Dobrý fejeton abys dnes hledal lupou. I tak se při zvětšení většinou ukáže jen spousta myšlenkové a slovní vaty. Tím spíš potěší fejetonistický text mladé autorky, která píše jen zřídka, ale zato tak, že čtenáře přiměje minimálně popřemýšlet. (A to o svých textech ještě nezřídka zapochybuje.) Natálii Dařílkovou, momentálně sextánku Gymnázia Ústavní v Praze, jsme už představili, povídkou publikovanou v Dobré adrese. Ať alespoň tenhle nezapálí žádný les

POZVÁNKA

Dotaz: Poslední dobou pociťuji jisté neshody běžné komunikace s mým jazykovým cítěním, dovoluji si vás požádat o vysvětlení. Na gymnáziu jsme měli profesorku českého jazyka, velmi vzdělanou, zkušenou a český jazyk milující. Ta nám neustále vysvětlovala různé chytáky. Mimo jiné i rozdíl mezi slovy téměř a takřka. Slovo téměř se používá při určování množství, které se blíží určité hodnotě (= skoro). Slovo takřka se používá ve smyslu přirovnání významu, jako […]

Kategorie: Články

Žádná oficiální omezení na západě samozřejmě neexistovala. Šlo spíše o všeobecnou atmosféru ve společnosti. „Co bys studovala, vždyť se vdáš!“ byla obvyklá věta v mnoha rodinách. Na dívky byl ovšem „brán ohled“ i jinak: matematika pro dívčí gymnázia měla poloviční počet stránek než ta pro gymnázia chlapecká, protože děvčata přece matematice nerozumějí, dívky měly taky jinou čítanku s příběhy posilujícími tradiční roli ženy. (…) Vzdělanostní úroveň žen byla v západním Německu ještě na počátku sedmdesátých […]

Je to ještě pravda? O studii Kláry Šeďové (z r. 2013): Doktorka Šeďová upozorňuje, že zdravé dávkování humoru dnes může mít i motivační efekt pro výuku a zapamatování si klíčových věcí, neboť vtip přitahuje pozornost. Humor ke školní kultuře neodmyslitelně patří, ač nad ním nikdo ani moc nepřemýšlí. „Školní humor lze všeobecně interpretovat jako útok na institucionální řád školy. Díky ambivalentní povaze humoru jde však o útok fiktivní, který má […]

Obsah čísla ZDE

Jsou to už více než tři roky, co Dagmar Daňková publikovala článek o okolnostech provázejících opakování jedné maturitní zkoušky z češtiny. Článek byl nedávno připomenut v jedné z facebookových učitelských skupin a i dnešní čtení ukazuje, že problémy, kterými se zabýval, zůstávají otevřené. A to s ohledem na čistě maturitní konsekvence, souvislosti obecně školní i traktování školního problému ve veřejné diskusi.  Celkem běžný spor o hodnocení maturitní zkoušky z českého jazyka […]

Kategorie: Články, Obecné, Obecné

V současné době spontánně vznikají dvě pedagogická sdružení – Pedagogická komora (PK)  a Učitelská platforma (UP).  V této souvislosti jsme připravili malou anketu a s prosbou o vyjádření oslovili některé kolegy aktivně se účastnící diskusí na téma školství a vzdělávání nebo osobnosti věnující se tak či onak dané oblasti. Přinášíme první odpovědi. Otázky: 1) Spontánně vznikají dvě učitelská (či především učitelská) sdružení. Domníváte se, že se jim skutečně podaří posílit […]

Kategorie: Obecné

Sloupek užitečný i po třech letech: Jednomu z těch důležitých říkám Pravidlo internetových debat. Stručně zní asi takhle: Nezáleží na tom, jaký kdo zastává názor, ale jakým způsobem se baví. Na většině diskusních partnerů poznáte už po prvních výměnách, jestli mají chuť hledat společnou řeč, nebo prostě musejí vyhrát za každou cenu. V takovém případě je nejrozumnější okamžitě z hádky utéct. A to přesto, že si ti druzí budou tím víc myslet, že vyhráli. Mysleli […]

Kategorie: Články, Obecné