Oddělává je čas a návyk,trápí se soukromými pekly.A sem tam zpívá jenom slavík,kterého ještě neupekli. Kdykoli na tom hesle otevřu Wikipedii, mám sto chutí sežrat monitor. „…český básník, prozaik a esejista a významný překladatel z ruštiny a angličtiny.“No, aspoň že u toho překladatele jste se obtěžovali s přívlastkem „významný“. Ale stejně jste se moc nepředali. Největší, říká Jazyková inkvizice. Nepřekonaný a možná i nepřekonatelný… A přitom, považte, překladatel „z musu“.Pro většinu těch, kdo se […]

Kategorie: Zábrana Jan

V článku na webu Rodiče vítáni uvádí Malvína Buclová čtyři základní důvody proč se učit angličtinu: Google miluje angličtinu Překladače – (zatím) záruka zábavy Zkoušky z angličtiny na „vejšce“ Angličtina v práci – běžná věc Matematik Antonín Jančařík se pak na svém facebookovém profilu vyjadřuje k výuce matematiky a k maturitní zkoušce (uvádíme odkaz k přetištění textu na webu pedagogicke.info). K maturitě z matematiky viz též ZDE.

Také v českém prostředí pozorujeme obnovu kritického zájmu o otázky cílů vzdělávání nebo o výběr učiva. O rozvinutí komplexně pojímaných kurikulárních studií usiluje tým výzkumníků z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (viz kap. 2.4).2 Naše ambice v této knížce je výrazně skromnější. Zabýváme se takřka výlučně národními kurikulárními rámci (nebo odpovídajícími standardy) v několika zemích a proměnami, kterými tyto dokumenty v posledních letech procházely. Chceme tak pokračovat v linii bádání, kterou […]

ŘÍJNOVÁ NEDĚLE Václav Renč   Jen chvílemi, jak slunce mezi mraky za této kypré, vlahé neděle, zahlédám skvrny dálkou zjemnělé, kterými tančí štětec křivolaký po plátně října; šťastně touží vlít barevný vzruch v monumentální klid.   Jen po taktech, jak vlny světla lijí smyčcovým tahem sladkou souvislost, v hru motivů, já nepozvaný host pokradmu z okna luštím symfonii dnů ojíněných, zrale brunátných, plujících z jiter mlžně malátných.   Jen v úryvcích, a přece blíž […]

Kategorie: Renč Václav

Byli jsme na školním výletě. Cesta byla příjemná a pohodlná. Byli jsme na zámku, kde bylo mnoho krásných obrazů. Potom jsme šli na procházku po městě, kde bylo mnoho zajímavých památek, například kašna a několik pozoruhodných soch. Také tam byly hezké starobylé domy. Výlet se mi líbil, i když bylo velké horko.  Citace ukázky z učebnice češtiny pro čtvrťáky je nepřesná, protože dcerunka zapomněla knihu ve škole. Ale ono na tom […]

Jakými způsoby lze interpretovat literární text na středních školách? Tuto otázku si následující text klade ze dvou důvodů: jednak musí předcházet případnému posouzení produktivnosti či stereotypnosti jednotlivých přístupů k literárnímu textu, jednak její zodpovězení může inspirovat k obohacení interpretačního repertoáru učitelů. Patří navíc k jistému stereotypu publikací píšících o středoškolské interpretaci, že autoři představují specifický způsob interpretování a zároveň zdůrazňují, že se jedná jen o jednu z mnoha cest. V pozadí tohoto článku stojí dvojí přesvědčení: a) že […]

Kategorie: Články

Karel Čapek je aktuálně připomínán v souvislosti se 130. výročím narození (9. 1. 1890), ovšem patří k těm klasikům, jejichž dílo a myšlenky jsou živé trvale. Z řady ohlasů uvádíme odkazy na stránky Českého rozhlasu s bohatou nabídkou čapkovských pořadů, dokument České televize o pátečnících, aktuální komentář Tomáše Samka (v němž je zmíněna i charakteristika uvedená v titulku, původně užitá samotným Čapkem ve vztahu k osobnosti Jana Nerudy) či starší […]

Kategorie: Čapek Karel

Miloň Čepelka napsal už řadu dramatických pohádek pro televizi (Zlatý náhrdelník, Králíček a dračí princezna aj.) i pro rozhlas (Lesní babka, Fešák hastrman, Cesta do Afriky atd.), ale až dosud žádnou pohádku knižní. Novinku Děda jménem Nuel teď označil jako pohádku-nepohádku. Kombinuje v ní vlastní klukovské zážitky a sny se vzpomínkami na skutečné dějinné události, jejichž byl účastníkem ve svém válečném dětství. Výsledkem je napínavé vyprávění ze života kdysi a […]

Kategorie: Čepelka Miloň

Po prvním díle přehledu pohádkových, autorských a obrázkových knih následuje druhá část s prozaickými tituly, které již od počátku nového století charakterizují proměny způsobů vyprávění, tematických okruhů a rozšíření věkové hranice čtenářů. (Vstupní text.)