Z úvodu:

S jakými aktivitami se tedy v příručce můžete setkat? Nabízíme např. únikovou hru, projekt, který je možné realizovat v rámci distanční i prezenční výuky, práci s aplikací Padlet, OrgPad, QR kódy a mnohé další. Nechybí však ani práce s textem zaměřená nejen na rozvoj čtenářské gramotnosti. Nabízíme práci se zvukovou nahrávkou, skupinovou práci v MS Teams i prohlídku virtuální výstavy.

Mgr. Soňa Havlíčková a kolektiv: Příklady dobré praxe výuky českého jazyka a literatury distančním způsobem

Další příručky z projektu SYPO

Zanechat odpověď