V květnu tohoto roku jsme přinesli informaci o prvních pěti Dílnách České knižnice. Její svazečky jsou rozšířením Seminářů a přinášejí sadu úloh včetně řešení vztahujících se k jednotlivým svazkům v Knižnici vydaným. Tvoří je středoškolské učitelky a učitelé pro své kolegyně a kolegy s cílem sdílet dobrou praxi. Projekt úspěšně pokračuje a jedním z jeho výstupů je i dílna Josefa Soukala zaměřená na erbovní báseň české literatury 19. století – Máchův Máj. Původní pětice svazků se v mezidobí […]

13. září 2022, 17:00–18:30 Kino Kavalírka, Plzeňská 210, Praha 5 Anotace: Po zahajující debatě, která téma středoškolské češtiny a audiovize pojala v základních teoretických souvislostech, přichází čas na metodické a praktické otázky. Lze společnou výuku literatury a filmu prosadit bez nové didaktiky? A jak by měla vypadat? Může být metodickým pojítkem při výkladu textů a obrazů naratologická teorie? A nebude pro žáky příliš složitá? Jak přeuspořádat tradiční výklad literární historie, […]

Aktualizace 22. 8. 2022: Původní příspěvek, věnovaný moderně, doplňujeme o dva související materiály. Též připojujeme doplňkové materiály z různých dalších zdrojů. Jak je pro autorku příznačné, výukové materiály z jejích stránek využívají různé formy práce a jsou zaměřeny na činnost samotných žáků. Romantismus Realismus a naturalismus Moderna Semináře české knižnice: Máj Edgar Allan Poe: The Raven Honoré de Balzac: Gobseck Nikolaj Gogol: Revizor

Aktuality 21.9.2021ODEŠLA DOKTORKA PAVLA VALČÁKOVÁ18. září ve věku nedožitých 77 let zemřela PhDr. Pavla Valčáková, CSc. Celý svůj profesní život spojila s etymologickým oddělením ÚJČ. Ve svých profesních začátcích se podílela na přípravných pracích pro Etymologický slovník slovanských jazyků, hlavní náplní její práce se ovšem na dlouho stalo vypracovávání hesel pro Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Mnoho let předávala své zkušenosti též studentům na Filozofické fakultě MU a byla vyhledávanou vedoucí diplomových prací pro svou vstřícnost a ochotu pomáhat. Její spolupracovníci […]

23.8.2021 ŽIVA: KDE SE SCHOVÁVAJÍ SLONI?Bavíte se v zoo při pozorování slonů? Jazykový koutek Anny Černé ve 4. čísle Živy přináší odpověď na dotaz: „Proč zoo pro obydlí slonů užívá výraz sloninec? Neměl by to být slonín (jako hřebčín, ovčín, kravín)? Slovo sloninec mi navozuje úplně jinou asociaci (kravinec, kobylinec), což rozhodně není přístřeší pro zvíře.“ Vedle toho se dozvíte i to, zda se v expresivním označení slonbidlo skutečně skrývá slon.Zobrazit více  2.8.2021 VYŠLA NAŠE ŘEČ 3/2021Třetí letošní Naše řeč přináší tři články, dvě recenze, jeden jubilejní medailon a jednu […]

Michaela Šaršeová: Současná česká literatura v kontextu střední školy Nikola Ginterová: Učební materiály k přípravě na ústní část maturitní zkouškyz českého jazyka Upozorňujeme na dvě diplomové práce z nedávných let, jejichž témata se vztahují k výuce literatury na střední škole. Rádi bychom tím oživili diskusi na dané téma. K výuce literatury a maturitní zkoušce viz i ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE či ZDE Semináře České knižnice

I Abendschatten – Večerní stíny Bylo dost pozdě, květen zrovna začínal, lásku připomněla hrdlička, která se ozvala z borovic – hlas se nesl z okna. Člověk měl pocit, že i mech tam šeptá o lásce. Kvet strom bíle a v růži slavík provinile do srdce trn si bodl zdeptán. Jezero ztichlo, stíny v keřích, vytvářela se temná kola, břeh je až svíral, rubáš mola… Celý text viz revue Souvislosti, č. 4/2019. Zde též rozhovor s autorem. Václav […]

Blog z r. 2010, čtený a čtivý i dnes: Když jsem šel nedávno okolo Máchova pomníku na Petříně, vzpomněl jsem si na svá školní léta, kdy jsem byl nucen si při probírání Máje dělat poznámky typu „modrý blankyt – pleonasmus“ nebo „4. Zpěv – zamyšlení nad tragikou lidského osudu“ a papouškovat tyto fráze u pololetního zkoušení. Bohužel mám pocit, že z výkladu oné „lyrickoepické básně“ jsem si opravdu odnesl spíše […]

Redaktorka serveru Aktuálně.cz Zuzana Hronová položila PhDr. Jiřímu Kostečkovi, Ph.D., řadu otázek týkajících se úvah o zjednodušení českého pravopisu. Jeho odpovědi následně zveřejnila; článek i s bohatou diskusí lze nalézt ZDE. Protože původní text neprošel před zavěšením na web Aktuálně.cz autorovou korekturou a byl redakčně krácen, přinášíme nyní jeho plné znění, rozšířené místy o podrobnější výklad a četnější příklady. Dotaz 1:Proč vlastně byla čeština vymyšlena tak složitě? Když jsem pronikla […]