Inspirativní videa – inspirativní nejen pro prvostupňové učitele – věnovaná vyvození slovesného způsobu, pravopisu koncovek podstatných jmen a dalším tématům.

Webové stránky specializované na výuku českého jazyka na 1. stupni ZŠ a v MŠ (Veronika Krejčí ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci)

Zanechat odpověď