Z rozhovoru s Hanou Košťálovou, programovou ředitelkou projektu Pomáháme školám k úspěchu:

Co to vlastně znamená, že někdo umí „dobře číst a psát“? Automaticky by si člověk představil třeba krasopis nebo rychlost čtení… 

Dobře číst znamená porozumět tomu, co text doslova říká: to je základ. Pokud nerozumíme slovům a větám, nemůžeme přemýšlet o tom, co text znamená – proč byl napsán, čeho chtěl autor dosáhnout a u koho. Čtenář potřebuje rozklíčovat také to, jak text funguje – jaké prostředky autor využil, aby u čtenáře dosáhl zamýšleného účinku. Co autor říká a proč, a co neříká, a proč asi? Jaké výrazy volí, kterým se vyhýbá, a proč? 

Dobře psát znamená být schopen sdělit to, co sdělit chci, a to způsobem, který osloví zamýšlené adresáty a dosáhne toho, o co jsem svým psaním usiloval. Čím lépe si jako autor dokážu představit svého čtenáře neboli adresáta, tím větší je naděje, že naplním svůj záměr. 

Užívání jazyka představuje obrovskou moc. Podstatou každého sdělování je záměrnost – chceme jím něčeho dosáhnout. Naše záměry mohou být otevřené a přímé, nebo skryté a manipulativní. Spojením výuky čtení a psaní se můžeme snáz učit tomu, jak rozumět autorovi a jeho záměrům, i jak být sami obratnějšími autory.

Proč jste se rozhodli zaměřit právě na čtenářství? 

Čtenářství má unikátní vliv na kognitivní dovednosti, empatii, ale i kritické myšlení. Dobrý čtenář se snáz orientuje ve složitostech dneška a spokojeněji žije jako občan v demokracii. Z dlouhodobých výzkumů vyplývá, že děti, které vyrůstají v knižní kultuře, dosahují vyššího vzdělání a zaujímají lepší pracovní pozice. Čtení je také jedna z cest ke „flow“ – ve „čtenářském stavu mysli“ prožíváme štěstí, když jsme pohlcení příběhem a představami, které vzbuzuje.

Kategorie: Články, Čtenářství

Zanechat odpověď