Z facebookových návratů k 21. srpnu 1968 jsme vybrali a do jednoho příspěvku spojujeme dva texty vznikající nezávisle na sobě. V prvním z nich bohemista Jan Wiendl připomíná tvorbu a pohnutý osud básníka, dramatika a překladatele Václava Renče, v druhém se germanista Roman Kopřiva znovu věnuje vztahu německého básníka Reinera Kunze k Česku, zejména k veršům Jana Skácela.

Jan Wiendl o Václavu Renčovi; foto zde.

Jan Wiendl: Psát okem na zeď cely… Črta k vězeňské lyrice Václava Renče (Slovo a smysl)

Roman Kopřiva: Jako věci z hlíny (úvod)

Jako věci z hlíny

U E. ve Vřesicích

Zanechat odpověď