Anotace:

Lekce založená na ukázce z autobiografického románu Hiroo Onody Moje třicetiletá válka propojuje literární a mediální výchovu. Při práci s textem je uplatněna metoda řízeného čtení, která napomáhá porozumění textu. Otázky pokládané během čtení i v rámci navazujících aktivit posilují mediální gramotnost a kritické myšlení žáků.
Umělecký text byl vybrán s ohledem na silný životní příběh, který má potenciál žáky zaujmout. Japonský voják Hiroo Onoda bojoval ve 2. světové válce na filipínském ostrově Lubang. Když ho v džungli zastihly zprávy o kapitulaci Japonska, považoval je za falešné. Nevěřil letákům, novinám, rozhlasu, dokonce ani výzvám japonských pátracích výprav. Neuvěřitelných třicet let oddaně plnil rozkazy z roku 1944.
Jeho příběh je důkazem toho, že nevěřit médiím za žádných okolností může být stejně nebezpečné jako věřit jim bezmezně. Místo obou zmíněných extrémů je nezbytné při „konzumaci“ mediálních obsahů kriticky myslet. Jedním ze stěžejních momentů lekce je „zjištění“, že na rozdíl od Hiroo Onody, který žil mimo civilizaci, máme možnost si informace ověřovat, a díky tomu můžeme obstát v mediální džungli 21. století.

V džungli. Autorkou pracovního listu je Mgr. Pavlína Vočková z KČJL PdF UPOL.

Zanechat odpověď