Z archivu: Článek se zabývá mylnou studentskou interpretací básně Václav Hraběte Chvíle: Rád bych choulostivou problematiku interpretační svobody a hranice mezi interpretační volností a zvůlí, mezi interpretací a misinterpretací znovu otevřel. Opravdu upřímně by mne zajímaly reakce jak vysokoškolských učitelů literatury, tak středoškolských češtinářů z praxe na předložený problém: jak by naložili ti i oni s interpretační […]

„Pochopení všech okolností důležitých pro objasnění významu umožňuje etymologie obou slov. Hoax je výraz z angličtiny střední doby (asi ze 17. století) a vznikl, pokud můžeme etymologům věřit, jako přesmyčka z hocus, trik (připomeňme si známou kejklířskou formuli hokuspokus, která má aspoň zvukově napodobovat latinu). A phishing je pravopisná hříčka signalizující souvislost stylově neutrálního označení rybářské aktivity […]

Na rozdíl od undergroundových či alternativních a koneckonců i obecně rockových umělců, folk jako společenský fenomén dosud do značné míry unikal odbornému zpracování (za zmínku však stojí alespoň zasvěcená a čtivě napsaná kronika Folkaři Vladimíra Vlasáka, která zde není ani zmíněna). Možných důvodů je více a některých si všímá i Houda. Folkaři nikdy nevytvořili vizuálně […]

„Situace české literatury na prahu postdigitální doby, tedy éry, v níž již digitální média nejsou novinkou a zvláštností, ale běžnou a „zlidštěnou“ součástí každodennosti, je stavem literatury radikálně demokratizované ve smyslu Faircloughovy demokratizace diskurzu.8 Publikovat literární text prakticky okamžitě může každý. Jde však zároveň nejednou pouze o iluzorní demokratizaci prestižního diskurzu. Literární diskurz není prestižní […]

Kategorie: Články

Článek ZDE. Převzato z časopisu Český jazyk a literatura, č. 2/2016.