Výukový nástin inspirovaný příspěvkem Svatavy Matuškové na její facebookové stránce. Autorem pracovního listu je Josef Soukal.

Kategorie: Obecné, Výuka a škola

Článek na webu České televize upozorňuje zejména na otevření sbírky nahrávek ohrožených jazyků. Z pořadů Českého rozhlasu: Tajemství znalosti jazyků; dva jazyky oddálí nástup Alzheimerovy choroby…

30.11. 2021VYŠEL ČASOPIS ACTA ONOMASTICA 2/2021Nové číslo časopisu Acta onomastica (2/2021) přináší deset studií, mezi nimi například článek Hany Mžourkové a Heleny Dobrovoljc o problematice přechylování v Česku a ve Slovinsku nebo příspěvek Martiny Ptáčníkové o pomístních jménech tzv. Českého koutku. Dále obsahuje tři recenze, řadu onomastických zpráv o konferencích a o soudním znalectví, v neposlední řadě zde najdete rozhovor Žanety Dvořákové s Marií Novákovou o její onomastické práci.Zobrazit více  30.11. 2021NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU SLOVO A SLOVESNOSTV novém čísle Slova a slovesnosti (roč. 82, 2021, č. 4) se Magda Ševčíková […]

Kategorie: Jazyk a jazykověda

Malým výborem ze svých veršů do Almanachu přispěl Dušan Spáčil. Další ukázky z autorovy tvorby.

Kategorie: Spáčil Dušan

Neúnavná češtinářka Tereza Podholová přetavila další ze svých pěkných nápadů do podoby adventního kalendáře, v němž je možné každý den odpovědět na otázku týkající se skladby. K datu publikování tohoto příspěvku jsou přístupné všechny otázky, pro odpověď jsou pak otevřeny otázky z 1. 12. a 2. 12. Stránky Terezy Podholové

Kategorie: Obecné, Výuka a škola

Miluju developerské projekty. Chtěl bych jednou vydat mapu, na které by byly jenom jejich názvy. Bylo by z ní jasné, že země je ráj. Developeři neprodávají nemovitosti. Obchodují se sny o budoucnosti. A když si kupujete budoucnost, nemůže se odehrávat „za silnicí u čističky“. Potřebujete ji „Na Slunné pasece“. Zásady developerského názvosloví jsou jednoduché. Pokud stavíte nebo rekonstruujete na super místě, stačí adresa. Dejme tomu „Karmelitská 10“ by byl v Praze […]

Obsah Jana Vaňková: Vedlejší věty, jejich forma a sémantika ve školní praxi (nejčastější problémy spojené s klasifikací vedlejších vět) Jazyková poradna – Ivana Svobodová: Psaní názvů státních útvarů

Není snad třeba připomínat, že se při volbě náležitého počátečního písmene často neobejdeme bez věcných znalostí. Dokladem toho jsou i pravopisné podoby státních útvarů. Poměrně častými dotazy adresovanými jazykové poradně jsou i dotazy na náležitý způsob psaní názvů státních útvarů na našem území, viz např. „Píše se československý stát, nebo Československý stát?“ – „V l. 1918–1920 byl oficiální název naší republiky Republika Československá. Mám tuto podobu zachovat i v knize […]

„Problematika klasifikace vedlejších vět patří již tradičně k základním jazykovým jevům roviny syntaktické probíraným ve školní výuce českému jazyku. Spolu s určováním větněčlenské platnosti jednotlivých nevětných výrazů je dokonce učivem stěžejním. V poslední době stále častěji slyšíme z mnoha stran (a to i ze stran učitelů českého jazyka) námitky, že jde o pouhé „nálepkování“, formální zatěžování žáků a zbytečné učivo. Ano, tyto námitky mohou být často skutečně oprávněné, pokud výuka […]