Nikol Podhorská, studentka oktávy rýmařovského gymnázia, si vybrala na jaře 2013 pro svou maturitní práci zadání 9:

Dobový idol: emo, gothic, skejťáci, diskanti nebo hiphopeři?

VÝCHOZÍ TEXT

Jak je poznáte: Jsou posedlí tím, jak vypadají. Oč jim jde: Být zajímaví, výrazní, nesplynout s davem.

(www.suchac-martinsuchy.blogspot.com, upraveno)

Zpracování: charakteristika typického představitele jedné z uvedených skupin lidí

Volba se ukázala být správnou, vznikla silně nadstandardní práce vyznačující se osobitostí stylu, hloubkou postřehu a detailní znalostí popisované subkultury. Autorka se úspěšně vyhnula moralizujícímu či karatelskému tónu (který problematizuje práce méně zdatných pisatelů), s mírnou ironií a zároveň s pochopením podává obraz maloměstského hiphopera, jeho postojů a světa. Za povšimnutí stojí syntax práce kreativně rytmovaná střídáním větných ekvivalentů, vět eliptických, osamostatněných větných členů a infinitivních konstrukcí (tedy dynamizujících prvků) se souvětími.

Práci čtěte zde:  Dobový idol

Vladimír StanzelZanechat odpověď