Anotace příručky, kterou připravili Hana Veselková, Jaroslav Vala a Jiřina Finsterlová.

Metodická příručka V říši poezie aneb Jak číst s žáky poezii přináší učitelům českého jazyka a literatury praktické náměty do literární výchovy. V teoretické části poukazuje na specifika poezie a jejího využití ve výuce, odhaluje obtíže, se kterými se učitelé setkávají, a ukazuje možná řešení. V praktické části příručka nabízí 25 čtenářských lekcí rozdělených do pěti tematických celků. Lekce vycházejí z konstruktivistického pojetí výuky a kladou důraz na aktivní učení žáků. V souladu s třífázovým modelem učení jsou strukturovány na aktivity před čtením, během čtení a po čtení. Použité básně, aktivity, úkoly apod. lze ve výuce obměňovat podle zájmu a čtenářských i tvůrčích dovedností žáků.

Metodická příručka Možnosti integrace ve výuce českého jazyka 

Ludmila Sližová: Čítanka poezie pro 2. stupeň ZŠ; Autorská kniha – básnická sbírka pro dospívající čtenáře; diplomová práce

2 komentářů.

  1. Josef Soukal napsal:

    S básnířkou a pedagožkou Kristýnou Svidroňovou, která působí na soukromém jazykovém Gymnáziu Jana Šabršuly v Orlové-Lutyni na Karvinsku, o technikách a činnostech, které zpřístupňují poezii ve školním prostředí — divnost, kterou si s poezií žactvo často spojuje, podle ní představuje důležitý výchozí bod.

    http://www.h7o.cz/konstelace-cist-od-nuly/?fbclid=IwAR2U1LnnxWuHyYMZ0NdWvjyLAXiZp4n5RUtS3exUYqAzhvzenpJy1y1yNf0

Zanechat odpověď