novému ránu rožnem svíci
je neznámé a nemá tváře
jak anděl v dřevu lípy spící
a čekající na řezbáře

někdy se anděl na nás hněvá
anděla máme každý svého
a naděje má z buku křídla
a srdce z dřeva lipového

(Naděje s bukovými křídly)

Letos (7. února 1922) se v moravských Vnorovech narodil jeden z nejvýznamnějších českých/moravských básníků druhé půle dvacátého století – Jan Skácel. K tomuto výročí jsme se pokusili soustředit na jednom místě alespoň některé „skácelovské“ odkazy na (leckde bohužel jen dočasně) dostupné rozhlasové či televizní pořady, nahrávky na YouTube, odborné či esejistické texty, které lze využít při výuce.

Asi nejúplnějším zdrojem poznání Skácelova života a díla je monografie literárního kritika Zdeňka Kožmína nazvaná prostě Skácel.

Dalším akademickým znalcem je Jiří Trávníček, který poskytl obsáhlý rozhovor Deníku N a videorozhovor nakladatelství Munipress Masarykovy univerzity.

O Skácelovi se píše i ve starší příručce Jak číst poezii, redigované Jiřím Opelíkem.

Český rozhlas Vltava zasvětil výročí Skácelova narození několik pořadů, souborně nazvaných A život se nám zdá… Bohužel většina z nich je časově omezena a nelze je stahovat. Anonci tématu v týdeníku Rozhlas můžete nalézt zde.

Centrum experimentálního divadla uspořádalo 7. 2. 2022 ve své Sklepní scéně Večer pro Jana Skácela, setkání a vzpomínání lidí, kteří básníka Jana Skácela znali nebo se s ním ve svém životě setkali. Průvodcem tímto večerem se stal Miloš Štědroň.

Básnířka Klára Goldstein napsala pro web časopisu HOST esej A hrozně vychrtlí jsme touhou po jaru…, v němž mj. ukazuje aktuálnost a nadčasovost Skácelova díla.

V roce 2000 vznikl televizní film Petra Hajna Slunovrat, který obrazově ztvárňuje autorský projekt hudebníka Jiřího Pavlici na lidové texty a verše Jana Skácela nazvaný O slunovratu. Tomu se věnuje ve své bakalářské práci Tereza Lesáková a zabývá vztahem básnických textů a jejich zhudebněné varianty. Těžiště práce leží v interpretaci písní a básní a v jejich následném porovnání a odhalení případných smyslových posunů.

Česká televize věnovala Skácelovi 8. díl cyklu Písně českých básníků, v němž jeho průvodce Tomáš Klus seznamuje diváky i s autorovým životem. Také zde zazní hudba Hradišťanu a dojde i na malé interview s Jiřím Pavlicou.

Středoškolákům lze doporučit YT projekt Davida Jirsy a Daniela Zezuly Na potítku. Jeho 140. díl Jak číst poezii v kontextu – Jan Skácel – Smuténka je zároveň nenásilným uvedením do problematiky četby básní v kontextu celé básnické sbírky i hledání a spojování dílčích motivů.

Pro učitele základních škol je určena metodická příručka projektu SYPO nazvaná V říši poezie aneb Jak číst s žáky poezii. V ní naleznete na s. 34 a násl. metodický text ke Skácelově básni Sladký sen ze sbírky dětské poezie Kam odešly laně.

Česká televize připravila ke Skácelovu výročí „koláž vlivů, vyřčených vět, skutků, stop a podob brněnského básníka a prozaika“ nazvaný Hledání Jana Skácela. Jeho kritickou reflexi s titulem Promarněná příležitost Hledání Jana Skácela publikoval na webu H7O Radek Štěpánek.

Cenným zdrojem různých skácelovských materiálů je i české souborové úložiště Ulož.to. Podotýkáme ovšem, že s materiály zde uloženými je nutno nakládat opatrně, protože mohou být chráněny autorskými právy. Totéž platí i v případě následujícího odkazu, který obsahuje dva rozhlasové pořady – Poesie Jana Skácela jako hudební inspirace moravských současníků a přátel pohledem Miloše Štědroně; Za zavřenýma očima – Vzpomínka na Jana Skácela.

Kategorie: Články, Skácel Jan

Zanechat odpověď