Asociace češtinářů zve vyučující češtiny na základních a středních školách i další zájemce na SEMINÁŘ věnovaný ŽÁKOVSKÉ (POVINNÉ/DOPORUČENÉ) ČETBĚ. Akce proběhne v sobotu 9. března 2019 od 10 do 13 hod. v prostorách Základní školy Burešova, Praha 8. Podrobnější informace ZDE.

Z archivu: Cvičný pracovní list ZDE; překlad Evy Šimečkové. Další ukázka z prózy 1984. Autorem PL je David Franta.

Kategorie: Články

V rámci nácviku prostředků užívaných v uměleckém vypravování dostali žáci oktávy Gymnázia a Střední odborné školy v Rýmařově postupně dva úkoly – vytvořit úvodní část povídky, která bude obsahovat zárodek charakteristiky ústřední figurální dvojice a vytvořit úvod „in medias res“ – přímým skokem do děje. Anně Cimbotové se podařilo napsat dvojici tematicky propojených textů, zabývajících […]

Kategorie: Články

Pokud jste občas zděšeni z toho, jak se dá „zabýt“ čeština, pak nečtěte! dále: Nezabyješ.

Jak jsme již opakovaně psali, poradna Asociace češtinářů slouží bezplatně uživatelům naší mateřštiny na základě dohody mezi ASČ a Ústavem pro jazyk český Akademie věd České republiky. Naším primárním záměrem bylo poskytovat odborné rady týkající se češtiny ve školách, ale velmi záhy byla ASČ oslovována nejen kolegy z češtinářské praxe a žáky a studenty našich […]

Z dopisu zaslaného ministru školství 8. ledna 2019: Jménem asociace AMATE, z.s. bychom Vás proto rádi požádali o zachování státní maturity z cizích jazyků ve stávající komplexní podobě (testování poslechu a čtení formou didaktického testu, ústní část a písemná práce) tak, aby nedošlo k degradaci výuky cizích jazyků na středních školách v České republice. Dopis […]

Kategorie: Články, Maturita

Předseda ASČ Josef Soukal byl ve středu 30. ledna 2019 hostem ranního vysílání Českého rozhlasu Plus. Tématem rozhovoru byla plánovaná revize RVP v oblasti českého jazyka a literatury, došlo i na problematiku ministrem Plagou avizovaných změn maturitní zkouškyz ČJaL. Záznam rozhovoru lze vyslechnout zde, v sekci Ranní Plus 7:10, délka přibližně sedm minut. Vl. Stanzel

Dotaz:Prosím o radu: jak se správně česky napíše zvuk hýkání osla? Já jsem přesvědčen, že správný zápis je: íá (ať už dlouze, či krátce). Nyní můj syn přinesl cvičení (viz příloha) v první třídě základní školy a vyučující se mě snaží přesvědčit, že správný zápis je: yá.Pan P. K. Odpověď ASČ:Dané citoslovce se vyskytuje v Příručním […]

Dotaz:Chtěla bych se zeptat, jak mi vysvětlíte slovesné tvary neurčité. Děkuji.Slečna A. P. Odpověď ASČ: Rozsah i obsah odpovědi závisí na tom, zda dotaz směřuje na učivo základní školy, nebo střední školy. Tazatelka to nespecifikovala, podáme tedy komplexní poučení pro střední školy, jež učitel školy základní jistě vhodně zúží (např. o přechodníky aj.).Neurčité slovesné tvary […]

Kategorie: Články