Z cyklu Radia Prague International: Josef Škvorecký: Zbabělci (a jiné romány) (35) Karel Hynek Mácha: Máj (34) Kateřina Tučková: Žítkovské bohyně (31) Karin Lednická – Šikmý kostel (29)

Z článku na i-kanon.cz: Motto: Zpětná vazba je nejvíc, co můžete dostat… (Karolína Zoe Meixnerová) Instagramerka Karolína Zoe Meixnerová loni vydala v nakladatelství CooBoo (které se specializuje především na young adult) Průvodce literární hysterií 19. století. Heslo knihy zní: „Literatura je sexy, zamilujme si ji společně!“ a jde o vyprávěnky ze života známých spisovatelů 19. století (autorka ho celé pokládá za období národního obrození). Adresátem mají být mladí lidé, žáci a studenti, které nudí tradiční školní výklad. Meixnerová si myslí, […]

Když se nás někdo zeptá, jakými verši začíná Máchův (1810–1836) Máj (1836) – nejvýznamnější dílo českého romantismu – bez váhání odpovíme Byl pozdní večer… A přesto Máj těmito verši nezačíná, předchází jim totiž dedikační báseň (a budeme-li chtít být ještě přesnější, pak dedikační básni předchází krátké věnování Hynku Kommovi – obchodnímu partnerovi Máchova otce). Přečteme-li si dedikační báseň na pozadí Máje, skoro to vypadá, jako by ji napsal někdo jiný. O tom, jaké motivace vedly […]

Z webu ÚČL AV: Do mozaiky máchovských studií jsme v nedávné době přidali tři další kameny: digitální vědecké vydání Máje je nyní dostupné online, v České knižnici vyšla nová edice Máchových próz a deníků a Ústav pro českou literaturu AV ČR vydal publikaci Marka Přibila Iluze konstrukcí (Máchovy literární zápisníky). „Ve skutečnosti jen velmi málo z toho, co dnes ‚víme‘ o Karlu Hynku Máchovi a jeho nejznámější básni, znamená jisté a nezpochybnitelné poznání. Mnoho si museli badatelé a vydavatelé v minulosti domýšlet, mnoho […]

AktualityEtymologický slovník jazyka staroslověnského v ohlédnutí a kontextuNové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologieVesmír: Spisovná čeština bez korektorůO středověkém a raněnovověkém překládání do vernakulárních jazykůVýzva k zasílání příspěvkůNová hesla v Akademickém slovníku současné češtiny 29.1.2024ETYMOLOGICKÝ SLOVNÍK JAZYKA STAROSLOVĚNSKÉHO V OHLÉDNUTÍ A KONTEXTUV Nakladatelství Lidové noviny právě vyšla kniha Etymologický slovník jazyka staroslověnského: tradice, kontexty inspirace. Početný kolektiv autorů v ní bilancuje dokončený projekt Etymologického slovníku jazyka staroslověnského (1989–2022), zasazuje jej do kontextu staroslověnské a etymologické lexikografie […]

Karel Hynek Mácha: Prózy a deníky Svazek přináší úplný soubor próz, prozaických zlomků a deníků Karla Hynka Máchy. Oproti staršímu výboru, vydanému v České knižnici v roce 2008, se tento svazek liší nejen obsahem a uspořádáním, respektujícím rozvržení do Máchou proponovaných nebo naznačených cyklů a sérií, ale především nabízí zcela novou edici, založenou na ověření textů podle původních pramenů a pro nynějšího čtenáře pravopisně aktualizovanou. Zásadní inovací prošla rovněž komentářová část […]

Výběr zpráv z oboru pro vás připravuje Česká literární bibliografie, výzkumná infrastruktura Ústavu pro českou literaturu AV ČR, společně s členy Konsorcia literárněvědné bohemistiky. Kritická hybridní edice Máchova Máje nyní on-line Ústav pro českou literaturu AV ČR na svých stránkách zpřístupnil nové vydání Máje Karla Hynka Máchy v rámci Kritické hybridní edice. Zpracování této edice předpokládalo novou kompletní revizi rukopisných a tištěných pramenů i vydavatelské techniky. Výsledná edice spojuje knižní čtenářské a digitální vědecké vydání. Obsahem knižního čtenářského vydání je […]

Jedním z fundamentů výuky musí být snaha o poctivost a autentičnost, žáci by měli vidět, že neučím češtinu jen proto, že jsem ji vystudoval, ale protože jsem přesvědčen o smyslu vyučovaného. Jen tak pak mohu vyžadovat totéž i od nich. Týká se to samozřejmě i literatury. U žákovských čtenářských reflexí nebo maturitní přípravy zdůrazňuji, že autor by se měl v textu „obtisknout“; že má smysl leccos si dohledat, ale že je […]

Když se natěšený čtenář náročné lyriky rozhodne otevřít Máj, čeká ho překvapení. Než se dostane k legendárnímu rozjezdu „Byl pozdní večer – první máj – / večerní máj – byl lásky čas“, objeví jiné verše. Podivnou čtyřslokovou báseň, která následuje hned za věnováním pekařskému mistru Hynku Kommovi a začíná slovy: „Čechové jsou národ dobrý! / Nešťastný, jenž v nouzi lká, / nechť se k Čechovi obrátí, / ten mu rychlou pomoc dá…“ Podobné hurávlastenecké deklamování tvoří i zbytek […]