novému ránu rožnem svícije neznámé a nemá tvářejak anděl v dřevu lípy spícía čekající na řezbáře někdy se anděl na nás hněváanděla máme každý svéhoa naděje má z buku křídlaa srdce z dřeva lipového (Naděje s bukovými křídly) Letos (7. února 1922) se v moravských Vnorovech narodil jeden z nejvýznamnějších českých/moravských básníků druhé půle dvacátého […]

Kategorie: Články, Skácel Jan

Z facebookových návratů k 21. srpnu 1968 jsme vybrali a do jednoho příspěvku spojujeme dva texty vznikající nezávisle na sobě. V prvním z nich bohemista Jan Wiendl připomíná tvorbu a pohnutý osud básníka, dramatika a překladatele Václava Renče, v druhém se germanista Roman Kopřiva znovu věnuje vztahu německého básníka Reinera Kunze k Česku, zejména k […]