Anotace: Lekce založená na ukázce z autobiografického románu Hiroo Onody Moje třicetiletá válka propojuje literární a mediální výchovu. Při práci s textem je uplatněna metoda řízeného čtení, která napomáhá porozumění textu. Otázky pokládané během čtení i v rámci navazujících aktivit posilují mediální gramotnost a kritické myšlení žáků.Umělecký text byl vybrán s ohledem na silný životní […]

Anotace příručky, kterou připravili Hana Veselková, Jaroslav Vala a Jiřina Finsterlová. Metodická příručka V říši poezie aneb Jak číst s žáky poezii přináší učitelům českého jazyka a literatury praktické náměty do literární výchovy. V teoretické části poukazuje na specifika poezie a jejího využití ve výuce, odhaluje obtíže, se kterými se učitelé setkávají, a ukazuje možná […]

Se souhlasem autorky přebíráme výukový materiál, který publikovala na své facebookové stránce. Uvedená hodinová dotace je spíše orientační (vždy záleží na konkrétní třídě). 1 hodinaS publicistickým stylem se žáci již někdy někde setkali. Začneme malým brainstormingem, co si pod pojmem publicistický styl/publicistika přestavit. Následuje diskuze nad uvedenými pojmy. Velmi často při brainstormingu zazní jedno ze […]

Inspirativní videa – inspirativní nejen pro prvostupňové učitele – věnovaná vyvození slovesného způsobu, pravopisu koncovek podstatných jmen a dalším tématům. Webové stránky specializované na výuku českého jazyka na 1. stupni ZŠ a v MŠ (Veronika Krejčí ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci)

Anotace článku z portálu RVP.CZ: Článek nabízí dvě aktivity do výuky českého jazyka s využitím čtverečkovaného papíru (čtverečky 1 x 1 cm). Ukázkové aktivity byly použity ve druhém ročníku, ale lze je využívat napříč prvním stupněm ZŠ.

Pavlína Vočková, Jan Vala: Tvůrčí psaní jako součást literární výchovy na středních odborných školách Publikováno v časopise Český jazyk a literatura, č. 1, 2021-2022 Tvůrčí workshopy a žákovská tvorba – práce s povídkou Ivany Myškové : ASČ (ascestinaru.cz)

Pracovní listy k textům Williama Shakespeara vytvořili František Brož a Pavla Brožová. Publikováno na stránkách Vzdělávacího institutu Středočeského kraje. Další výukové materiály Františka a Pavly Brožových např. ZDE.

Čítanky prošly drobnými obsahovými úpravami, především ale přinášejí zvýšený čtenářský komfort: Delší ukázky jsou rozděleny na dvě části, se samostatnými otázkami či náměty k činnostem, u většiny ukázek byly tyto otázky upraveny nebo rozšířeny. Čítanka 6 – obsah, krátké ukázky, další ukázka. Čítanka 7 – obsah, krátké ukázky. Čítanka 8 – obsah, krátké ukázky. Čítanka […]

Tereza Podholová, působící na Obchodní akademii Liberec, nedávno ve facebookové diskusi o výuce literatury napsala: „Pokud děti nejsou ke čtení (delších pasáží/celých knih) vedeny už od 1. stupně, na 2. stupni se jim literatura může ještě zošklivit, protože se po nich chce, aby přečetly ukázku na stránku či dvě, a co je ještě horší, chce […]