Přinášíme další tři práce septimánů z Gymnázia Ústavní v Praze psané na letošní maturitní zadání. Připomeňme, co jsme uvedli v předchozím příspěvku: „Je běžnou užitečnou praxí, že češtináři využijí čerstvá nebo i starší maturitní zadání jako nabídku pro žáky nižších ročníků. Takto vznikající slohové práce sice samozřejmě nemohou plně respektovat maturitní podmínky (lze se držet […]

Maturita je horkým tématem už řadu let. Jednou z (pod)otázek je maturitní písemka z češtiny. Jeden zpochybňuje témata, druhý zpochybňuje funkčnost funkčních stylů, třetí by naše „slohovky“ nahradil anglosaskými esejemi. K hodnocení maturitních písemných prací se nedávno v diskusi na České škole pod článkem Co čeká budoucí ředitelku Cermatu vyjádřil Oldřich Botlík: „Představme si dva […]

Aktualizace ze 7. 5. 2016: Vzhledem k neutuchajícím diskusím na maturitní téma znovu uvádíme návrh ASČ na podobu maturitní zkoušky z ČJL. Byl publikován právě před třemi roky, a přestože mezitím nová maturita prošla určitou proměnou, podle našeho názoru nezastaral. Naopak, například v oblasti didaktického testu nabízí východisko, jak se vyrovnat s nynějším – jinak neřešitelným – stavem, kdy […]

V pátek 24. dubna se deník Mladá fronta Dnes opět věnoval maturitním slohům a s nimi související tematice, tentokrát dokonce už na první straně, článkem nazvaným Školy u maturit nadržují slabým studentům. Na straně 3 pod titulkem Pozná dobrý sloh spíš učitel, nebo tabulka? čtenáři našli mj. vyjádření ministra školství, ale také např. maturantky z […]

Deník Mf Dnes přinesl ve čtvrtek 23. března článek Markéty Březinové Sloh mají opět hodnotit anonymové z Cermatu. Celkové vyznění není zcela objektivní, i když je v článku citováno vyjádření ředitele Cermatu Jiřího Zíky – „u gymnázií se centrální hodnocení se školním shoduje, u slabších učebních oborů jsou rozdíly až osminásobné“, a i když se zde kromě jiného […]

Nikol Podhorská, studentka oktávy rýmařovského gymnázia, si vybrala na jaře 2013 pro svou maturitní práci zadání 9: Dobový idol: emo, gothic, skejťáci, diskanti nebo hiphopeři? VÝCHOZÍ TEXT Jak je poznáte: Jsou posedlí tím, jak vypadají. Oč jim jde: Být zajímaví, výrazní, nesplynout s davem. (www.suchac-martinsuchy.blogspot.com, upraveno) Zpracování: charakteristika typického představitele jedné z uvedených skupin lidí Volba […]

Dva oficiální příspěvky Cermatu přinášejí tvrdá data z letošních i minulých maturit, jejich srovnání a některé interpretační teze z nich plynoucí. Pozornosti doporučujeme zejména ty grafy z obou vystoupení, jež naprosto nezvratně dokazují: hodnotí-li se na školách, maturantům se přidává. Nestandardní průběh Gaussovy křivky je v těchto případech tak flagrantní  a její zub vždy v místě […]

RECENZE ZADÁNÍ MATURITNÍCH SLOHOVÝCH PRACÍ  – JARO 2013 Tuto analýzu zpracovává recenzent pro Asociaci středoškolských češtinářů; jedná se o jeho vlastní stanovisko a východisko k eventuální veřejné diskusi. Text neprošel oponenturou členů ASČ. Recenzent prohlašuje, že není zaměstnancem ani externím spolupracovníkem CERMATu a že maturitní test posuzuje zcela nezávisle a bez číhokoli zadání. Analýza zadání I. Soulad […]

Toto téma by se patrně hodilo více pod kategorii Tragédie ze škamen, zejména tam, kde uvádíme perly ze slohových prací maturitních. Věříme ale, že může svým způsobem sloužit i jako didaktická pomůcka. Otevíráme například otázku, jak hodnotit slohové práce nerodilých mluvčích (srov. poslední ukázku). Maturitní slohové práce – jaro 2012[1] – Koupil jsem jídlo a pití […]