„Česká vláda spustila na konci minulého roku tzv. očkovací kampaň. V půlminutovém šotu využila recitace úryvku z básně Jiřího Wolkera Jitřní píseň. Nekompetentní je vláda jistě při řešení mnohem vážnějších úkolů, bohužel selhává i u triviálnějších opatření. V kampani totiž nedokáže ani krátkou básničku podat bez chyb.“ Více ZDE. i-kanon

Záznam diskuse, v níž vystoupil mj. Jiří Kostečka, člen ASČ, a shrnující doprovodný článek najdete ZDE.

Dotaz:Dlouho si lámu hlavu nad určitým jevem. Pokud mám větu Je lepší nejíst sladkosti, podmět je infinitiv nejíst, přísudek se sponou pak je lepší. Ale nejsem si jistá, jak určit podstatné jméno sladkosti. Rozvíjí totiž pouze slovo nejíst, které je zde ve funkci podmětu. Řekla bych, že se jedná o předmět, ale předmět nerozvíjí podmět. Jak tedy mám slovo sladkosti určit? O doplněk se podle mého nejedná.Paní K. J. Odpověď […]

Z článku na webu České televize: Gymnázium V současnosti se tak nazývá typ střední školy. Pokud by se tento název přeložil doslovně, šlo by ale o školu pro naháče. Původ slova se odvozuje taktéž z řečiny, od slova gymnasion, což znamená cvičiště – a to zase vychází od slova gymnos neboli nahý. Chlapci totiž tehdy na cvičištích sportovali zásadně nazí. Etymologická procházka po škole

Dotaz:Chtěla bych Vás požádat o radu. Nemůžeme se s kolegyní shodnout na určení doplňku. Jedná se o tyto věty:a) Choval se jako malé dítě. – Domnívala jsem se, že v tomto spojení je jako dítě doplňkem, kolegyně nabízí variantu příslovečného určení způsobu.b) Bil se jako lev. Jednotka zaútočila jako jeden muž.Paní L. J. Odpověď ASČ:Doplněk je větný člen, který má dvojí závislost: rozvíjí zároveň skladební podstatné jméno (nejčastěji podstatné jméno nebo zájmeno) a sloveso […]

Vojtěch Landa (1981) je rodák z Moravské Třebové. Spisovatel, scenárista a režisér, který v současné době pracuje v sociálních službách – konkrétně v charitě pro bezdomovce v pražských Holešovicích. Pro rozhlasový magazín Zelný rynk načetl výběr ze svého povídkového cyklu Homeless tales – příběhy bezdomovectví, který začal psát a publikovat na Facebooku inspirován svými novými zkušenostmi.

Kategorie: Články

Ze sloupku publikovaného v Salonu, literární příloze Práva: „Triumfální dráha umělé inteligence testuje, co je člověk. Postupně díky ní zjistíme, co všechno je v nás strojové, formalizovatelné a programovatelné. Možná toho bude víc, než bychom řekli. A pak, budeme-li mít štěstí, odkryjeme opak. Jádro lidství. Tu nepředvídatelnou, tvůrčí, rebelantskou část, která občas vymyslí ohromující drzý nesmysl a změní jím svět. Vždycky jsem měl podezření, že Bůh se schovává v chybách, […]

Ze závěru studie, publikované v časopise Česká literatura, č. 6/2013: Souhlasíme se závěrem Jiřího Opelíka, že Olbrachtův přístup k překladům z románů Thomase Manna byl nebývale aktivní a autor jeho dílo tvůrčím způsobem včlenil do své tvorby. Překladům můžeme ve shodě s Opelíkem přisoudit roli katalyzátoru, díky němuž se uspíšila kvalitativní proměna Olbrachtova díla, započatá na přelomu dvacátých a třicátých let minulého století. Ivan Olbracht adaptoval vybrané rysy Mannovy poetiky […]

Z dokumentu: Strategické cíle souhrnně aneb jakou podporu by každé dítě, žák, rodič, učitel a škola měli mít:každé dítě bez znalosti češtiny projde bezodkladně INTENZIVNÍ VÝUKOU ČDJ (v MŠ, ZŠ i SŠ),každé dítě s nedostatečnou znalostí češtiny má další dlouhodobou podporu ve výuce ČDJ i podporu rozvoje akademického jazyka v běžné výuce,každé dítě s nedostatečnou znalostí češtiny prochází pravidelně jazykovou diagnostikou, na jejímž základě jsou nastaveny parametry podpory,způsob výuky a […]