Z článku na portálu Učitel21: „Mnohý učitel je přesvědčen, že jeho předmět je ten nejdůležitější. Jedině v případě českého jazyka je to ale opravdu pravda. To je samozřejmě nadsázka na úvod, jejíž funkcí je nalákání čtenářstva… Ale je zkrátka fakt, že český jazyk jako jazyk národní, pro většinu dětí mateřský a pro všechny děti jazyk vyučovací je předmětem centrálním s koncentrační působností: umí-li žák dobře, tedy funkčně ovládat svou mateřštinu, pomáhá mu […]

Kategorie: Výuka a škola

Pavla Vočková o sympoziu zaměřeném na školní návštěvy divadelních představení a lektorské doprovodné programy: Škola v divadle, divadlo ve škole 23. května 2024 uspořádalo kladenské Divadlo Lampion ve spolupráci s oddělením školství Magistrátu města Kladna a Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS) sympozium Lampion školám. Cílovou skupinou byli ředitelé a pedagogové základních škol. Zastřešujícím tématem celodenního setkání byly školní návštěvy divadelních představení a lektorské doprovodné programy. Ačkoliv akce byla […]

Přebíráme z facebookové stránky Helmuta Sternenhocha (26. 5. 2024): „Sade: potěšení z četby zjevně pramení z jistých trhlin (nebo jistých kolizí): dochází ke střetu protichůdných kódů (například vznešeného a nízkého), pompézní neologismy vyvstávají vedle těch zesměšňujících, pornografie se vytváří ve větách tak čistých, že by mohly být považovány za příklady z učebnice gramatiky.“ – Roland Barthes „Nejzavilejší, nejšpinavější lidská svinstva, nejen jednotlivecky lidská, ale i společenská, líčí Dostojevskij jazykem slušným, […]

Kategorie: Články, Literatura

Výběr zpráv z oboru pro vás připravuje Česká literární bibliografie, výzkumná infrastruktura Ústavu pro českou literaturu AV ČR, společně s členy Konsorcia literárněvědné bohemistiky. České protektorátní drama   Antologie České protektorátní drama představuje veřejnosti dvanáct divadelních a šest rozhlasových her, které vznikly a/nebo byly uvedeny v období protektorátu a z nichž zhruba polovina není čtenářsky dostupná, či dokonce nikdy nebyla publikována. Cílem svazku je vytvořit představu o dobové původní dramatické tvorbě, což je v knize podpořeno také […]

Dominik Melichar: Krocení nestvůr nevědomosti Páteří přítomného svazku je článková bibliografie samizdatového časopisu Acta incognitorum, jejž učená společnost Societas incognitorum eruditorum in terris Austriacis vydávala víceméně s měsíční periodicitou téměř třináct let (1976–1988). Jde nejen o nejdéle vycházející a kompletně dochované české literární samizdatové periodikum období do roku 1989, ale také o jedinečný zdroj představující neoficiální kulturu z mimořádně osobní perspektivy.Úvodní studie Dominika Melichara činnost SIE analyzuje a sleduje vývoj diskutovaných témat a […]

Z článku publikovaného v časopise Korpus-gramatika-axiologie, 2011, č. 4: Cílem tohoto článku je v rámci formálně-sémantického rovinného popisu gramatického systému ukázat, že nevalenční závislost příčinnostní vedlejší věty může být vyjádřena velkým množstvím různých druhů zájmenně-částicových spojovacích výrazů, což dosud nebylo soustavně popsáno. Jedná se o příčinnostní vedlejší věty zájmenně-částicové, a to příčinné (důvodové), účelové, podmínkové a přípustkové, srov. příčinnou větu v souvětí Díky tomu, že Konstantin povýšil Krista na Boha teprve čtyři […]

AktualityPozvánka na Veletrh vědyPozvánka na Svět knihyToulky bohemistickou minulostí IIFilip Kubeček přednášel v Bukurešti o nářečích a mluvě mladýchŽiva: Nahlédnutí do krůtárny 30.4.2024POZVÁNKA NA VELETRH VĚDYZveme vás na Veletrh vědy 2024, který se koná od 30. května do 1. června. Na výstavišti v pražských Letňanech můžete navštívit kromě další stovky expozic také stánek Ústavu pro jazyk český, tentokrát zaměřený na jazykovou krajinu. Jazykovou krajinou lze nazvat soubor všech nápisů, které kolem sebe vidíme. Ve stánku ÚJČ […]

Kategorie: Jazyk a jazykověda

Zásadní práce k danému tématu. Z autorova úvodu: „Zdá se, že každou teorii čeká ve školní praxi stagnace,“ říká v úvodu svého Démona teorie Antoine Compagnon (2009 s. 11) – s poukazem na adaptační proces, v němž se i z radikálního myšlení o literatuře stává pouhá metoda, „průměrná pedagogická technika“. Přestože je předkládaná práce zaměřená didakticky – a svá tvrzení podepírá ukázkami konkrétních výukových materiálů –, v centru její pozornosti by měla po celou dobu stát spíše právě […]

Úvod studie publikované ve sborníku Západočeské univerzity Od praxe k teorii a zpět ve vyučování češtině II: Tato studie mapuje nepochopené inovační pojetí literární výchovy (dále jen LV), v níž dominují interpretačně nezacílené, mnohdy mechanicky uplatňované metody tvůrčího psaní, tvořivé dramatiky či kritického myšlení. Obsah kapitoly se opírá o postřehy z pedagogické praxe, tj. z hospitací v hodinách LV a z příležitostného lektorování praktikujících učitelů. Řada učitelů si stěžuje, že […]