Obohacují, nebo ohrožují anglicismy, resp. globalismy, současnou češtinu? Jsou přirozenou změnou a rozšířením slovní zásoby převážně mladé generace, nebo znakem úpadku jejích vyjadřovacích schopností v mateřském jazyce? Nejen o tom diskutovali ve čtvrtek 8. února 2024 ve studiu ČRO Plus v pořadu Pro a proti Karolíny Koubové čestný předseda ASČ a respektovaný učitel i bohemista Jiří Kostečka s lexikoložkou a lexikografkou Michaelou Liškovou působící v Ústavu pro jazyk český AV […]

„Předkládaná publikace je určena nejen učitelům, ale i vedení mateřských a základních škol, neboť přinášíkonkrétní inspiraci k rozvoji čtenářství u dětí předškolního věku, k využívání nebeletristických textůpři výuce čtenářských dovedností v hodinách různých předmětů, zabývá se různými aspekty úspěšnéhozavádění čtenářské kultury do škol a poukazuje na význam školních knihoven a na potenciál spolupráces veřejnými knihovnami.“ Z úvodního slova ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala Inspirace pro rozvoj čtenářských dovedností PIRLS

Z článku Kláry Elšíkové pro Aktualne.cz: Podle literárního vědce Jiřího Trávníčka z nás pravidelné čtení dělá sebevědomé a samostatné bytosti, které sebou nenechají jen tak manipulovat. Přečtěte si, jaké další benefity má čtení knih, a podívejte se do galerie na 11 oceněných českých knihoven, které pro své návštěvníky dělají i něco víc než jen půjčování knížek. Výzkumy ukazují, že děti, kterým rodiče v předškolním věku čtou, mají větší šanci, že […]

„Národní knihovna ČR a Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., uskutečnily v roce 2023 reprezentativní statistický průzkum mezi obyvateli ČR staršími 15 let. Celkově šlo již o páté šetření – předchozí proběhla v letech 2007, 2010, 2013 a 2018. Letošní průzkum byl zaměřen na představy spojované se čtením (asociace, kulturní obrazy). Národní knihovna ČR a Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., uskutečnily v roce 2023 reprezentativní statistický průzkum […]

Z rozhovoru na webu Aktuálně.cz: Je užitečné získat si v dětství návyk čtenářství i pro budoucí život?  Když děti hodně čtou, mohou přejít k náročnějším čtenářským operacím. To znamená, že se nezaměřují jen na postavy, děj a obsah knihy, ale začnou uvažovat i o autorovi. Proč to napsal, proč tímto způsobem, jak chce ovlivnit čtenáře, komu je knížka určena? Díky tomu získávají kritickou gramotnost. A jak to může ovlivnit jejich […]

KNIHA DĚTSKÉHO SRDCE ZA ROK 2022 VYHLÁŠENA! Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského udělila 17. dubna 2023 ocenění v 30. ročníku ceny Kniha dětského srdce, cena V. F. Suka. Cena je udílena pod záštitou Ministra školství, mládeže a tělovýchovy prof. JUDr. Vladimíra Balaše, CSc. Akce proběhla ve Vzducholodi Gulliver Centra současného umění DOX. Cílem Ceny je zjistit, které knihy minulý rok děti nejvíce zaujaly, ocenit hodnotná literární díla, […]

Z rozhovoru s Hanou Košťálovou, programovou ředitelkou projektu Pomáháme školám k úspěchu: Co to vlastně znamená, že někdo umí „dobře číst a psát“? Automaticky by si člověk představil třeba krasopis nebo rychlost čtení…  Dobře číst znamená porozumět tomu, co text doslova říká: to je základ. Pokud nerozumíme slovům a větám, nemůžeme přemýšlet o tom, co text znamená – proč byl napsán, čeho chtěl autor dosáhnout a u koho. Čtenář potřebuje rozklíčovat také to, jak […]

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy – Katedra psychologie, Katedra preprimární a primární pedagogiky a Katedra české literatury ve spolupráci s Českou společností „Dyslexie“ a Společností pro podporu a rozvoj čtenářství (CzechRA) uspořádala konferenci Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem – cesty propojení výzkumu a praxe. Konference byla připravena s odbornou podporou Univerzity Karlovy v programu Cooperatio: Psychological Sciences a General Education and Pedagogy. Cílem konference bylo představit výsledky aktuálních vědeckých výzkumů […]