Vážené kolegyně, vážení kolegové, obracím se na Vás s návrhem na založení nového, neformálního sdružení češtinářů a bohemistů. Bezprostředním podnětem je obava z toho, že o zásadních úpravách maturity z českého jazyka a literatury se opět rozhodne stylem „o nás bez nás“, ale v zásadě mi jde o věci s mnohem širší perspektivou a záběrem. Navrhuji tedy založit sdružení – pracovně jsem ho nazval Češtináři a bohemisté –, jehož členkami a členy by se mohli stát nejen […]

Kategorie: Články

Autentické veřejné vystupování, 2 denní kurz (ty dva dny mohou, ale nemusí následovat po sobě) Lektor: RNDr. Jiří Weinberger Motto: Zdravá technika projevu upevňuje autoritu aktéra a je doplňkem mnohé životní role, včetně role dané nadřízeným postavením (učitel, rodič, šéf). Cíl: Navodit zdravý pocit veřejně vystupujícího člověka. Naučit aktéry předávat informace, ať už v rámci odborného, pedagogického nebo uměleckého působení. Objevit individuální schopnosti. Cílová skupina: Učitelé od MŠ po VŠ, manažeři, prodejci, tiskoví mluvčí, asistenti […]

Nejen pro fotbalisty: Rozumíte následujícím výrokům o fotbalovém dění? 1) Hosté vyfasovali čtyři banány a pakovali se domů. 2) Nikdo se mezi střelce nezapsal, a tak to skončilo plichtou. 3) Dostal nahrávku do běhu a krásnou pumelicí trefil šibenici. 4) Diváci nechtěli vrátit na hřiště zakopnutou merunu. 5) Domácí dostali pěknou šišku, jejich branař dostal dvakrát housle a při dvou střelách padal jak šraňky a pak ještě přidal vlastňáka. 6) […]

Někteří novináři si všimnou školství jen v příslušné sezóně: kreativně třeba 1. září nebo 30. června. Někteří novináři se tváří, že školství je jejich specializace. Pro některé je učitel jen fackovací panák. Poslední výron jednoho z nich zní takto: „Na našich školách učí velké množství unavených, frustrovaných, starších, konzervativních učitelů, které je téměř nemožné získat pro nový přístup k učení. Je zbytečné se dohadovat o tom, zda a nakolik je […]

Až se na večírku absolventů střední školy sejdou v roce 2021 právník, ekonom, lékař, případně programátor, bude jejich průměrná mzda coby vysokoškolsky vzdělaných lidí v soukromém sektoru nějakých 67 tisíc. A jejich kamarád učitel se 46 tisíci si bude rvát vlasy, proč nešel jinam než na peďák, případně proč už dávno ze školy neutekl… Jenže – kde bude české školství bez výborných učitelů zítra, za rok, nebo za pět let? A kde bude […]

Začátek nového školního roku je dobou, kdy se z médií linou hlasy politiků, tzv. školských expertů, podnikatelů, občas i žáků, ale málokdy učitelů. Proto necháváme na našich stránkách zaznít i hlasy dvou pedagogů – nejprve Apel Josefa Soukala, učitele pražského Gymnázia Ústavní a předsedy ASČ, odvysílaný na DVTV (opatřený ovšem titulkem nepostihujícím podstatu textu) 6. září 2018, a facebookový příspěvek Kamila Kopeckého, docenta PdF UP Olomouc z Centra prevence rizikové virtuální […]

Jiří Josek (nar. 1950) patří k nejznámějším překladatelům z angličtiny. Svoji pozornost věnoval klasikům americké prózy i poezie 20. století, nejvíc ho ale uchvátil William Shakespeare. Doposud – vedle Shakespearových veršů – přeložil 32 jeho her; zatím posledním titulem je Král Jindřich VI., 1. díl. Tři díly Krále Jindřicha VI. by měly vyjít v jednom svazku v r. 2018 v nakladatelství Romeo. Pro náš web Jiří Josek vybral ukázky ze […]

Dotaz: Rád bych se od Vás nechal poučit, z jakého důvodu se v následujícím souvětí nepíše čárka před spojením a zjevil, když předcházející věta je vedlejší, a následující je hlavní (vlastně tentýž případ věty, kterou právě píši – čárka za větou když předcházející…). Zde je ono souvětí: Chválím Tě,  protože jsi utajil tyto věci před moudrými a intelektuály a zjevil jsi je nemluvňatům. Pan N. A. Odpověď ASČ: Čárka se tu nepíše proto, že že […]

Dotaz: Smím se zeptat, jestli je možné nepsat čárku před a ženy říkaly, kdybychom uvažovali o slučovacím poměru mezi Vv1 a Vv2? Dotazovaná věta zní: A jakmile přišly do města, stalo se, že se celé město kvůli nim pobouřilo, a ženy říkaly: „Co vás sem přivádí?“ Pan M. B. Odpověď ASČ: Děkujeme za zajímavý dotaz. Má dvě řešení: 1) Tazatel předpokládá, že obě věty, totiž /že/ se celé město kvůli […]