Růst násilí v médiích, v umění, ale hlavně v běžném životě je v současnosti nepřehlédnutelným jevem. Oblastí tímto negativním fenoménem silně a dlouhodobě (de)formovanou je jihoamerický kontinent, a říjnový HOST proto své téma soustředí na obraz násilí ve tvorbě současných hispanoamerických autorů. Úvod do světa zločinu představuje studie brněnské romanistky Atheny Alchazidu nazvaná Peklo v […]

Kategorie: Články, Host

Novodobému Williamu Faulknerovi, spisovateli dusného Jihu USA, postapokalyptikovi, jednomu ze čtyř nejvýznamnějších soudobých amerických spisovatelů, tomu, který nedává interview, nepoužívá uvozovky a v jehož dílech si podává ruce temnota a krutost s nadějí, tedy Charlesi Josephu (Cormacovi) McCarthymu, patří téma zářijového HOSTa. Na jeho počátku přibližuje McCarthyho životní i tvůrčí osudy Michal Svěrák, poté se Hana Řehulková […]

Kategorie: Články, Host

HOST 6/14 Géniu loci severních Čech a jeho reflexi nejen literární je zasvěceno téma červnového HOSTa. V jeho úvodu přináší Ivo Harák svůj osobitý pohled na sever Čech „v kontrastech (nejen) literárních“, Patrik Linhart se snaží poeticky postihnout novější vývoj této enklávy a jejích obyvatel, resp. „běsy a krásy českého severu“ a také vytváří svébytnou koláž […]

Kategorie: Články, Host

Co s českou klasikou? Na to se ptá téma květnového HOSTa, jež zkoumá současnou hodnotu klasické české literatury. K výuce literatury a jejímu smyslu se v rozhovoru s Ivo Michalíkem ikonoklasticky vyjadřuje literární historik Václav Vaněk, poukazuje při tom na banalizaci vnímání děl i autorů a selhání škol při výuce literatury. Adaptace děl české literární klasiky z hlediska popkultury je analyzována […]

Kategorie: Články, Host

Dubnový HOST si předsevzal seznámit čtenáře se současnou ruskou literaturou a jako název tématu zvolil hned dvojí česko-ruskou aluzi – Obrázky z Rus. Prvním obrázkem je rozhovor se znalcem a překladatelem ruské literatury Liborem Dvořákem, v němž přijdou na přetřes nejen překlady, ale i vztah současné ruské literatury k politice, výuka literatury na ruských školách, typologie současných ruských literárních postav […]

Kategorie: Články, Host

Do mírně kontroverzních, pro literaturu nezvyklých vod se vnořilo březnové číslo HOSTa svým tématem, jímž je Hitler a umění – „Hitlerismus“ jako literární téma. Nejprve estetik Rostislav Niederle analyzuje estetické kořeny nacismu, respektive vztah Hitlera k estetice jako politické služce a nástroji propagandy, opíraje se přitom o dvě v Česku dostupné studie – Svůdný klam třetí říše: […]

Kategorie: Články, Host

Únorovému HOSTu dominuje téma paměti, nikoliv však té individuální, spjaté s kontinuálním vnímáním, prožíváním a (re)konstrukcí sebe sama, ale paměti kulturní, tedy fenoménu akademicky traktovanému relativně nedlouhou dobu. Otevírá je přehledová studie Lucie Antošíkové, která mapuje pozornost věnovanou paměti v čase, přináší přehled teoretických publikací k tématu a zabývá se i problematikou teorie kulturní paměti v českém prostředí. Tatáž […]

Kategorie: Články, Host

Do nového roku vstupuje literární měsíčník HOST v graficky příjemné minimalistické podobě s mírně obměněnými rubrikami. Tématem prvního čísla se stal japonský autor literárních bestsellerů Haruki Murakami a jeho knihy. Blok je zaměřen na méně známé aspekty Murakamiho rozsáhlého díla a se čtenáři časopisu se jím loučí dlouholetý redaktor Marek Sečkař, který odchází z redakce za „novými životními […]

Kategorie: Články, Host

HOST 10/13 Kdo by očekával, že se prosincové číslo HOSTa ponese ve vánočně-meditativním duchu, bude patrně zklamán, neboť jeho tématem jsou politické boje sedmdesátých let dvacátého století a jejich odraz v dnešní evropské kultuře. Nejprve Marek Sečkař hovoří o minulosti a přítomnosti s Karlem-Heinzem Dellwoem (členem nechvalně proslulé teroristické RAF)a Gabrielle Rollnikovou (aktivistkou Hnutí 2. června) – […]

Kategorie: Články, Host