Výstava dostupná ZDE

Kategorie: Česká, Články

Z článku v Deníku Referendum: Do popředí se zde dostávají argumenty z lingvistické oblasti. V nedávných debatách jsem zaznamenal následujících pět (výčet by měl být víceméně kompletní): Čeština přechylování vyžaduje svou gramatickou stavbou. U nepřechýlených jmen vyvstává problém, jak je skloňovat. Nepřechýlená jména způsobují nedorozumění. Nepřechýlená jména zní zvláštně a mohou způsobit posměch. Přechylování je […]

Ukázka ze Semináře České knižnice Ukázka z knihy Povídky Jan Čep ve Slovníku české literatury po r. 1945 Ukázka z knihy Tomáše Kubíčka Dvojí domov Jana Čepa

Kategorie: Články

Z pořadu Reportéři ČT. Vhodné jako výukový doplněk pro SŠ i ZŠ. A skoro dvouhodinový rozhlasový pořad… Rukopisy dosud nepoznané K národnímu obrození viz též příspěvky o libretu Prodané nevěsty či Vladimíru Macurovi.

Kategorie: Články

Připomínky ZDE.

Kategorie: Články, Maturita

Z obsahu: Proměny české mediální krajiny a jejich dopady na naše životy – Metodika: Základy práce s dokumentárním filmem – Základy posuzování důvěryhodnosti mediálních sdělení – koncept 5 klíčových otázek: Kdo? Co? Komu? Jak? Proč? – Audiovizuální lekce do výuky… Dostupné ZDE.

Slovo v kostce a další volně dostupné nástroje pro češtinu – seznámení s aplikacemi a nástroji o češtině Kde najít nejnovější informace o současné češtině? – volně dostupné zdroje informací o současné podobě češtiny České slovo v KonTextu – možnosti, jak zkoumat češtinu ve volně dostupném online prostředí KonText a jak ho využít ve výuce češtiny Podrobněji ZDE, shrnutí webinářů ZDE.

„Úžasná je i kapitola Cestovatelské minimum anebo vhledy do nitra jeho typického cestovního kufru. Během života nastudoval Stingl sedmnáct jazyků, jak mu to umožnilo neobyčejné lingvistické nadání, a stvořil si (a taky pro nás) přímo univerzální „cestovatelský slovník“. Je praktický. Má málo přes 250 pojmů a například slovesa pouze tato: Jíst, pít, spát, žít, milovat, chodit, plavat, […]

Kategorie: Články, Obecné

Václav Jamek šalamounsky vyřešil problém přechylování v češtině Nurofen hledá sprosté slovo do reklamního textu Současná česká ilustrace Umění ovlivňuje učení i paměť žáků Muzeum knihařství Doteď jsem nevěděl, že myška v Růži pro Algernon je vlastně myšák; ani to, že V. Černý považoval za jediný vyhovující překlad Poeova „nevermore“ slovo „nadarmo“… Příběh Lasici a […]

Kategorie: Články