor se spisovatelkou Petrou Soukupovou. Z autorčiných místy dost strohých odpovědí vybírám její reakci na otázku, proč je kniha důležitá a člověku potřebná: „Protože prostřednictvím čtení člověk objevuje nové světy, čtení podněcuje fantazii, rozšiřuje obzory jinak než jiné formy umění. A taky uklidňuje, už jen třeba tím, že při čtení se […]

Kategorie: Články, Literatura

PROČeštinu 1/2020 (čeština a americký fotbal): dubnové a první letošní číslo časopisu propojuje svět češtiny a amerického fotbalu.PROČeštinu 2/2020 (literární výročí): květnové číslo připomíná na více než 30 stránkách výročí narození známých i méně známých autorů, vše se spoustou luštění. Rozvíjíme čtenářské dovednosti: dvě desítky pracovních listů k dílům K. Čapka, W. Shakespeara, F. M. Dostojevského, V. Vančury a J. Nerudy. PROčeštinu na facebooku 

DotazMůj dotaz se týká rozkazovacího způsobu. V učebnici ČJ prvního stupně mají u slovesa pozvat v 1. a 2. os. č. mn. možnost i pozveme! a pozvete! vedle očekávaného pozvěme! a pozvěte! Je to správně?Paní J. M. Odpověď ASČJako vždy v podobných případech doporučuje naše poradna pozornosti tázající(ho) se normativní Internetovou jazykovou příručku (IJP, dostupnou online), v níž uživatel naší mateřštiny nalezne odpověď na 99 % dotazů.V daném případě ji najde […]