Martin Stöhr patří k básníkům nerozlučně spjatým s brněnským literárním měsíčníkem a nakladatelstvím HOST, kde dlouhodobě působí jako redaktor, jehož péčí již spatřila světlo světa již velká řádka knih. Od mélické spirituální poezie reynkovského typu dospěl k civilní, oproštěné tvorbě nesené volným veršem, která čtenáři poskytuje mnoho možností pro vstup do „prostoru za slovy“, pro setkání se se smyslem […]

Kategorie: Články, Články, Tvar

Zahálčivý socialista, politik všednosti, humanista bez triumfu – nevím, do jaké party by takového Čapka přibrali. Těžko z něj uplácat program, zadkem sedí na mnoha židlích, za každým prohlášením se klube nějaké „ale“. Esej v časopise Tvar. Karel Čapek viz též ZDE a ZDE.

Kategorie: Čapek Karel, Články, Tvar

Příspěvek z r. 2016: Časopis Tvar nedávno připomněl životní výročí literárního vědce Pavla Janouška rozhovorem s jubilantem a otištěním jeho eseje. Oba materiály přetiskujeme s přesvědčením, že mají co říci nejen čistě literární obci. „Obávám se, že současnému uměleckému životu a jeho kritické a vědecké reflexi dominuje na jedné straně řemeslná velkovýroba a na straně druhé kult […]

Mluvím o posledních létech básníkova žití před a hlavně po roce 1968, v tříletí pro něho heroickém, ale i smutně tragickém. Ať to zní jakkoli rouhavě, myslím, že Josef Kainar v listopadu 1971 odešel v pravý čas: partajní lodivodi už před ním stačili rozvinout rudý koberec ke kapitánskému můstku čerstvě vymetené normalizační spisovatelské paluby. Jako […]

Kategorie: Články, Kainar Josef

Ženské pero. Začnu trapnou košilatostí schválně.  Nebudu analyzovat rozdíl ve volbě intonace pro slova „básník“ a  „básnířka“ v literárních debatách, nechce se mi rozebírat působivost titulu Dej holce jméno Lukáše Vavrečky, zamýšlet se nad rolí ženy v prózách Miloše Urbana, nad důvody, pro něž blazeované přehlížení tvorby spisovatelek přežilo 19. i 20. století, nebo nad tím, […]

Kategorie: Články, Články

„Nejprve je nutno říci, že můj názor prošel poměrně bouřlivým vývojem, také proto, že jako anglistka/bohemistka sedím tak trochu na dvou židlích. V počátcích vysokoškolského studia jsem se zprvu vehementně přikláněla k tomu, že prznit cizí jména českými koncovkami by snad mělo být i trestné. Ovšem hned s prvním větším překladem mi došlo, že idea […]

„Už sám fakt, že se literární kánon stává předmětem metaliterárních a metaliterárněvědných úvah, že je často zpochybňován a interpretován jako sporný jev, ba dokonce vykládán jako násilí na čtenářích i badatelích, naznačuje, nakolik se v poslední době proměnilo naše myšlení o literatuře a komunikační rámce, za nichž se toto myšlení realizuje. Zdá se dokonce, že jsme […]

Příspěvek ZDE. Časopis Tvar ZDE.