Přinášíme další tři práce septimánů z Gymnázia Ústavní v Praze psané na letošní maturitní zadání. Připomeňme, co jsme uvedli v předchozím příspěvku:

„Je běžnou užitečnou praxí, že češtináři využijí čerstvá nebo i starší maturitní zadání jako nabídku pro žáky nižších ročníků. Takto vznikající slohové práce sice samozřejmě nemohou plně respektovat maturitní podmínky (lze se držet podmínek organizačně-technických, odpadá napětí provázející ostrou zkoušku), nicméně výsledek budoucím maturantům přináší kromě informace o jejich aktuálním výkonu i řadu praktických zkušeností, ovlivňujících pak např. výběr maturitního zadání. Přinášíme tři texty letošních septimánů z Gymnázia Ústavní v Praze. Žáci si sice mohli promyslet témata předem, vybírali jsme ovšem takové práce, jejichž autoři se připravovali až těsně předtím, než přikročili k vlastnímu psaní (to probíhalo podle maturitního časového limitu).“

Autorky nově publikovaných prací inklinují k útvarům, v nichž mohou uplatnit svou kreativitu. Anna Vozanková zvolila článek s prvky fejetonu, podobně pojala svůj článek Simona Rutová. Valentýnu Žiškovou jsme na stránkách ASČ již představili (zde a zde), nyní zachytila hrdinku Puškinova Evžena Oněgina; část veršů citovaných v charakteristice uvedla zpaměti (úryvek z Taťánina dopisu), další si v souladu podmínkami, za nichž byly práce psány, připravila předem.

Valentýna Žišková: Charakteristika

Simona Rutová: Článek

Anna Vozanková: Článek s prvky fejetonu

Maturitní zadání v jarním termínu 2017

Zanechat odpověď