Anotace příručky, kterou připravili Hana Veselková, Jaroslav Vala a Jiřina Finsterlová.

Metodická příručka V říši poezie aneb Jak číst s žáky poezii přináší učitelům českého jazyka a literatury praktické náměty do literární výchovy. V teoretické části poukazuje na specifika poezie a jejího využití ve výuce, odhaluje obtíže, se kterými se učitelé setkávají, a ukazuje možná řešení. V praktické části příručka nabízí 25 čtenářských lekcí rozdělených do pěti tematických celků. Lekce vycházejí z konstruktivistického pojetí výuky a kladou důraz na aktivní učení žáků. V souladu s třífázovým modelem učení jsou strukturovány na aktivity před čtením, během čtení a po čtení. Použité básně, aktivity, úkoly apod. lze ve výuce obměňovat podle zájmu a čtenářských i tvůrčích dovedností žáků.

Metodická příručka Možnosti integrace ve výuce českého jazyka 

Ludmila Sližová: Čítanka poezie pro 2. stupeň ZŠ; Autorská kniha – básnická sbírka pro dospívající čtenáře; diplomová práce

Jeden komentář.

Zanechat odpověď